Report 32 / Middle East & North Africa 4 minutes

מי מושל בגדה המערבית? האדמיניסטרציה הפלסטינית תחת הכיבוש הישראלי

  • Share
  • שמירה
  • הדפסה
  • Download PDF Full Report

תקציר מנהלים

הרשות הפלסטינית (רש"פ), ולמעשה המערכת הפוליטית הפלסטינית כולה, מתמודדות כיום עם המשבר החריף ביותר בתולדותיהן מאז הושק תהליך אוסלו לפני אחת- עשרה שנים. על הפלסטינים לסדר את ענייניהם הפנימיים על אף הנסיבות השליליות, בדיוק כדי להתגבר על נסיבות אלו. במהלך זה עליהם לקבל תמיכה מן הקהילה הבינלאומית וכמו כן - - לכל הפחות - - לא להיתקל בהפרעות מצידה של ישראל. מרכיב מפתח בתהליך זה הינו עריכתן של בחירות, ומרכיב מפתח להצלחתן הינו יצירת סביבה פוליטית בה הפלסטינים ישוכנעו על ידי מנהיגיהם לגבי רצינות תוצאותיהן ועל ידי הקהילה הבינלאומית לגבי הריאליות של פתרון בר קיימא של שתי מדינות דרך משא ומתן.

למרות שהכיבוש והעימות מול ישראל, הנכנס בימים אלו לשנתו החמישית, מהווים את הקונטקסט, מצבה הנוכחי הקשה של הרש"פ נובע במובהק מנסיבות פנימיות. מאבקי כוח, התנגשויות חמושות והפגנות אינם מעמידים פלסטינים מול ישראלים אלו מול אלו כמו שהם מעמידים פלסטינים מול פלסטינים; הכאוס אינו תוצאה רק של מדיניותה של ישראל אלא גם של זו של הרש"פ. המערכת הפוליטית קרובה לנקודת השבירה, משותקת ואינה יכולה לקבל החלטות בסיסיות לגבי מטרותיהם של הפלסטינים, כיצד להשיג מטרות אלו וכיצד להגיב על "תוכנית ההתנתקות" מעזה של ראש הממשלה שרון. מכוּתרת מבחוץ ומפולגת מבפנים, שוב ושוב אומרים שהרש"פ עומדת בפני התמוטטות או התפוררות מידית. למעשה הרשות נמצאת במשבר מתמשך מאז תחילתה של ההתקוממות בספטמבר 2000. בתחילה הרשות לא היתה מעוניינת למשול בתגובה להתדרדרותו של העימות, ובהדרגה הפכה יותר ויותר חסרת יכולת למשול מאז שישראל כבשה מחדש את הגדה המערבית ב- 2002.

ככל שהפרַגמנטציה של המערכת הפלסטינית גדֵלה, מספר רב יותר ויותר של גורמים מקומיים בעיקר נכנסו לריק שנוצר: ראשי ערים ומושלים, רשתות משפחתיות, קבוצות פוליטיות ומיליציות חמושות. חלק מגורמים אלו מיצגים מוסדות רשמיים שמעוניינים לשמור על ממשל סדיר. חלק מנסים לשמור על יציבות חברתית על בסיס השתייכויות וקודי התנהגות מסורתיים, או על ידי אכיפת סדר בשמו של המאבק הלאומי. לעומת זאת, גורמים אלו משרתים יותר ויותר אינטרסים צרים, מה שמביא אותם שוב ושוב לתחרות ולקונפליקט בינם לבין עצמם. התוצאה הינה תוהו ובוהו הולך וגדל בגדה המערבית.

המשבר הינו ראשית כל בקרב התנועה המובילה פת"ח. מאבקי היוקרה והכוח, ההתנגשויות החמושות, המליציות שהופכות להיות חסרות סדר יותר ויותר, כמו גם המשבר המעצים של משילות ולגיטימציה נובעים ישירות מאי הצלחתה של התנועה ליצר סדר פנימי ולאחד את שורותיה - - כמו גם כוחות פלסטינים אחרים - - סביב תוכנית פוליטית וחזון ברור.

פלסטינים מכל קצוות הקשת הפוליטית מסכימים היום לקונצנזוס גדל והולך על פיו המשך עסקים כרגיל אינו אופציה ברת קיימא אם הפלסטינים מעוניינים להתקדם לקראת מדינה עצמאית, להבטיח תמיכה בינלאומית, או במקרה של פת"ח - - לחזור להיות בעלי היוזמה אל מול היריבים האיסלמים ולהתמודד בהצלחה עם שינוי ההנהגה ההולך וקרב.

