You must enable JavaScript to view this site.
This site uses cookies. By continuing to browse the site you are agreeing to our use of cookies. Review our legal notice and privacy policy for more details.
Close
Homepage > Regions / Countries > Middle East & North Africa > Israel/Palestine > Gaza: The Next Israeli-Palestinian War?

עזה: המלחמה הבאה בין ישראל לפלסטיני ם?

MENA Briefing Nº30 24 March 2011 24 Mar 2011

                                                                                    רקע

האם ההתלקחות הבאה במזרח התיכון תכלול את הישראלים והפלסטינים? לאור ההידרדרות החריפה שארעה בשבוע האחרון,  במהלכו נהרגו שמונה תושבי עזה ביום אחד ובהם גם ילדים, והפיגוע בירושלים ב-23 במרץ 2011 בו נהרגה אישה אחת ונפצעו עשרות, יש בהחלט מקום לדאגה. ההידרדרות המהירה בזירה זו אינה קשורה ישירות לאירועים שסחפו לאחרונה את המזרח התיכון וצפון אפריקה, ואינה דומה להם בשום דרך, ובכל זאת – אין ספק שאי-היציבות וחוסר הוודאות הכלליים רק מחמירים את המצב. החרדה בקרב הישראלים גוברת, ומתלווה לה החשש שגורמים חיצוניים עלולים ליזום פעילויות עוינות כדי להסיט את תשומת הלב מהצרות בבית חזרה אל המאבק עם ישראל. ההתפתחויות האזוריות נסכו אומץ בחמאס ומעודדות אותו שלא לסגת מעימות. השילוב הזה, כפי שהדגימו אירועי השבוע האחרון, עלול להצית תבערה של ממש.     

לאור זאת, יש להציב בראש סדר העדיפויות את הניסיון להביא להפסקת אש בין ישראל לחמאס, שבלעדיה עלול בקרוב המצב לצאת מכלל שליטה. אמנם התלקחויות מזדמנות בזירה הכוללת את עזה והשטחים הסמוכים לה בישראל היו לדבר שבשגרה, אך סבב האלימות הנוכחי טומן בחובו זרעים של פורענות ממשית. בדומה לשבועות שקדמו למבצע "עופרת יצוקה" בדצמבר 2008, נראה שישראל וחמאס כאחד אינם רוצים להעצים את העימות או להרחיב את זירתו, אך השילוב בין נפגעים אזרחיים, ההתרחשויות בזירה האזוריות והשיתוק המתמשך של המערכת הפוליטית הפלסטינית, יוצר את התנאים להידרדרות מהירה לעימות – שאף שהצדדים אינם חפצים בו, שניהם התכוננו לו ולא במהרה ייסוגו ממנו.    

עזה/ירושלים/בריסל, 24 במרץ 2011

More Information