สภาวการณ์ชะงักงันในภาคใต้
สภาวการณ์ชะงักงันในภาคใต้
Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge
Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge
Op-Ed / Asia

สภาวการณ์ชะงักงันในภาคใต้

ขณะที่ในช่วงปีนี้ความสนใจของคนไทยส่วนใหญ่จดจ่ออยู่กับความขัดแย้งแบ่งสีทางการเมือง สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้ได้กลายเป็นประเด็นชายขอบของการถกเถียงในพื้นที่สาธารณะและกำลังอยู่ในสภาวะชะงักงันที่มองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์ ขณะที่การก่อเหตุรุนแรงมีสถิติลดลงไปบ้างในช่วงสามปีที่ผ่านมา แต่กองทัพก็รู้ดีว่าจะไม่สามารถยุติความขัดแย้งที่ยืดเยื้อนี้ได้ด้วยวิธีทางการทหารแต่เพียงอย่างเดียว

การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการมองปัญหาเป็นสิ่งจำเป็น แต่การริเริ่มนโยบายใหม่ๆ นั้นเกิดขึ้นได้ยากตราบใดที่การเมืองระดับชาติยังคงไร้เสถียรภาพ

ความขัดแย้งรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นมากว่าหกปีและคร่าชีวิตผู้คนไปแล้วกว่า 4,400 คน แต่รัฐบาลกลับดูเหมือนจะเฉยชากับตัวเลขความสูญเสียอันมหาศาลเช่นนี้

ในช่วงสิบเดือนแรกของปีนี้ มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย 368 ราย ความชินชาต่อปรากฏการณ์ที่เป็นอยู่นี้เป็นสิ่งที่น่าวิตกเป็นอย่างยิ่ง ที่ผ่านมารัฐบาลของนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ มิได้พยายามอย่างเพียงพอในการผลักดันนโยบายการแก้ปัญหาด้วยการเมืองตามที่ได้ประกาศไว้

นายกฯอภิสิทธิ์ได้ประกาศหลังเข้ารับตำแหน่งไม่นานว่าจะยกเลิกพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ยะลา และนราธิวาส แต่ทว่าคณะรัฐมนตรีกลับเพิ่งอนุมัติการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉบับนี้เป็นครั้งที่ 21 เมื่อช่วงปลายเดือนตุลาคม

นายอภิสิทธิ์ได้ระบุในช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเป็นครั้งแรกที่ว่ารัฐบาลได้เริ่มกำหนดพื้นที่ในบางอำเภอเพื่อพิจารณายกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน แต่ว่ากองทัพก็ยังเป็นเสียงสำคัญที่คัดค้านนโยบายนี้อย่างต่อเนื่อง เพราะจะมีผลให้อำนาจของเจ้าหน้าที่ความมั่นคงถูกลดทอนลง

เป็นที่น่าจับตามองว่ารัฐบาลจะสามารถดำเนินการตามที่ได้ลั่นวาจาไว้หรือไม่ เมื่อถึงกำหนดในการต่ออายุ พ.ร.ก.ฉุกเฉินอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมปีหน้า

รัฐบาลนี้ได้ให้ความสำคัญอย่างมากและทุ่มเทงบประมาณหลายหมื่นล้านบาทในโครงการพัฒนาต่างๆ ในขณะที่หลายฝ่ายยังคงกังขาว่าการมอบความช่วยเหลือ เช่น การมอบพันธุ์ปลาหรือลูกเป็ด จะช่วยให้ชาวบ้านเข้มแข็งขึ้นหรือจะเป็นการสร้างเศรษฐกิจที่ยั่งยืนได้จริงหรือไม่ แม้ว่าโครงการเหล่านี้อาจทำให้ชาวมลายูมุสลิมมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นบ้าง แต่รากของความขัดแย้งก็ไม่ได้มาจากความยากจน ความรุนแรงที่เกิดขึ้นเป็นผลมาจากความคับข้องใจทางการเมืองเป็นสำคัญ

