שינוי מוחלט? (א') מדיניות הקרקעות והאמונה של ישראל במזרח ירושלים
שינוי מוחלט? (א') מדיניות הקרקעות והאמונה של ישראל במזרח ירושלים
Table of Contents
  1. Executive Summary
Report 134 / Middle East & North Africa

שינוי מוחלט? (א') מדיניות הקרקעות והאמונה של ישראל במזרח ירושלים

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report