Briefing / Middle East & North Africa 2 minutes

مذاکرات هسته ای ایران: مه محو می شود

  • Share
  • ذخیره
  • چاپ
  • Download PDF Full Report

چکیده

عدم موفقیت ایران و گروه 5+1 ( پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل بعلاوه آلمان) در رسیدن به یک توافق جامع اتمی تا قبل از پایان مهلت 24 نوامبر، چندان غير منتظره نبود. روند مذاکرات برای چند ماه به علت دو مساله اساسی به بن بست کشیده شده بود: حجم و میزان برنامه غنی سازی ایران و نحوه از میان برداشتن تحریم ها. وقتی در لحظه آخر هیچ یک از طرفین انعطاف لازم را نشان ندادند، بر سر تمدید هفت ماهه مذاکرات، به منظور رسیدن به یک توافق سیاسی تا اول ماه مارس 2015 و همچنین یک توافق جامع با تمام جزئیات اجرايی، تا اول ماه جولای 2015 موافقت نمودند. اگر طرفین موضع انعطاف پذیرتری اتخاذ نمایند، هنوز هم امکان رسیدن به توافقی فراگیر وجود دارد. همانطور که گروه بحران قبلا إعلام كرده بود و اینجا نیز تکرار میکند، طرفین میتوانند بدون نقض اصول و عبور از منافع اساسی خود به این توافق جامع دست پیدا کنند.

اگرچه بسیاری از منتقدان، تمدید مذاکرات را حمل بر بى ثمرى اين روند نموده اند، اما طرفین در وین پیشرفت چشمگیری داشته و در دوازده ماه اخیر از حجم بسیاری از اختلاف های خود کاسته اند. در چند ماه اخیر به دلیل چارچوب پیچیده مذاکرات چندجانبه و تصمیم نادرست برای پرداختن همزمان به مسائل فنی و سیاسی، سرعت مذاکرات بشدت کاهش یافت؛ اما با نزدیک شدن به مهلت پایانى، مذاکره کنندگان برخى از اين كاستى ها را اصلاح كردند و با جديت بيشتر و روحیه تعاملى بالاتر به گفتگوها ادامه دادند. با آنكه فرصت براى رسيدن به يك توافق از دست رفت، طرفین الزامات اساسی سیاسی خود را واضح تر از هر زمان دیگری بيان نمودند. بنابراین، مذاکره کنندگان در نهایت درك بسيار بهترى از مواضع و محدودیتهای يكدیگر پيدا كردند.

در حالی که رسیدن به موفقیت نهایی قابل تضمین نیست، اندکی بیش از دوازده ماه مذاکرات نتایج ملموس تری از سالهای مخاصمه داشته: گروه 5+1 توانسته تقریبا میزان بازرسی ها و زمان آستانه گریز هسته ای ایران (یعنی مدت زمان لازم برای غنی سازی اورانیوم لازم برای ساخت یک بمب اتمی) را دو برابر کند؛ از سوی مقایل ایران توانسته از میزان تحریم ها بکاهد و در اعاده وجهه خود از طریق اجرای کامل تعهدات توافق موقت پیشرفت های عمده ای کرده است.

 با این وجود اختلاف ها به قوت خود باقی است و غلبه بر آنها با گذشت زمان و بلندتر شدن صدای منتقدان، دشوارتر خواهد شد. ایران دو خط قرمز دارد: اول، شناسایی حقش برای غنی سازی در سطح صنعتی؛ دوم، اینکه اعطای هر امتیاز غیرقابل برگشت از سوی ایران، همراه با اقدامات متناسب غیرقابل بازگشت در خصوص تحریم ها، بمعنی لغو تحریم ها و نه تعلیق، باشد. خطوط قرمز 5+1، تاکید بر غیرقابل قبول بودن آستانه گریز کمتر از یک سال برای ایران و همچنین، از آنجا که کشورهای 5+1، تحریم را قدرتمند ترین اهرم فشار خود میدانند، باقی گذاشتن ساختار تحریم ها– حتی در صورت تعلیق آنها - در طول توافق جامع است.