ฉะนั้น ความพยายามแก้ไขปัญหาความอยุติธรรมนับแต่ครั้งอดีต ตลอดจนการให้ความเคารพต่ออัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์และศาสนาของผู้คนในท้องถิ่นน่าจะเป็นประเด็นที่รัฐควรให้ความสำคัญในการวางนโยบายการแก้ปัญหาในภาคใต้

แม้นายอภิสิทธิ์จะได้ประกาศไว้ว่ารัฐบาลชุดนี้จะให้ความสำคัญกับเรื่องความยุติธรรม แต่ที่ผ่านมากลับไม่มีความคืบหน้าในการนำเอาเจ้าหน้าที่รัฐที่เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนมาลงโทษ

การก่อเหตุระเบิดพร้อมกันหลายพื้นที่เมื่อวันที่ 25 ตุลาคมที่ผ่านมา โดยเฉพาะการวางระเบิดแสวงเครื่องแบบเหยียบในสวนยางของชาวพุทธ ดูเหมือนกับจะเป็นการก่อเหตุเชิงสัญลักษณ์เพื่อให้ผู้คนหวนรำลึกถึงเหตุการณ์ตากใบ

อัยการได้มีคำสั่งไม่ฟ้องเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เกี่ยวข้องในเหตุการณ์นี้ ภายหลังจากที่ศาลสรุปการไต่สวนการตายในปีที่ผ่านมาว่าผู้เสียชีวิตทั้ง 78 คนที่ถูกบังคับให้นอนซ้อนทับในรถบรรทุกทหารถึงแก่ความตายเพราะ "ขาดอากาศหายใจ" โดยเจ้าหน้าที่ทหารนั้นได้ปฏิบัติงานไปตามหน้าที่

นอกจากกรณีนี้แล้ว ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่ตำรวจยังได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องอดีตทหารพรานนายหนึ่งที่ตกเป็นผู้ต้องหาคดีการกราดยิงมัสยิดอัลฟุรกอนเมื่อปีที่ผ่านมา ซึ่งทำให้มีผู้เสียชีวิตสิบคนและบาดเจ็บอีกสิบสองคน ความล้มเหลวในการเอาผู้ก่อเหตุเหล่านี้มาลงโทษยิ่งตอกย้ำความคิดว่าเจ้าหน้าที่รัฐหรือคนที่ทำงานให้รัฐที่ทำผิดไม่เคยต้องได้รับโทษและทำให้คำบอกเล่าของขบวนการว่าการปกครองของรัฐไทยนั้นไม่มีความยุติธรรมเป็นสิ่งที่มีความจริงรองรับมากยิ่งขึ้น ประเด็นเหล่านี้เป็นเชื้อไฟอย่างดีที่ผลักให้ชาวมลายูมุสลิมหันไปจับอาวุธต่อสู้กับรัฐไทยมากยิ่งขึ้น

นโยบายอีกอย่างหนึ่งที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ได้ประกาศไว้คือการพิจารณาลดกำลังทหารในภาคใต้ ซึ่งขณะนี้มีจำนวนกว่า 30,000 นาย แต่ก็ยังมิได้มีการดำเนินการใดๆ

เพื่อเตรียมความพร้อมในการลดจำนวนทหาร รัฐบาลจำเป็นที่จะต้องเพิ่มจำนวนของตำรวจและอาสาสมัครพลเรือนในการทำหน้าที่รักษาความปลอดภัย โดยควรจะมีการถ่ายโอนงานที่ต้องใช้กำลังพลมากซึ่งปัจจุบันกองทัพรับผิดชอบอยู่ เช่น การคุ้มครองครู ไปยังตำรวจและกองกำลังพลเรือน

อาจกล่าวได้ว่าความสำเร็จประการหนึ่งของรัฐบาลนี้คือ การผ่านร่างกฎหมายศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.) เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมา ซึ่งจะมีผลให้ ศอ.บต.ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยจะสามารถปฏิบัติงานได้อย่างเป็นอิสระจากการกำกับของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายใน (กอ.รมน.) และขึ้นตรงต่อนายกรัฐมนตรี

