שינוי מוחלט? (א') מדיניות הקרקעות והאמונה של ישראל במזרח ירושלים
שינוי מוחלט? (א') מדיניות הקרקעות והאמונה של ישראל במזרח ירושלים
Table of Contents
  1. Executive Summary
What’s at Stake at Jerusalem’s Holy Esplanade?
What’s at Stake at Jerusalem’s Holy Esplanade?
Report 134 / Middle East & North Africa

שינוי מוחלט? (א') מדיניות הקרקעות והאמונה של ישראל במזרח ירושלים

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report