קפיצת האמונה: המחנה הדתי-לאומי והסכסוך הישראלי-פלסטיני
קפיצת האמונה: המחנה הדתי-לאומי והסכסוך הישראלי-פלסטיני
Table of Contents
  1. Executive Summary
What’s at Stake at Jerusalem’s Holy Esplanade?
What’s at Stake at Jerusalem’s Holy Esplanade?
Report 147 / Middle East & North Africa

קפיצת האמונה: המחנה הדתי-לאומי והסכסוך הישראלי-פלסטיני

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report