นอกจากนี้ กฎหมายใหม่ที่คาดจะมีการบังคับใช้ในต้นปีหน้าจะให้อำนาจกับเลขาธิการ ศอ.บต.ในการสั่งย้ายเจ้าหน้าที่ฝ่ายพลเรือน ซึ่งรวมถึงตำรวจที่มีพฤติกรรมไม่เหมาะสมด้วย ประเด็นหนึ่งที่สำคัญคือ การปรับเปลี่ยนโครงสร้างในครั้งนี้ควรจะนำไปสู่การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ปัญหาความขัดแย้งมากขึ้นด้วย มิใช่เป็นเพียงแต่การปรับโครงสร้างบริหารในระบบราชการเท่านั้น

มาตรการเชิงรุกทางการเมืองอย่างหนึ่งที่รัฐบาลคาดหวังว่าจะเริ่มนำมาใช้ในเร็ววันนี้คือ มาตรา 21 ของ พ.ร.บ.ความมั่นคงภายใน มาตรการนี้มีลักษณะคล้ายคลึงกับการนิรโทษกรรม โดยกฎหมายอนุญาตให้ ผอ.รมน.สามารถระงับการดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยที่เกี่ยวข้องกับคดีความมั่นคงได้ โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากศาล โดยผู้ที่เข้ามามอบตัวนั้นจะต้องเข้ารับการอบรมเป็นเวลาไม่เกินหกเดือน กองทัพคาดหวังว่ามาตรการนี้จะเป็นกลไกเชิงรุกสำคัญที่ทำให้บรรดาผู้ก่อความไม่สงบเข้ามอบตัวและส่งผลให้ขบวนการอ่อนแอลง

แต่นักสิทธิมนุษยชนบางส่วนกังวลว่ามาตรการนี้อาจทำให้เกิดการบังคับให้ผู้ต้องหารับสารภาพเพื่อแลกกับการระงับการดำเนินคดี

อย่างไรก็ตาม ต่อให้มีการดำเนินการอย่างเป็นธรรมและเหมาะสม การใช้มาตรการนี้แต่เพียงอย่างเดียวก็ไม่อาจเป็นวิถีทางที่นำความสงบสันติมาสู่ภาคใต้ได้ ตราบใดที่รัฐยังคงไม่มีเจตจำนงในการปรับเปลี่ยนโครงสร้างใหญ่ทางด้านสังคมและการเมือง

การแก้ปัญหาด้วยการเมืองนั้นควรจะรวมถึงองค์ประกอบสำคัญสองเรื่อง คือ การพูดคุยกับกลุ่มผู้ก่อความไม่สงบและการปรับโครงสร้างการบริหารการปกครอง ในช่วงวันที่ 10 มิถุนายนถึง 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา กลุ่มพูโลและบีอาร์เอ็น โคออร์ดิเนท ได้ประกาศยุติการก่อเหตุรุนแรงชั่วคราวในสามอำเภอในจังหวัดนราธิวาส แต่รัฐบาลก็แสดงท่าทีเพิกเฉยต่อการดำเนินการดังกล่าว เป็นเรื่องเข้าใจได้ที่ว่ารัฐบาลไม่แน่ใจว่ากลุ่มเหล่านี้มีความสามารถในการควบคุมการก่อเหตุรุนแรงมากน้อยเพียงใด แต่การที่รัฐบาลปฏิเสธไม่สานต่อท่าทีเช่นนี้ของฝ่ายขบวนการเป็นเรื่องน่าเสียดาย

รัฐบาลควรจะดำเนินการอย่างจริงจังในการแสวงหารูปแบบทางเลือกในการกระจายอำนาจที่เป็นไปได้ภายใต้หลักการปกครองแบบรัฐเดี่ยว (the principle of unitary state) เพื่อสร้างช่องทางทางการเมืองเพื่อให้ชาวมลายูมุสลิมสามารถแสดงถึงความอึดอัดคับข้องใจและต่อสู้เรียกร้องในสิ่งที่พวกเขาต้องการได้ในหนทางแห่งสันติ

