icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
ปัญหาภาคใต้ของไทย การลุกฮือไม่ใช่สงครามศาสนา
ปัญหาภาคใต้ของไทย การลุกฮือไม่ใช่สงครามศาสนา
Behind Bangkok’s Wave of Popular Dissent
Behind Bangkok’s Wave of Popular Dissent
Report 98 / Asia

ปัญหาภาคใต้ของไทย การลุกฮือไม่ใช่สงครามศาสนา

 • Share
 • Save
 • Print
 • Download PDF Full Report

บทคัดย่อ

ความรุนแรงในจังหวัดชายแดนภาคใต้ของประเทศไทยซึ่งประชากรส่วนใหญ่เป็นมุสลิมทวีความเลวร้ายขึ้นอย่างสม่ำเสมอตั้งแต่ต้นปี 2547 และได้รับแรงหนุนส่งจากนโยบายแข็งกร้าวของนายกรัฐมนตรี พตท.ทักษิณ ชินวัตร ในภูมิภาคเองหลายฝ่ายเริ่มวิตกกังวลว่าถ้าปล่อยไว้ความรุนแรงนี้อาจขยายกลายเป็นการลุกฮือต่อต้านอย่างกว้างขวาง หรือแม้แต่อาจจะกลายเป็นสงครามศาสนาระดับภูมิภาคได้แม้ว่าจนถึงขณะนี้จะยังไม่มีหลักฐานบอกได้ว่ามีกลุ่มจากภายนอกเข้าไปเกี่ยวข้องด้วยในการสังหารและวางระเบิดที่แทบจะกลายเป็นกิจกรรมรายวัน

หลายฝ่ายมักพูดว่าสาเหตุที่มีส่วนทำให้เกิดความรุนแรงคือการที่กระแสของอิสลามสายเคร่งจารีตได้รับความนิยมมากขึ้นในภาคใต้ของประเทศไทย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาวะที่มุสลิมไม่พอใจต่อการที่ไทยส่งทหารไปอิรัก แต่ถึงแม้จะเป็นความจริงที่จิตสำนึกของความเป็นมุสลิม ตลอดจนความรู้สึกว่าถูกกลั่นแกล้งตลอดจนความรู้สึกเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับมุสลิมที่อื่นๆมีมากขึ้นในช่วง 2 ทศวรรษที่ผ่านมา การมองปัญหาที่เกิดขึ้นแค่ว่าเรื่องนี้เป็นผลของการก่อการร้ายของมุสลิมอาจจะเป็นความผิดพลาดก็ได้ และความรุนแรงนี้ที่จริงแล้วมีสาเหตุจากปัญหาภายในพื้นที่มากกว่า

แน่นอนว่าพื้นที่ของมุสลิมในภาคใต้ของไทยเป็นพื้นที่ที่ยากจนที่สุดแห่งหนึ่งในประเทศ แต่ปัญหานี้เป็นเรื่องการเมืองมากกว่า และแม้แต่การใช้นโยบายเพื่อการพัฒนาที่ผ่านการวางแผนมาอย่างดีก็ไม่น่าจะช่วยได้หากไม่จัดการปัญหาดังกล่าว อย่างไรก็ตาม มาตรการแทบทุกอย่างที่รัฐบาลดำเนินการไปดูเหมือนจะทำให้ปัญหายิ่งเลวร้ายลงไปอีก

ต้นตอของความรุนแรงที่กำลังเกิดขึ้นเริ่มจากปัญหาในอดีตที่มาจากการเลือกปฏิบัติต่อชนกลุ่มน้อยมุสลิมมาเลย์รวมทั้งความพยายามในอันที่จะบีบบังคับให้พวกเขาหลอมรวมตัวเข้ากับสังคมส่วนที่เหลือของประเทศ โดยรัฐบาลไทยที่เป็นของไทยพุทธในยุคสมัยต่างๆที่ได้ดำเนินการต่อเนื่องกันมานานเกือบศตวรรษ

กลุ่มต่อสู้เพื่อแบ่งแยกดินแดนติดอาวุธเคลื่อนไหวในภาคใต้มาตั้งแต่ราวห้าสิบปีที่แล้ว การต่อสู้รุนแรงที่สุดในช่วงสามสิบกว่าปีที่ผ่านมา กลุ่มที่มีขนาดใหญ่และปฏิบัติการได้ผลมากที่สุดในบรรดากลุ่มต่างๆคือกลุ่มพูโล (องค์การปลดปล่อยรัฐปัตตานีหรือองค์การสหปัตตานีเสรี) ซึ่งต้องการจะจัดตั้งรัฐอิสลามที่เป็นอิสสระแต่ว่าประเด็นของกลุ่มนี้อยู่ที่เรื่องของเชื้อชาติมากกว่าเรื่องของความเชื่อคืออิสลาม

