Report / Middle East & North Africa 3 minutes

להבין את האסלאמיזם

 • Share
 • שמירה
 • הדפסה
 • Download PDF Full Report

תקציר מנהלים

בתגובה לאירועים המהממים והאלימים של ה-11 בספטמבר 2001, נטו משקיפים וקובעי מדיניות רבים במערב לאגד יחד את כל צורות האסלאמיזם, לתייג אותן כקיצוניות ולהתייחס אליהן כאל גורמים עוינים. תפיסה זו בטעות יסודה. האסלאמיזם – או האקטיביזם האסלאמי (אנו רואים מונחים אלו כבעלי משמעות זהה) – מורכב מכמה זרמים שונים מאוד זה מזה, אשר רק מעטים מהם אלימים, ומתוך אלה רק אחדים מצדיקים תגובה מתעמתת. המערב זקוק לאסטרטגיה של הבחנה, אשר לוקחת בחשבון את מגוון הדעות וההשקפות בתוך האסלאמיזם הפוליטי; מכירה בכך שאפילו המודרניסטים שבקרב האסלאמיסטים מתנגדים באופן נחרץ למדיניות הנוכחית של ארצות הברית ובוחנים מחדש את יחסם למערב; ומבינה שהפצע המדמם של העימות הישראלי-פלסטיני, המלחמה והכיבוש בעיראק והאופן שבו מתנהלת ה"מלחמה בטרור" מחזקים באופן ניכר את כוח המשיכה של הזרמים היותר עוינים ומסוכנים של הג'יהאד.

נקודת המוצא להבנת הזרמים השונים של האקטיביזם האסלאמי היא ההבחנה בין האסלאמיזם הסוני לאסלאמיזם השיעי. המושג "אסלאם פוליטי" הופיע לראשונה בעקבות המהפכה האיראנית של שנת 1979, כאשר האקטיביזם השיעי נחשב לאיום ממשי. עם זאת, הואיל והשיעים מהווים את זרם המיעוט באסלאם (יותר מ-80% מהמוסלמים הם סונים), והואיל והם בדרך כלל מיעוט בארצותיהם, האקטיביזם השיעי ניתב את עצמו באופן טבעי לפעילות קהילתית – היינו, להגנה על האינטרסים של הקהילה השיעית ביחס לקבוצות אחרות ולמדינה עצמה. מסיבה זו, וגם עקב התפקיד הפוליטי המרכזי שממלאים בו המלומדים ואנשי ההנהגה הדתית (עולמא), האסלאמיזם השיעי נותר מאוחד, ולא התפצל לזרמי פעולה מנוגדים כפי שקרה לאסלאמיזם הסוני.

האסלאמיזם הסוני – המושך אליו כיום את מרבית תשומת הלב, ומעורר את הפחדים הרבים ביותר – נתפס על פי רוב כמקשה קנאית ("פונדמנטליסטית") וקיצונית אחת, המאיימת על האינטרסים של המערב, אך הלכה למעשה אין הדבר כך. האסלאמיזם הסוני איננו כה מונוליתי כפי שנדמה – ההפך הוא הנכון; הוא התפצל לשלושה זרמים עיקריים , הנבדלים זה מזה בהשקפת העולם, באופני הפעולה ובדמויות המפתח האופייניות:

 • הזרם הפוליטי: עם התנועות הפוליטיות האסלאמיות ("אל-חראכת אל-אסלאמיה א-סיאסיה") נמנות תנועת "האחים המוסלמים" במצרים על שלוחותיה השונות (אלג'יר, ירדן, כווית, פלסטין, סודאן וסוריה), וכן תנועות בעלות שורשים מקומיים – דוגמת "מפלגת הצדק והפיתוח" (AKP) בתורכיה ו"המפלגה למען הצדק והפיתוח" (PJD) במרוקו – אשר מטרתן לצבור כוח פוליטי ברמה הלאומית. תנועות אלה מכירות באופן כללי בקיומה של מדינת הלאום, פועלות בתוך המסגרת החוקתית שלה ונמנעות מאלימות (מלבד כלפי כיבוש זר). הן מתארות חזון שהוא יותר רפורמיסטי מאשר מהפכני, ומכירות בנורמות הדמוקרטיות המקובלות בעולם. דמות המפתח האופיינית לתנועות אלה היא הפעיל המפלגתי-פוליטי.
   