สังคมไทยจำเป็นต้องคิดในสิ่งที่เดิมไม่อาจแม้แต่จะคิด (think the unthinkable) การสูญเสียชีวิตของผู้คนในแต่ละวันเป็นราคาของความขัดแย้งที่แพงเกินกว่าที่รัฐไทยจะเพิกเฉยต่อไปได้

 

A Buddhist monk walks with pro-democracy protesters as they carry large inflatable ducks during a march to the 11th Infantry Regiment as part of an anti-government rally in Bangkok on 29 November 2020. Jack TAYLOR / AFP
Commentary / Asia

Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge

Young pro-democracy protesters have roiled Thai politics with a previously taboo demand to reform the country’s monarchy. As the state resists change, and conservative citizens recoil, the risk of violence is growing. The standoff poses Thailand’s existential question: is the king sovereign or are the people? 

At a small, rain-soaked pro-democracy rally in Thailand’s north-eastern city of Nakhorn Ratchasima in early October, three young women staged a performance entitled “Who Killed the People?” Appearing first as a trio of anonymous figures bound together by tangled cords, through silent dance and mime their roles emerged: monarch, military and people. In the play’s denouement, “the military” killed “the people” – invoking the massacres of pro-democracy protesters in 1973, 1976, 1992 and 2010 – while the third character struck a regal pose and waved to the crowd. The “monarch” then wrapped the corpse in a Thai flag and deposited her among the audience. 

In a country where public discussion of the monarchy was taboo until just a few months ago, this performance was one of innumerable examples of the creativity and fearlessness of Thai youth in pressing for change as part of the protest movement that has rattled the kingdom since July. It was also an encapsulation of the protesters’ narrative: Thailand’s ruling establishment, including the monarchy, is oppressive; in opposing this establishment, the protesters are heirs to a tradition of resistance to autocracy and dictatorship; and their struggle is a matter of life and death.

Events have unfolded incredibly fast. Earlier this year, a burgeoning student-led pro-democracy movement had been energised by the judicial dissolution of the progressive Future Forward Party, a new formation which captured some six million votes in the 2019 general election. The pandemic soon hamstrung the movement but, after lockdown was lifted in June, protests began to regain momentum, further galvanised by the enforced disappearance of an exiled activist in Cambodia. Protesters demanded the resignation of Prime Minister Prayuth Chan-ocha, leader of the 2014 coup d’état who remained in office following the 2019 elections; a new constitution reflecting popular participation to replace the 2017 charter drafted by the junta’s appointees; and a fresh general election.

A new chapter opened on 3 August when Anon Nampa, a human rights lawyer, publicly called for bringing the king under the constitution. A week later, at another rally, student Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul read a detailed ten-point manifesto on reforming the Thai monarchy. Since these earthshaking events, this demand has shifted from the edges of a quixotic quest – what protest leaders called a “dream” at first – to the movement’s core. Unimaginable just a few months ago, the call for reform is an unvarnished expression of the legitimacy conflict that has beset Thailand since the absolute monarchy ended in 1932, namely: who is sovereign, the people or the king?

The movement has fused political and cultural issues.

The Nakhorn Ratchasima rally was one in a series staged in the provinces leading up to a major demonstration planned for Bangkok on 14 October, in part to commemorate the 1973 student-led uprising that brought down a corrupt military dictatorship. Several of the speakers were high school students, who have imbued the movement with much of its verve and indignation, directed especially against the sclerotic educational system. The range of issues addressed on stage reflected how the movement has fused political and cultural issues. Topics included everything from the need for safe and affordable public transport to the harmony of democracy, feminism and gender equality; from authoritarianism and corruption to class discrimination in schools; and from abuse of conscripts in the military to the need for constitutional change and monarchical reform. The common denominator, expressed in both the event’s style and its substance, was the imperative of overturning the rigid hierarchies that characterise Thai politics and society – and rejecting the servility and deference inherent in royalist nationalism. 