هر چقدر هم که رسیدن به توافق مذکور مشکل باشد، درک درست موانع موجود در راه توافق بسیار ارزشمند است. اما همانطور که دست کم گرفتن پیشرفت های مذاکزات نادست است، مبالفه در خصوص بخت موفقیت آنها هم خطا است. ولی علیرغم تمام موانع، راه مناسبی برای رسیدن به توافق وجود دارد. این توافق مستلزم آن است که ایران برنامه خود برای غنی سازی در سطح صنعتی را به تعویق بیندازد و در همین حال 5+1 به حمایت از رشد کنترل شده برنامه ایران بپردازد و بطور کاملا واضح، زمان بندی حذف تحریم ها را مشخص کند.

اکنون که مه و ابهام ها به کنار رفته اند، طرفین باید به سرعت رو به جلو حرکت کنند. فصای مثبت ایجاد شده به سرعت ناپدید خواهد شد و همراه آن شانس رسیدن به راه حلی مسالمت آمیز برای حل این بحران هم از میان خواهد رفت.

استانبول/ وین/ بروکسل، 10 دسامبر 2014

I. Overview

The failure of Iran and the P5+1 (the five permanent members of the UN Security Council plus Germany, also known as EU3+3) to reach a comprehensive nuclear agreement by their self-imposed 24 November deadline was no surprise. The process had been deadlocked for months over two key issues: the size of Iran’s enrichment program and sanctions relief. For want of a last-minute breakthrough, the parties agreed to a new seven-month extension, with the goal of reaching a political agreement by 1 March 2015 and a comprehensive agreement, including an implementation plan, by 1 July 2015. A landmark agreement can still be found if both sides adopt more flexible postures. As Crisis Group has previously written and here reiterates, they can do so without violating their core principles and interests.

Though many sceptics took the extension as confirmation that the entire process is doomed, the parties made considerable progress in Vienna and narrowed their differences on a multitude of issues over the past twelve months. Talks were slowed by the cumbersome multilateral framework and an ill-advised decision to jointly tackle political and technical questions, but as the deadline loomed, negotiators tweaked the process, increased the pace and seriousness of the talks, and affirmed a heightened spirit of dialogue and trust. While an agreement proved elusive, both sides expressed their core political requirements more clearly than before. As a result, never have negotiators had a better understanding of their counterparts’ positions and constraints.

While ultimate success is far from guaranteed, negotiations, in a little more than twelve months, have achieved more than years of escalation: the P5+1 has managed nearly to double both the tempo of inspections and Tehran’s nominal breakout time, the interval required to enrich enough fissile material for one weapon; Iran has pared back sanctions and started to restore its image by honouring its commitments under the November 2013 interim accord. Yet differences remain sharp and overcoming them will grow more difficult with time, as the voices of sceptics get louder. Iran’s redlines are two-fold: first, recognition of its right to industrial-scale enrichment and, secondly, that any irreversible concessions it makes will be met with commensurate steps on sanctions – specifically their termination, not just suspension. As for the P5+1, it insists on denying Iran a breakout time of any less than a year, as well as on maintaining the sanctions architecture – even if some are suspended – for the duration of the comprehensive agreement, since they are the group’s most effective leverage.

As difficult as forging an agreement will be, there is considerable value in having clarified what stands in the way. It would be as grave a mistake to underestimate how far the negotiators have come as it would be to overestimate their chances of success. Obstacles notwithstanding, there is a credible path to an agreement. It would require for Iran to postpone its plans for industrial-scale enrichment while the P5+1 countenances controlled growth of that program and clearly defines target dates for a phased lifting of sanctions.

Now that the fog has receded, the parties should move ahead quickly. The positive momentum will soon fade, and with it, the chances for a peaceful resolution of this protracted crisis.

Istanbul/Vienna/Brussels, 10 December 2014

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.