מי מושל בגדה המערבית? האדמיניסטרציה הפלסטינית תחת הכיבוש הישראלי
מי מושל בגדה המערבית? האדמיניסטרציה הפלסטינית תחת הכיבוש הישראלי
Table of Contents
  1. Executive Summary
What’s at Stake at Jerusalem’s Holy Esplanade?
What’s at Stake at Jerusalem’s Holy Esplanade?
Report 32 / Middle East & North Africa

מי מושל בגדה המערבית? האדמיניסטרציה הפלסטינית תחת הכיבוש הישראלי

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report