Coming at the King

It was inevitable that the monarchy’s role would change after the 70-year reign of King Bhumibol Adulyadej, or Rama IX, the ninth ruler of the Chakri dynasty. But even after his death in October 2016, this change was difficult to envision largely because his reign had come to define the Thai monarchy in the popular imagination. The palace was weak and subordinate to the military when he ascended the throne as a teenager, but in alliance with the military and the business elite, King Bhumibol worked hard to restore the institution’s power and prestige. From the late 1970s to the 2006 coup d’état, the monarchy achieved new heights of moral authority and influence. This period represented the Bhumibol consensus, an era of royalist hegemony with three main characteristics: it was driven by elites and their interests; distribution of power and benefits was hierarchical and clientelist, rather than egalitarian; and it was authoritarian, with a strong moralistic bent. 

From the late 1970s to the 2006 coup d’état, the monarchy achieved new heights of moral authority and influence.

The unravelling of the Bhumibol consensus began before the 2006 coup that ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, whose electoral prowess stood as an implicit challenge to the monarchy, and picked up pace as the king’s health declined in his final decade. As Thaksin’s parties continued to dominate elections, officers orchestrated another coup, in 2014, leading to five years of military rule, a new constitution (Thailand’s twentieth) designed to limit elected authority, and a stilted 2019 general election that resulted in the junta’s top leaders remaining in power. An unspoken rationale for the coup was for the junta to preside over the royal succession.

Many observers of Thai politics anticipated that the reign of Bhumibol’s only son, King Maha Vajiralongkorn, would coincide with a waning of royal prestige, not least because Thais had already formed opinions about the crown prince’s character; his mother once described him as a “Don Juan” and he has been married four times. Since ascending the throne, Rama X has acted repeatedly to aggrandise himself, for example, requiring changes to the 2017 constitution – after it was approved in a referendum – to facilitate his rule from abroad, forbidding his older sister from running for political office, and taking personal control of the Crown Property Bureau’s vast wealth. He has spent most of his reign in Germany, apparently at leisure.

The 14 October rally in Bangkok marked a turning point, bringing the monarchy directly into the fray. A royal motorcade carrying the queen and the king’s son took an unanticipated detour through an area where demonstrators were gathered. The protesters were non-violent, but they jeered the procession, some shouting “My fucking taxes!” This incident, which scandalised royalists, served as a pretext for the government to declare a “serious state of emergency”; three people were later charged with “threatening the queen’s liberty”, which carries a sentence of sixteen years to life in prison. Two days later, the Border Patrol Police deployed water cannons against peaceful protesters in central Bangkok. The images of students armed with umbrellas hosed down by dyed water laced with chemical irritants won the movement the public’s sympathy. Defying the ban on demonstrations, protesters rallied almost every day, attracting ever larger crowds. The government rescinded the serious state of emergency after only a week.

The 14 October rally in Bangkok marked a turning point, bringing the monarchy directly into the fray.

Since then, protests have repeatedly targeted the royal institution. On 26 October, tens of thousands marched to the German embassy, urging investigation of the king’s activities in Germany, while on 8 November, demonstrators were stopped by the police as they attempted to deliver their letters of grievance at the Grand Palace. The following week, thousands of protesters at the Democracy Monument turned their backs on a royal motorcade, raising the three-finger salute (a gesture of defiance borrowed from the Hunger Games film series, which has become a symbol of the protests) and singing the national anthem. On 18 November, graffiti left at a protest scene in front of the national police headquarters insulted the monarchy in profane terms. 

Protest leaders declared their intention to rally at the Crown Property Bureau office on 24 November but, in light of heavy security deployments, changed their target to the Siam Commercial Bank, in which the king is the largest shareholder. Speakers outside the bank’s headquarters that night criticised the monarch’s expansive and opaque financial holdings. Five days later, they rallied in front of the 11th Infantry Regiment base to highlight the king’s assumption of direct control of key Bangkok military units.

Royalist Reactions

The sudden emergence of a popular, youth-led movement questioning the role of the palace in Thai politics is of epoch-making significance. Royalist nationalism has been the cornerstone of Thailand’s political order for decades, enshrined in successive constitutions as “the democratic system with the king as head of state”. The state portrays the monarchy as one of the kingdom’s three pillars, along with nation and religion. A movement to place the monarchy within a framework of accountability threatens the prevailing political order – especially the generals and oligarchs who most benefit from it.