รัฐบาลไทยสามารถลดความรุนแรงลงระดับหนึ่งด้วยมาตรการปฏิรูปเศรษฐกิจและการเมืองซึ่งมีผลในการลดความช่วยเหลือที่มีไปถึงกลุ่มติดอาวุธ และกลุ่มนักสู้หลายร้อยคนได้เข้ารับการนิรโทษกรรม จนถึงช่วงกลางทศวรรษที่ยี่สิบการต่อต้านได้ส่อเค้าว่าจะยุติลง

แต่ความตึงเครียดระลอกใหม่โผล่ขึ้นมาอีก โดยมีกลุ่มต่างๆที่สำคัญสี่กลุ่มปรากฏตัวหรือไม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมาใหม่และความรุนแรงทวีขึ้นต้นปี 2004 สี่กลุ่มที่มีการเคลื่อนไหวในปัจจุบันมี

 • BRN – C บีอาร์เอ็น โคออร์ดิเนท หรือบีอาร์เอ็น ซี เป็นกลุ่มเดียวในบรรดากลุ่มที่แตกหน่อจากบีอาร์เอ็นที่มีการเคลื่อนไหว บีอาร์เอ็นก่อตั้งในช่วงสามสิบกว่าปีที่แล้วด้วยจุดประสงค์เพื่อต่อสู้ให้มีการจัดตั้งรัฐปาตานีอิสสระ เชื่อกันว่ากลุ่มนี้เป็นกลุ่มติดอาวุธที่ใหญ่ที่สุดและมีการจัดตั้งดีที่สุดในบรรดากลุ่มต่างๆ เน้นการจัดตั้งทางการเมืองและหาสมาชิกจากภายในโรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม
   
 • Pemuda องค์กรเยาวชนกู้ชาติปัตตานี (เป็นส่วนหนึ่งของบีอาร์เอ็น โคออร์ดิเนท) เชื่อกันว่าเป็นผู้ลงมือในการก่อเหตุวินาศกรรม การยิง และวางระเบิดหลายครั้ง
   
 • GMIP จีเอ็มไอพี (กลุ่มอิสลาม มูจาฮีดิน ปาตานี) ก่อตั้งโดยกลุ่มบุคคลที่เคยผ่านการรบในอัฟกานิสถานในปี 2538 ต้องการจัดตั้งรัฐอิสลามที่เป็นอิสสระ และ
   
 • พูโลใหม่ ก่อตั้งเมื่อปี 2538 ในฐานะเป็นเครือข่ายของพูโล เป็นกลุ่มติดอาวุธขนาดเล็กสุดในบรรดากลุ่มต่างๆ ต่อสู้เพื่อจัดตั้งรัฐอิสสระ

เพื่อที่จะทำความเข้าใจกับเหตุการณ์รุนแรงที่เกิดขึ้นในเวลานี้พร้อมทั้งตอบปัญหาว่าใครบ้างมีส่วนร่วม รายงานฉบับนี้ได้เจาะลึกลงไปที่เหตุการณ์ใหญ่สามเหตุการณ์ อันแรกคือเหตุการณ์เมื่อวันที่ 4 มกราคม 2547 ซึ่งมีการโจมตีอันที่มีลักษณะประสานงานกันมาอย่างดี มีกลุ่มบุคคลเข้าปล้นค่ายทหาร เผาโรงเรียนกับสถานีตำรวจ อีกหนึ่งวันถัดมายังวางระเบิดอีกหลายจุด

เหตุการณ์ที่สองคือเมื่อวันที่ 28 เมษายน 2547 ซึ่งมีการโจมตีหลายจุดพร้อมๆกันเป้าหมายคือด่านตรวจของทหารและสถานีตำรวจสิบเอ็ดแห่งทั่วทั้งปัตตานี ยะลาและสงขลา เหตุการณ์จบลงด้วยการปะทะกันที่มัสยิดกรือเซะและทหารยิงคนที่อยู่ในนั้นตาย 32 คน ในวันนั้นมีนักสู้ 105 คน พลเรือนอีกหนึ่งและเจ้าหน้าที่อีกห้ารายที่ล้มตายลง

เหตุการณ์ที่สามคือเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2547 ซึ่งเริ่มต้นด้วยการชุมนุมประท้วงที่หน้าสถานีตำรวจและจบลงด้วยความตายของมุสลิมทั้งผู้ใหญ่และวัยรุ่นแปดสิบห้าคนเป็นอย่างน้อย ส่วนใหญ่ตายเพราะขาดอากาศหายใจหลังจากที่ถูกจับกุมและต้องนอนซ้อนทับกันระหว่างห้าถึงหกชั้นในระหว่างการขนย้ายพวกเขาไปยังค่ายทหารบนรถบันทุกของทหาร