 • הזרם המיסיונרי: ישנם שני סוגים עיקריים של מיסיונים אסלאמיים הפועלים להמרת דת ("א-דעווה"); בזרם הראשון בולטת תנועת "ג'מעאת א-תבליע'" המובנית מאוד, ובזרם השני, ה"סלפיה" המבוזרת. בשני המקרים, כוח פוליטי איננו היעד, אלא השמירה על הזהות
  המוסלמית, האמונה האסלאמית והסדר החברתי המוסרי כנגד הכוחות של העדר האמונה. דמויות המפתח האופייניות הן המיסיונרים ("דעוואח'") וה"עולמא".
   
 • הזרם הג'יהאדי: המאבק האסלאמי המזוין ("אל-ג'יהאד") מתקיים בשלושה מישורים עיקריים: פנימי (מאבק המופנה נגד משטרים אסלאמיים הנחשבים כופרים), אירדנטי (המאבק לשחרר את הקרקע הנשלטת בידי לא-מוסלמים או מצויה תחת כיבוש); וגלובלי (המאבק
  נגד המערב). דמות המפתח האופיינית היא כמובן הלוחם ("אל-מוג'אהיד").

כל הגוונים השונים האלה של האקטיביזם הסוני מנסים ליישב בין חידוש למסורת ולשמר את היבטי המסורת החיוניים, על ידי התאמות באופנים שונים לתנאים העכשוויים. הם בוחרים מתוך המסורת, שואלים באופן בררני מן המערב ומאמצים היבטים מסוימים של המודרניות. הפער ביניהם נובע מהבדלי תפיסה ביניהם לגבי טבע הבעיה המרכזית העומדת בפני העולם המוסלמי, ומהדברים שלדעתם צריך, אפשר ורצוי לעשות בעניין.

אסלאמיסטים פוליטיים שמים את הדגש על ניהול משטר כושל וחוסר צדק חברתי בקרב המוסלמים, ונותנים עדיפות לרפורמות פוליטיות המושגות באמצעות פעולות פוליטיות (קידום מדיניות מסוימת, השתתפות בבחירות וכדומה). אסלאמיסטים מיסיונריים מתמקדים בסוגיית ההשחתה של ערכי האסלאם ("אל-קיאם אל-אסלאמיה") והיחלשות האמונה ("אל-אמאן"), ופועלים למען התחזקות מוסרית ורוחנית, שמעמידה במרכז את טוהר המידות האישי כתנאי לממשל תקין ולישועת הכלל. ואילו האסלאמיסטים תומכי הג'יהאד יוצאים כנגד הדיכוי הרודני המתמשך של העולם המוסלמי בידי כוחות פוליטיים וצבאיים שאינם מוסלמיים, ומשליכים יהבם על ההתנגדות המזוינת.

השאלה איזה משלושת הזרמים האלה יֵצא בטווח הבינוני והארוך כשידו על העליונה היא בעלת חשיבות רבה ליחסי העולם המוסלמי והמערב. אף שהמערב בכלל וארצות הברית בפרט צריכים להמעיט בערך יכולתם לעצב את הדיון בקרב המוסלמים, עליהם בכל זאת להיות מודעים לאופן שבו המדיניות שלהם משפיעה עליו. בנוקטם גישה כוחנית, אשר מסרבת להבחין בין הגוונים המתונים לקנאיים באסלאם, מקבלי ההחלטות בארצות הברית ובאירופה מסתכנים באחת משתי תוצאות בלתי רצויות: או שיעודדו את הזרמים השונים של האקטיביזם האסלאמי להתאחד נגד המערב ויטשטשו הבדלים בין הזרמים שאפשר לפתח בצורה מועילה, או שיגרמו לזרמים האקטיביסטיים הלא-אלימים והנוטים למודרנה להיבלע בצִלם של תומכי הג'יהאד.

קהיר/בריסל, 2 במרץ 2005

Executive Summary

Reacting to the spectacular and violent events of 11 September 2001, many Western observers and policy-makers have tended to lump all forms of Islamism together, brand them as radical and treat them as hostile. That approach is fundamentally misconceived. Islamism -- or Islamic activism (we treat these terms as synonymous) -- has a number of very different streams, only a few of them violent and only a small minority justifying a confrontational response. The West needs a discriminating strategy that takes account of the diversity of outlooks within political Islamism; that accepts that even the most modernist of Islamists are deeply opposed to current U.S. policies and committed to renegotiating their relations with the West; and that understands that the festering Israeli-Palestinian conflict, the war occupation of Iraq, and the way in which the "war against terrorism" is being waged all significantly strengthen the appeal of the most virulent and dangerous jihadi tendencies.