The sudden emergence of a popular, youth-led movement questioning the role of the palace in Thai politics is of epoch-making significance.

The Prayuth government has struggled to handle the protests. Apart from blocking protesters from reaching certain symbolic locations, authorities have so far permitted demonstrations to proceed, focusing their energy on heaping charges on the main leaders but also granting them bail. Its only sop to the movement has been to allow parliament to consider amending the constitution. Few, however, are optimistic that these deliberations will result in substantive change. With the junta-appointed senate in effect wielding a veto, many see the process as a charade aimed at preserving the status quo rather than accommodating demands for change. 

In the face of increasingly strident and unfiltered public denunciations of the monarchy, the government is shifting from a permissive approach to a firmer, more suppressive strategy. On 19 November, Prime Minister Prayuth stressed that “all laws and all articles” would be brought to bear on the protesters – a clear indication that charges under Section 112 of the Criminal Code, the lèse-majesté law that carries a penalty of three to fifteen years, could be revived. Since then, at least 33 people, mostly protest leaders, have been summoned to face charges under this law, including a sixteen-year-old. In June, Prayuth acknowledged that the law had been in abeyance since late 2017 at the “merciful” king’s request, leading many to wonder who is responsible for the sudden reversal in policy. 

Meanwhile, the palace has undertaken an atypical public relations offensive. The king came back from Germany on 10 October for an unusually long sojourn in his domain. Various religious and ceremonial duties have afforded opportunities for the royal family to greet their ardent supporters. These stage-managed events are a departure for the king, whose persona during his normally brief visits to the kingdom had so far been austere and aloof. The campaign suggests a concerted effort to rally royalists and improve the monarch’s image. But the king’s well-publicised words of encouragement to prominent ultra-royalists during some of these events, and statements appearing to take sides in the political conflict, have done nothing to soothe tensions. These public appearances stand little chance of swaying the protesters.

Conservative Thais are unnerved by the demands for monarchical reform.

Conservative Thais, however, are unnerved by the demands for monarchical reform and, most recently, the open discussion of republicanism. Reactions have often been frantic. Given the royalists’ belief that love of the monarchy is an essential trait of Thai-ness, they blame foreign interference for the protests. On 27 October, a small group demonstrated in front of the U.S. embassy, accusing Washington of waging “hybrid war” on Thailand; signs held by protesters singled out the conspiracy theorists’ bête noire, George Soros. Even Prime Minister Prayuth has hinted that malevolent foreign forces are instigating the protests, though he has offered no evidence. 

Royalists rail against those they call “nation haters” and have urged reactionary measures. Some have advocated for social sanctions against protesters, such as denying them employment or asking parents to disown their rebellious children. On 9 November, a group under the banner of the People’s Network to Protect the Royal Institution delivered letters to the prime minister’s office and the army commander calling on the government to “shut down” the country in the monarchy’s defence, which many interpreted as a demand for a coup. The leader of the Thai Pakdee (Loyal Thai) group, former politician Warong Dechgitvigrom, even suggested that absolute monarchy should be temporarily restored as a way out of the crisis.

Sectarian Rift?

The fevered royalist response points to the moral dimension of the conflict in Thai society. Under King Bhumibol, the Theravada Buddhist notion of the king as a future Buddha and perfect being was revived in the service of royalist nationalism. As Patrick Jory writes in Thailand’s Theory of the Monarchy (2016), the egalitarianism inherent in democratic politics “posed a mortal threat” to a political order based on hierarchy and deference. As a result, those who challenge the status quo “have been represented by their royalist opponents as morally reprehensible”. 

