You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Other Languages > Macedonian

Macedonian Translations

Името на Македонија: пробивање на безизлезот, Насоки за Европа бр. 52, 12 јануари 2009

Македонија: Тетеравење кон Европа, Извештај на Меѓународната кризна група бр. 41, 12 јануари 2006 година

Македонија: Незавршена приказна, Извештај на Кризната група за Европа бр. 37, 25 февруари 2005 година

Македонија: Да се успее или не, МКГ Европа брифинг, 3 Август 2004 година

Македонија: Без простор за самозадоволство, Извештај за Европа број 149, 23 Oktomvri 2003

Македонскиот пат кон одржливоста: Нов безбедносен приод за НАТО и за ЕУ, Извештај на МКГ за Балканот бр.135, 15 ноември 2002 година

Македонска јавна тајна: Како корупцијата ја влече земјата надолу, МКГ извештај за Балканот бр. 133, 14 авгистt 2002 година

Името на Македонија: Зошто е Важен Спорот и Како да се Разреши, Извештај на МКГ за Балканот бр. 122, 10 декември 2001

 
This page in:
English