Dárfúr stále čaká na mier
Dárfúr stále čaká na mier
A Long War Looming in Sudan
A Long War Looming in Sudan
Op-Ed / Africa 2 minutes

Dárfúr stále čaká na mier

Po mesiacoch diplomatického dohadovania schválila nakoniec Bezpečnostná rada OSN v New Yorku veľmi potrebnú rezolúciu o vyslaní mierovej misie do Dárfúru. Aj keď prichádza s veľkým oneskorením, je to maximálne vítaný krok k vyriešeniu jednej z najnepríjemnejších novodobých kríz, v ktorej operácia krutej sudánskej vlády proti povstalcom spôsobila smrť viac ako 200 000 ľudí a odsunu vyše dvoch miliónov civilistov. Napriek tomu je koniec tragédie v nedohľadne a bude potrebné prejsť ešte veľmi dlhú cestu, kým budú môcť trpiaci obyvatelia Dárfúru začať rozmýšľať o obnove svojich životov.

Krok vpred

Toto najnovšie úsilie, po dvanástich prevažne neúčinných rezolúciách Bezpečnostnej rady, ak bude uvedené do platnosti, má niektoré prekvapujúce silné stránky. Text rezolúcie bol prispôsobený, aby vyhovoval všetkým členom Bezpečnostnej rady, no záverečná rezolúcia bola schválená jednomyseľne, pričom v dôsledku toho má väčší dosah ako pôvodne požadovaná väčšia a silnejšia mierová misia z augusta 2006. Medzinárodné spoločenstvo nakoniec prijalo svoju kolektívnu zodpovednosť za nájdenie riešenia konfliktu v Dárfúre a to je už samo osebe dosť významné.

Táto nová rezolúcia zmiešaných síl Africkej únie a OSN poskytuje primerane silný mandát na ochranu civilistov a na rozdiel od predchádzajúcej misie Africkej únie využije administratívne veliace a riadiace štruktúry OSN. Avšak toto je iba mandát na papieri: všetko bude závisieť od spôsobu, akým ho nové zmiešané sily interpretujú a implementujú v teréne.

Sudánska vláda prijala rezolúciu, no pri zvážení, že v minulosti odmietla umožniť vstup OSN do Dárfúru, bude splnenie veľkej mierovej misie problémom z hľadiska operácie aj politicky. Rezolúcia obsahuje ustanovenia kapitoly VII podľa Charty OSN, na základe ktorých majú zmiešané sily Africkej únie a OSN mandát „prijať potrebné opatrenia“ na ochranu civilistov, ktorý však prichádza s geografickými obmedzeniami, ktoré by Chartúm mohol ľahko využiť.

Bez kompromisov to nejde

Podľa plánu by nová misia mala byť rozmiestnená a schopná operácií do konca roka. Aj keď je snaha zaviesť skoršie termíny chválitebná a odráža veľmi potrebný zmysel BR OSN pre naliehavosť situácie, z predchádzajúcich misií je zrejmé, že ich dosiahnutie bude veľmi ťažké, ak nie nemožné.

Cenou za jednomyseľnosť v Bezpečnostnej rade bol kompromis v niekoľkých úrovniach. Zmiešané sily nebudú predovšetkým môcť zabaviť ilegálne zbrane, budú ich môcť iba monitorovať – čo je výrazným oslabením predchádzajúceho návrhu rezolúcie a rezolúcie OSN z minulého roka. Je to obzvlášť nešťastné rozhodnutie berúc do úvahy nárast počtu zbraní a ozbrojených skupín v Dárfúre. Po druhé, nové úsilie Bezpečnostnej rady nenavrhuje žiadne dôsledky v prípade jeho nedodržania. Nezmieňuje sa o trestných opatreniach, ak Chartúm nesplní jasné požiadavky a žiadosti medzinárodného spoločenstva.

Možno najvýraznejšou chybou rezolúcie je však fakt, že podobne ako rezolúcie spred nedávna, je založená na Dárfúrskej mierovej dohode, čo je v súčasnosti takmer zaniknutá dohoda medzi vládou a len jednou skupinou vzbúrencov v Abuja z mája 2006. O tejto dohode je potrebné znova vyjednávať s cieľom prispôsobiť ju všetkým frakciám, a to tak, aby odrážala reálne vyvinutú situáciu.

Zodpovednosť padá na celý svet

Prepracovaná Dárfúrska mierová dohoda sa musí stať súčasťou komplexného medzinárodného prístupu k Sudánu v širšom zmysle. Trvalo udržateľný mier je možné dosiahnuť iba v kontexte politického riešenia, vytvoreného s cieľom riešiť základné problémy súvisiace s rovnováhou síl medzi centrom a perifériou. Tie sú jadrom takmer každého jedného z mnohých problémov a konfliktov v Sudáne vrátane niektorých tých nových a naliehavých, ktoré sa v súčasnosti objavujú v súvislosti so stratégiou pri výstavbe priehrad na severe. Konkrétne to znamená, že Dárfúr je možné vyriešiť iba pomocou sústredeného úsilia venovaného obnove rokovaní o komplexnej mierovej dohode z roku 2005, čo je skoršia, v súčasnosti veľmi krehká dohoda, ktorou bola v Sudáne ukončená 20-ročná občianska vojna medzi severom a juhom za cenu státisícov životov.

Kľúčovým odkazom Dárfúrskej rezolúcie je, že sudánska vláda a rôzne povstalecké frakcie sa musia pevne zaviazať politicky riešiť konflikt a spoločný postup. Ak nedokážu prejaviť svoj záväzok voči mieru, medzinárodné spoločenstvo nebude mať inú možnosť, ako uplatniť prísnejšie opatrenia.

Nová rezolúcia OSN je prvým vítaným krokom, avšak nešťastnou realitou je, že cesta k mieru v Sudáne ešte stále nie je na konci.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.