Sri Lanka: Brutálna vojna sa skončila. Potrebný je spravodlivý mier
Sri Lanka: Brutálna vojna sa skončila. Potrebný je spravodlivý mier
For Lanka, A Long Road to Democratic Reform Awaits
For Lanka, A Long Road to Democratic Reform Awaits
Op-Ed / Asia 3 minutes

Sri Lanka: Brutálna vojna sa skončila. Potrebný je spravodlivý mier

Zbrane v krvavej obcianskej vojen na Srí Lanke utíchli, ale hlboké rany etnickej neznášanlivosti sa ešte nezacali hojit. Tristotisíc tamilských civilistov zostáva v internacných táboroch vlády, ktorú tvoria väcšinou Sinhálci. Ak sa má zmenšit nedôvera medzi komunitami, donorské krajiny musia presvedcit Kolombo, aby rovnako vážne ako vítazstvo vo vojne bralo zabezpecenie spravodlivého mieru.

Posledné mesiace boja desatrocia trvajúcej vojny medzi srílanskou armádou a povstaleckými tamilskými Tigrami boli brutálne. Vládne sily stahovali slucku okolo rebelov, no v strede zostali státisíce civilistov. Armáda používala delostrelectvo a letecké útoky na území, na ktorom sa nachádzali povstalci aj nevinní ludia. Tigri zase strielali tých, co sa snažili ujst. OSN odhaduje, že najmenej sedemtisíc civilistov vrátane tisíc detí zomrelo a viac ako desattisíc ludí bolo zranených pocas posledných mesiacov vojny.

Krutosti na oboch stranách treba vyšetrit, ak chcú Tamilcania a Sinhálci spolocne nažívat v budúcnosti v mieri. Momentálne však najväcšie obavy vládnu o osud 300-tisíc Tamilcanov, ktorí zostávajú za ostnatými drôtmi v internacných táboroch, bez plánu vlády na to, že by ich pustila domov. Dve tretiny z nich sú v obrovskom tábore Manik Farm. Ludia tam každodenne zomierajú, pretože žijú na preplnenom mieste, v zlých hygienických podmienkach. Majú nedostatok pitnej vody a nedostacujúcu lekársku starostlivost.

Vláda tvrdí, že za tieto zlé podmienky môže OSN a medzinárodné humanitárne agentúry, pretože tieto organizácie sa zdráhajú postavit stále alebo aspon docasné prístrešky pre internovaných. Skutocný problém je však v tom, že vláda odmieta urýchlit preverovanie zadržaných. Bráni tak desattisícom ludí žit s ich príbuznými alebo v rodinách, ktoré by ich prichýlili.

Okrem toho je pôsobenie medzinárodných organizácií obmedzené do takej miery, že im to bráni v efektívnom rozdelovaní pomoci. Vláda dokonca 9. júla prikázala Cervenému krížu zredukovat jeho aktivity. Mnohé z opatrení úradov vyznievajú tak, že boli vytvorené len preto, aby nedošlo k odhaleniu podmienok vládnucich v táboroch a objasneniu situácie, v ktorej sa ocitli civilisti v posledných mesiacoch obcianskej vojny. Internovaným nie sú povolené súkromné konzultácie s ludmi zvonku a do táborov sa nesmie vstúpit s kamerami.

Mnohí z tých, ktorí sa ocitli v táboroch, nevedia nic o osudoch svojich rodinných príslušníkov, od ktorých ich oddelili. Podozrivých z kontaktov s rebelmi zadržali pre dalšie vypocúvanie, niektorých na neznámych miestach. K dispozícii sú spolahlivé správy o tom, že ludí odvliekli v noci z táborov. Niektorí skoncili za mrežami alebo v nápravných centrách, do ktorých majú Cervený kríž a UNICEF prístup. Nie však všetci. Od roku 2006 "zmizlo" na Srí Lanke najmenej dvetisíc ludí, a pravdepodobne ich bolo ovela viac. To je skutocný dôvod na obavy.

Jeden prípad si zaslúži špeciálnu zmienku. Traja tamilskí vládni doktori a jeden zdravotnícky predstavitel sú vo väzbe a hrozí im obvinenie zo spolupráce s tamilskými Tigrami. Boli medzi niekolkými z tých, co zostali vo vojnovej zóne do poslednej chvíle, aby hrdinsky zachranovali životy a upozornili svet na humanitárnu katastrofu civilistov, ktorých zasiahli boje. Vo väzbe ich 8. júla prinútili, aby odvolali svoje tvrdenia, aby sa tvárili, že neboli svedkami zlocinov, ktorých sa dopustila vláda. Táto fraška však musí skoncit a zadržaných by mali bezpodmienecne prepustit.

Po tom, co srílanská vláda vyhrala vojnu, riskuje, že svojím postojom k etnickým Tamilcanom stratí mier. Vládni predstavitelia musia zmenit kurz, ak má krajina zacat prekonávat roky nepriatelstva. Musia odhodit starú nenávist a súcasné antipatie, aby nevohnali Tamilcanov do dalšieho boja.

Konkrétne by mala vláda vytvorit jasný casový plán na rýchle a celkové presídlenia ludí, ktorí zostávajú v internacných táboroch. Mala by tiež zlepšit prístup do týchto táborov a podmienky v nich. Mala by zverejnit zoznam internovaných a povolit Cervenému krížu, aby sa dostal všade tam, kde sú zadržiavaní a aby mal informácie o preverovacom procese ludí, ktorý má na starosti armáda a tajné služby.

Medzinárodné spolocenstvo má jasnú úlohu v tom, aby o týchto krokoch presvedcilo srílanskú vládu. Spolupredsedajúci Tokijskej konferencie pre rekonštrukciu a rozvoj Srí Lanky - USA, EÚ, Japonsko a Nórsko – nesú osobitnú zodpovednost. V auguste sa majú stretnút a musia vyslat jednoznacný odkaz. Všetky donorské krajiny, ci už samotné, alebo využijúc vplyv vo Svetovej banke a Ázijskej rozvojovej banke, sa pri ekonomickej pomoci krajine musia prispôsobit novým podmienkam. Vytvorenie základných podmienok nevyhnutných na trvalý a spravodlivý mier je rovnako dôležitá požiadavka.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.