Religious undertones impart an unpredictable and explosive dynamic to the current moment. Many older Thais who came of age in the heyday of King Bhumibol’s reign internalised the link between hierarchy and morality, and are disconcerted at demands for change. Still others, especially those who benefit most from the status quo, are furious. To royalists, those who demand monarchical reform are not just disloyal but heretical. In late October, the arch-royalist and retired General Dr. Rianthong Nanna, told a reporter that it was “natural” for loyal Thais to use violence against the monarchy’s critics. Demonisation of opponents and casual justifications for brutality highlight the risk of violence looming over Thailand as a new generation, impervious to the reverence their elders are accustomed to, refuses to back down. As tensions rise, there is a growing possibility of miscalculation, inadvertent confrontation or even acts of provocation that authorities could use to justify a crackdown. 

The risk of violence has grown significantly since pro-monarchy counter-demonstrators have started taking to the streets in recent weeks.

The pro-democracy protests have been overwhelmingly peaceful, particularly compared to earlier waves of mass demonstrations. But the logic of non-violent social movements does not preclude violent outcomes, and the risk of violence has grown significantly since pro-monarchy counter-demonstrators have started taking to the streets in recent weeks, often organising rallies in proximity to the pro-democracy gatherings. On 17 November, near parliament, police retreated from their position between the two groups, allowing for violent scuffles. More than 50 people were treated for injuries, mostly related to inhalation of tear gas, but at least six people were shot (none fatally) by unidentified gunmen. 

Street protests alone will not upend the status quo. The protesters achieve leverage only when the establishment coalition begins to fracture. There is anecdotal evidence that many rank-and-file police officers and civil servants are sympathetic to demands for reform, but protests have not achieved the critical mass that would compel people to choose sides. A decision to defect from the establishment may have many causes, such as a recalculation of material interests, or developments that prick the conscience, like state violence against peaceful protesters. A Thai analyst called the activists’ strategy a “gambit … to provoke the police enough so that they will clamp down hard on the protesters” in order to sway public opinion. It is unlikely that the government could forcefully quash criticism of the monarchy without also exciting the opposition of greater numbers of Thai people.

How Does It End?

Absent from royalist analysis is a positive argument for how Thai people benefit from maintaining a royal institution that is staggeringly wealthy, politically engaged and above the law. Instead, as political scientist Suchit Bunbongkarn observed in Monarchy and Constitutional Rule in Democratizing Thailand (2012), royalists tend to argue that political legitimacy is culturally specific, and that reverence for the monarchy is essential to Thai culture. Thus, one hears royalist claims that “All Thais love the king”, Thais cannot tolerate criticism of the monarchy and critics of the king cannot be real Thais. In a defence of the lèse-majesté law (in the same volume cited above), royalist legal scholar Bowornsak Uwanno argued that any limits on freedom of expression arising from Thailand’s defamation laws “reflect the ethical and cultural norms that most Thais adhere to”. Such contentions raise the question of whether the kingdom’s laws are a reflection of apparent norms, or their cause. 

And what happens when norms change? The protest movement should be understood as an effort to bring social and political institutions into better alignment with emerging cultural norms and the need for structural change. Many protest leaders recognise that the horizon for the reforms they seek necessarily extends years into the future. One of their slogans, “Let it end in our generation”, combines a sense of urgency with an acknowledgment that change takes time. Whatever happens next, long-term transformation is already in train. Bowornsak conceded that culture is not static: “As the Buddhist law of impermanence states, everything, the lèse-majesté law included, arises, exists and perishes, as the society’s ethical and cultural norms evolve in accordance with this same Buddhist law. Nothing is permanent”. 

The question is, can the conflict be managed so that, in the near term, Thailand avoids the spasms of violence that have occurred in the past when popular sovereignty has challenged the royalist status quo? The signs are discouraging. Thailand’s history points to a pattern of state violence against proponents of change. The conflict’s high stakes reduce prospects for compromise and divisions are hardening. Finally, there are no institutions or mechanisms not already implicated in the conflict available to help strike bargains. The obvious pathway out of the crisis is to empower elected institutions that can reflect the popular will, reconcile majoritarianism with protection of fundamental rights, and manage a process of achieving a fresh consensus on political legitimacy. But Thailand’s parliament, enfeebled by the 2017 constitution and the powerful appointed senate, is unlikely to serve this function. By resisting change, the government is increasing the likelihood of a dangerous confrontation.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.