הכרה נוספת שהולכת וגדלה היא שהישועה לא תבוא מבחוץ, ושעל הפלסטינים, ללא קשר לנסיבות ולמגבלות הקיימות, לקחת את היוזמה לידיהם. האג'נדה הפלסטינית דומה במידה רבה לזו שהיתה על השולחן בעת הקמתה של הרש"פ: הקמתם של מוסדות לאומיים מאוחדים, אפקטיביים ואחראיים; מינויָם של נציגים רשמיים אמינים ובעלי יכולת; הבטחת קיומו של חוק וסדר ושל ממשל תקין.

בהקשר של הקונפליקט מול ישראל אג'נדה זו הורחבה לכלול גם את הצורך בניסוחה של תוכנית פוליטית בהירה, המבוססת על קונצנזוס לאומי, אשר תגדיר אל מול הפלסטינים, הישראלים והקהילה הבינלאומית גם יחד את מטרותיה של התנועה הלאומית ואת הדרכים להשגתן.

מספר גדל והולך של פלסטינים מוסיפים את הצורך בדה-מיליטריזציה של ההתקוממות לאג'נדה זו, כאשר חלקם טוענים כי השימוש בנשק בנסיבות הנוכחיות היה שגוי מלכתחילה, ואילו אחרים מסכמים כי תנועה לאומית אשר במשך ארבע שנים לא היתה מסוגלת להשתמש בכוח מזוין באופן ממושמע וקוהרנטי, צריכה להפסיק להשתמש בו.

כדי שדבר מכל אלו יתממש, על המנהיגים הפלסטינים ליהנות מלגיטימציה עממית ולהיות בעלי יכולת לקבל החלטות. דבר זה דורש קיומן של בחירות שכבר נדחות זמן רב - - ברמה המקומית, הפרלמנטארית, הנשיאותית, אבל גם בקרב תנועת הפת"ח עצמה. המסקנה אליה הגיעו כבר מספר רב של פלסטינים היא כי בחירות הינן אולי המנגנון היחידי לפתרונם המוסדר של מאבקי הכוח הנהפכים אלימים יותר ויותר, לצירופם של המנהיגות הצעירה ותנועות האופוזיציה את תוך המארג הפוליטי הפלסטיני, ליצירת קונצנזוס סביב אסטרטגיה פוליטית ולהכנת השטח כדי שערפאת יוכל לממש את הרפורמות הנדרשות וכדי שממשיכו יוכל להוביל תנועה לאומית מאוחדת.

יש המביעים חשש הגיוני כי קיומן של בחירות בנסיבות הנוכחיות עלול לחזק את המרכיבים הקיצוניים יותר ואת החמאס במיוחד. אך התגובה למשבר לא צריכה להיות דחיית מה שמהווה מרכיב כה בסיסי לפתרונו. לעומת זאת, על הקהילה הבינלאומית ללחוץ על ישראל לבל תפריע לקיומן של הבחירות, לתת לפלסטינים את התמיכה הטכנית הנדרשת, והחשוב ביותר - - ליצור תנאים מעשיים ופוליטיים אשר יחזקו את הפלסטינים הפרגמטים. משמעות הדבר היא בעיקר הגדרה ברורה של פרטי המרכיבים של פתרון של שתי מדינות.

בהתחשב בהמשך העימות האלים הישראלי-פלסטיני ובחוסר המעש המדיני במקומות החשובים ביותר - - הרש"פ, ישראל וארה"ב - - הסיכויים נגד פעולה נחרצת כזו גבוהים. אך האלטרנטיבה היא כאוס ותוהו ובוהו הולכים וגדלים בגדה המערבית. העלויות לפלסטינים ברורות מאליהן. אולם עלויות אלו צריכות להיות ברורות לא פחות לישראלים הרוצים בביטחון ולקהילה הבינלאומית הרואה בחרדה כיצד קונפליקט אחד במזרח התיכון מגביר קונפליקט אחר, וכיצד שילוב מסוכן של ייאוש, זעם ואלימות הולך ומתפשט.

