You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close

Hebrew Translations

 קבוצת המשבר הבינלאומית – תרגומים לעברית 

כיצד לשמור על הרגיעה השברירית בהר הבית
תדריך קבוצת המשבר הבינלאומית מס' 48, 7 אפריל 2016

קפיצת האמונה: המחנה הדתי-לאומי והסכסוך הישראלי-פלסטיני קבוצת המשבר הבינלאומית, דו"ח המזרח

התיכון מס. 147, 21 בנובמבר 2013

שינוי מוחלט? (ב): קמילתה של ירושלים הערבית דו"ח המזרח התיכון מס. 135 , 20 בדצמבר 2012

שינוי מוחלט? (חלק א') מדיניות הקרקעות והאמונה של ישראל בירושלים המזרחית דו"ח המזרח התיכון מס. 134 , 20 בדצמבר 2012

 נא לצנן את ההתלהבות: ישראל ופלסטין לאחר האו"ם דו"ח המזרח התיכון מס. 112 , 12 בספטמבר 2011  

הפיוס הפלסטיני: אותה גברת בשינוי אדרת? דו"ח המזרח התיכון מס. 110 של קבוצת המשבר הבינלאומית, 20 ביולי 2011

 אסלאם קיצוני בעזה דו"ח 104, 29 במרץ 2011

עזה: המלחמה הבאה בין ישראל לפלסטינים? , 24 במרץ 2011

לרבע את המעגל: הרפורמה הביטחונית הפלסטינית תחת הכיבוש, דו"ח 98 , 7 בספטמבר 2010

תופי מלחמה: ישראל ו"ציר ההתנגדות" דו"ח  97 , 2 באוגוסט 2010

נקודת מפנה? הפלסטינים והחיפוש אחר אסטרטגיה חדשה דו"ח 95 , 26  באפריל 2010

הימין הדתי בישראל וסוגיית ההתנחלויות דו"ח 89  , 20 ביולי 2009

עזה – עניינים לא גמורים דו"ח 85, 23 באפריל 2009

מטפחים חוסר יציבות: מחנות הפליטים הפלסטינים בלבנון דו"ח 84 , 19 בפברואר 2009

סיום הלחימה בעזה תדריך 26 , 5 בינואר 2009

לשלוט בפלסטין 1. עזה תחת שלטון החמאס דו"ח 73 , 19 במארס 2008

בוא החמא"ס: אפשרויות השילוב הפוליטי ואתגריו דו"ח 49 , 18 בינואר 2006

סוריה אחרי לבנון, לבנון אחרי סוריה דו"ח 39 , 12 באפריל 2005

להבין את האסלאמיזם   דו"ח 37, 2 במרץ 2005

ההתנתקות ואחריה: לאן מועדות פני שרון והליכוד? דו"ח 36 , 1 במארס 2005 

מי מושל בגדה המערבית?האדמיניסטרציה הפלסטינית תחת הכיבוש הישראלי דו"ח 32 , 28 בספטמבר 2004 

 
This page in:
English