In understanding the different streams of Islamic activism, the starting point is to distinguish between Shiite and Sunni Islamism. The concept of "political Islam" first appeared in the wake of the 1979 Iranian revolution, with Shiite activism then viewed as the most worrying threat. In fact, however, because Shiism is the minority variant of Islam (Sunnis constitute over 80 per cent of Muslims) and because Shiites typically are minorities in the states in which they find themselves, the most widespread and natural form of Shiite activism has been communal -- defending the interests of the Shiite community in relation to other populations and to the state itself. For this reason, and also because of the leading political role played by scholars and religious authorities, ('ulama] Shiite Islamism has remained unified to a remarkable degree and has not fragmented into conflicting forms of activism as has Sunni Islamism.

Sunni Islamism -- on which most Western emphasis is today placed, and about which most fears are held -- is widely viewed as uniformly fundamentalist, radical, and threatening to Western interests. Yet it is not at all monolithic. On the contrary, it has crystallised into three main distinctive types, each with its own worldview, modus operandi and characteristic actors:

 • Political: the Islamic political movements (al-harakât al-islamiyya al-siyassiyya), exemplified by the Society of the Muslim Brothers in Egypt and its offshoots elsewhere (including Algeria, Jordan, Kuwait, Palestine, Sudan and Syria) and by locally rooted movements such as the Justice and Development Party (Adalet ve Kalkinma Partisi, AKP) in Turkey, and the Party for Justice and Development (Parti pour la Justice et le Développement, PJD) in Morocco, whose purpose is to attain political power at the national level. These now generally accept the nation-state, operate within its constitutional framework, eschew violence (except under conditions of foreign occupation), articulate a reformist rather than revolutionary vision and invoke universal democratic norms. The characteristic actor is the party-political militant.
   
 • Missionary: the Islamic missions of conversion (al-da'wa), which exists in two main variants exemplified by the highly structured Tablighi movement on the one hand and the highly diffuse Salafiyya on the other. In both cases political power is not an objective; the overriding purpose is the preservation of the Muslim identity and the Islamic faith and moral order against the forces of unbelief, and the characteristic actors are missionaries (du'ah), and the 'ulama.
   
 • Jihadi: the Islamic armed struggle (al-jihad), which exists in three main variants: internal (combating nominally Muslim regimes considered impious); irredentist (fighting to redeem land ruled by non-Muslims or under occupation); and global (combating the West). The characteristic actor is, of course, the fighter (al-mujahid).

All these varieties of Sunni activism are attempts to reconcile tradition and modernity, to preserve those aspects of tradition considered to be essential by adapting in various ways to modern conditions; all select from tradition, borrow selectively from the West and adopt aspects of modernity. Where they differ is in how they conceive the principal problem facing the Muslim world, and what they believe is necessary, possible and advisable to do about it.

Political Islamists make an issue of Muslim misgovernment and social injustice and give priority to political reform to be achieved by political action (advocating new policies, contesting elections, etc.). Missionary Islamists make an issue of the corruption of Islamic values (al-qiyam al-islamiyya) and the weakening of faith (al-iman) and give priority to a form of moral and spiritual rearmament that champions individual virtue as the condition of good government as well as of collective salvation. Jihadi Islamists make an issue of the oppressive weight of non-Muslim political and military power in the Islamic world and give priority to armed resistance.

Which of these three main outlooks will prevail in the medium and longer term is of great importance to the Muslim world and to the West. While the West in general and the U.S. in particular ought to be modest about their ability to shape the debate among Islamists, they also should be aware of how their policies affect it. By adopting a sledge-hammer approach which refuses to differentiate between modernist and fundamentalist varieties of Islamism, American and European policy-makers risk provoking one of two equally undesirable outcomes: either inducing the different strands of Islamic activism to band together in reaction, attenuating differences that might otherwise be fruitfully developed, or causing the non-violent and modernist tendencies to be eclipsed by the jihadis.

Cairo/Brussels, 2 March 2005

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.