עמאן/בריסל, 28 בספטמבר 2004

Executive Summary

The Palestinian Authority (PA), indeed the Palestinian political system as a whole, face their most acute crisis since the Oslo process was launched eleven years ago. Palestinians need to put their house in order despite adverse circumstances precisely to overcome them. In doing so they should be supported by the international community and -- at a minimum -- not obstructed by Israel. A key element is the holding of elections, and a key to their success is a political environment in which Palestinians are persuaded by their leaders that they will be meaningful and by the international community that a negotiated and viable two-state settlement remains realistic.

Although the occupation and the confrontation with Israel that is entering its fifth year provide the context, the PA's current predicament is decidedly domestic. Recent power struggles, armed clashes, and demonstrations do not pit Palestinians against Israelis so much as Palestinians against each other; the chaos is a product not solely of Israel's policies, but of Palestinian ones as well. The political system is close to breaking point, paralysed and unable to make basic decisions on Palestinian objectives, how these can be achieved, and how to react to Prime Minister Sharon's planned Gaza "disengagement" .

Besieged from without and divided from within, the PA is routinely said to face imminent disintegration or collapse. In fact, it has been in virtually continuous crisis since the uprising began in September 2000. Initially reluctant to continue governing in response to the escalating conflict, it has become increasingly unable to do so since Israel re-occupied the West Bank in 2002.

As fragmentation has intensified, a growing number of primarily local actors have stepped into the breach: mayors and governors, kinship networks, political groups, and armed militias. Some represent formal institutions devoted to upholding normal governance. Others seek to promote social stability on the basis of traditional allegiances and codes of conduct, or by enforcing discipline in the name of the national struggle. Increasingly, however, they are also vehicles for narrower interests, which have repeatedly brought them into competition and conflict with one another. The result is growing chaos throughout the West Bank.

The crisis is above all within the dominant Fatah movement. The struggles for power and position, armed clashes, increasingly disorderly militias, and growing crisis of authority and legitimacy emanate directly from its inability to establish internal order and unify its ranks -- and other Palestinian forces -- around a clear political vision and program.

Palestinians of all stripes and colours share today a growing consensus that business as usual is no longer a viable option if they are to forge a path to independent statehood, garner international support or, in the case of Fatah, regain the initiative against Islamist rivals and survive the inevitably approaching change of leadership.

There also is growing realisation that salvation will not come from outside and that Palestinians, irrespective of existing constraints, must seize the initiative. Their agenda is broadly similar to that tabled when the PA was established: construction of unified, effective and accountable national institutions, appointment of competent and credible officials, rule of law and good governance. In the context of the confrontation with Israel, it has been broadened to include formulation of a coherent political program, based on a national consensus, spelling out for Palestinians, Israelis and the international community alike the national movement's strategic objectives and the means of achieving them.

Increasing numbers add de-militarisation of the uprising to this agenda, with some arguing resort to arms under existing circumstances should never have been pursued, and others concluding that a national movement that for four years has been incapable of using armed force in a disciplined and coherent manner should dispense with it.

For any of this to get off the ground, Palestinian leaders must enjoy popular legitimacy and the capacity to make decisions. This necessitates long-overdue elections -- local, legislative, presidential, but also within the Fatah movement. As many Palestinians have concluded, elections are perhaps the only mechanism for resolving increasingly violent power struggles in an orderly fashion, integrating new leaderships and opposition factions into the Palestinian political fabric, forming a consensus on a political strategy and preparing the scene for Arafat to implement necessary reforms and his successors to lead a united national movement.

Some reasonably fear that elections under current circumstances would likely strengthen more radical elements and Hamas in particular. But the proper response to the crisis ought not be to postpone what is so germane to its resolution. Rather, it is for the international community to press Israel not to obstruct elections, to provide Palestinians with technical assistance and, most importantly, to create practical and political conditions that would boost Palestinian pragmatists. This means, in particular, fleshing out details of what a two-state solution would consist of.

With continuing Israeli-Palestinian violence and political inaction in the places that count most -- the PA, Israel, and the U.S. -- the odds against decisive action are high. But the alternative is growing chaos and mayhem in the West Bank. The costs to Palestinians are obvious. But these should be no less clear to Israelis seeking security and to an international community that watches with alarm as one conflict in the Middle East feeds upon another, and as a dangerous blend of desperation, rage and violence steadily takes hold.

Amman/Brussels, 28 September 2004

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.