Voľby menia tvár Afganistanu
Voľby menia tvár Afganistanu
The Unwinnable War: America’s Blind Spots in Afghanistan
The Unwinnable War: America’s Blind Spots in Afghanistan
Op-Ed / Asia

Voľby menia tvár Afganistanu

Blížiace sa afganské volby, prezidentské a samosprávne o týžden a parlamentné na budúci rok, sú velkou výzvou. Od ostatného hlasovania v rokoch 2004 a 2005 sa afganskej vláde a rovnako ani medzinárodnému spolocenstvu nepodarilo v tejto krajine zakotvit pevný volebný systém, a tým pokrocit v jej demokratizácii na všetkých úrovniach.

Volby odrážajú širšie spolocenské trendy. V ideálnom prípade by mali zvyšovat zodpovednost a objektívnost zástupcov a upevnit pokojnú a demokratickú opozíciu. Zanedbané volebné inštitúty v posledných rokoch sú však len znakom celkovo nedostatocného budovania inštitúcií v Afganistane.

Zvýšená domáca a medzinárodná pozornost zameraná na Afganistan by sa mala využit na strategické plánovanie aj za horizont volieb v roku 2010. Povolebná elita, ludia z najdôležitejších ministerstiev, sponzori, obcianska spolocnost a volební experti musia vytvorit stálu infraštruktúru a volebný systém. To by malo zahrnat okrem iného aj dohlad - teda dostatok penazí na získavanie a výcvik tisícok nových policajných síl na zabezpecenie volieb. V súcasnosti je kvalita policajných jednotiek nízka a používajú sa na boj proti povstalcom. Preto je zabezpecenie volieb velmi otázne. Neistota a násilie zo strany povstalcov, prevažne na paštunskom juhu a východe, môžu ludom skomplikovat hlasovanie a tiež prekryt volebný podvod. Pozastavený proces odzbrojovania tiež podporuje možnost zastrašovania v celej krajine. Bezpecnostná mapa štátu, ktorú nedávno vydala OSN, vela nádeje nedáva – takmer polovica Afganistanu má oznacenie „vysoko riziková“.

Aj napriek tomu je však najlepšou možnostou pokracovat vo volbách. Štyridsatjeden kandidátov na prezidenta a vyše tritisíc uchádzacov do samosprávnych orgánov sú dôkazom pretrvávajúceho záujmu o demokratický politický proces. Existuje však riziko, že nedostatky v tomto procese z neho urobia skôr iba rad od seba nezávislých udalostí, ako koordinovanú snahu, ktorá by podporila širší spolocenský pokrok. Preto je dôležité zaistit financné zdroje a pozornost, a to nielen týmto volbám, ale, co je dôležitejšie, politickým a volebným inštitútom všeobecne. Tie sa potom postarajú o to, aby bol afganský štát reprezentatívny, udržatelný a, napokon, stabilný.

Rovnaké odhodlanie, ako sa prejavilo v medzinárodných diskusiách, sa musí ukázat aj v dôležitom budovaní afganských inštitúcií a demokratických noriem. Cielom má byt podstatné technické zlepšenie volieb v roku 2010. A najmä všeobecne udržatelné a široko akceptované afganské volebné inštitúcie. S ovela väcšou podporou pre reprezentatívne orgány štátu v budúcnosti.

No napokon je to predovšetkým vnímanie afganského obyvatelstva, ktorým sa bude merat volebný úspech. Ak majú ludia odhodlanie volit, musia si byt istí, že na ich hlase záleží. Ak budú mat pocit, že volby neboli férové ci dokonca zmanipulované, môžu sa stat ohniskom konfliktu, dalšej destabilizácie už aj tak krehkého štátu.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.