สาเหตุของปัญหาว่าทำไมความรุนแรงเพิ่มขึ้นนั้นมีคำอธิบายหลายประการ แต่ไม่มีข้อไหนที่สามารถอธิบายได้อย่างครบถ้วน คำอธิบายสองประการที่เป็นไปได้มากที่สุดคือการยุบเลิกหน่วยงานของรัฐบาลที่มีความสำคัญ กับความกลัวและไม่พอใจอันเกิดจากการจับกุมโดยไม่มีการตั้งข้อหารวมทั้งการถูกจนท.ตร.ทารุณ กระหน่ำด้วยความล้มเหลวของรัฐบาลในอันที่จะสร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นกับเหยื่อและครอบครัวผู้เคราะห์ร้ายเหล่านั้น การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วทางสังคมเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกขาดความมั่นคงในชีวิตและอึดอัดใจในหมู่ชุมชนมุสลิมมาเลย์ รวมทั้งความรู้สึกว่าวิถีชีวิต ค่านิยมและวัฒนธรรมของพวกเขากำลังได้รับผลกระทบ

มาตรการของรัฐบาลที่นับว่าเป็นความผิดพลาดรวมไปถึง

 • ความล้มเหลวในการที่ไม่สามารถวิเคราะห์ปัญหาได้อย่างถูกต้อง
   
 • การยุบเลิกหน่วยงานด้านการบริหารจัดการปัญหาที่ทำงานได้ผล
   
 • การใช้กำลังมากเกินควร
   
 • ความล้มเหลวเพราะไม่ได้สอบสวนและลงโทษสมาชิกในหน่วยงานรักษาความมั่นคงตามสมควร
   
 • การส่งเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่เข้าใจหรือไม่ก็เข้าใจน้อยในเรื่องความอ่อนไหวทางวัฒนธรรมในพื้นที่ตลอดจนภาษามาเลย์
   
 • การพึ่งพางานข่าวกรองที่อ่อน
   
 • การโยกย้ายเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่รับผิดชอบด้านความมั่นคงและการเมืองบ่อย ตลอดจนความล้มเหลวที่ไม่สามารถทำให้หน่วยงานด้านการรักษาความมั่นคงและการข่าวราวสิบหน่วยงานในพื้นที่นี้ประสานงานกันได้
   
 • การปฏิเสธข้อเสนอที่ให้มีการนิรโทษกรรมตลอดจนข้อเสนอให้ใช้มาตรการที่นุ่มนวลกว่าในการจัดระเบียบโรงเรียนสอนศาสนาแต่กลับเลือกใช้มาตรการทางการทหารที่ใช้กำลังมากกว่า

นอกเหนือจากมาตรการทางด้านความมั่นคงแล้ว รัฐบาลควรจะต้องทำความเข้าใจและรับมือปัญหาความไม่พอใจทางการเมืองซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มผู้ก่อความรุนแรงหยิบฉวยเป็นโอกาสสร้างแรงสนับสนุน การตั้งคณะกรรมการเพื่อความสมานฉันท์แห่งชาติเมื่อเดือนมีนาคม 2547 เป็นก้าวแรกในแนวทางนี้ที่พอจะสร้างความหวังได้ แม้ว่าองค์ประกอบส่วนใหญ่ในคณะกรรมการดังกล่าวจะไม่ใช่มุสลิมและเป็นคนนอกพื้นที่ก็ตาม อย่างไรก็ดี ในการที่จะจัดการกับปัญหาที่ต้นตอ อย่างน้อยที่สุดรัฐบาลควรจะดำเนินมาตรการเพิ่มเติมในอันที่จะทำลายวงจรความรุนแรงด้วยมาตรการที่ผ่านการพิจารณามาแล้วรวมทั้งที่คำนึงถึงความจำเป็นอื่นนอกเหนือไปจากการปฏิบัติการทางทหารและตำรวจ

สิงคโปร์/บรัสเซลส์ 18 พฤษภาคม 2548

Pro-democracy protesters show the three-finger salute as they gather demanding the government to resign and to release detained leaders in Bangkok, Thailand 15 October 2020. REUTERS/Jorge Silva
Q&A / Asia

Behind Bangkok’s Wave of Popular Dissent

Anti-government protests and popular demands for reform, including of the once-sacrosanct monarchy, have accelerated in Thailand. In this Q&A, Crisis Group’s senior analyst for South East Asia, Matt Wheeler, explains how this crisis over political legitimacy has now reached a dangerous impasse.

Why are this week’s protests significant?

On the evening of 16 October, riot police used water cannons in central Bangkok to break up a crowd of several thousand mostly young protesters who were assembling for the second day in defiance of a ban on public gatherings. The episode marked a violent escalation in a series of pro-democracy protests that has been gaining momentum over the past three months and intensifying further over the past three days.

A day earlier, more than 10,000 demonstrators had gathered a few blocks away, defying measures announced the same morning under a “serious state of emergency”, which prohibits gatherings of over four people in the capital. The government put the extraordinary measures in place to “maintain peace and order” after marchers reached the prime minister’s office and held a large rally the day before. Despite threats that anyone attending or even promoting the protest online would be arrested, thousands flooded the Rachaprasong intersection, in the heart of the city’s shopping centre district, soon overwhelming the sizeable police deployment. The protesters occupied the area all evening, cheering a succession of speakers before dispersing peacefully. Rachaprasong is a place redolent with symbolism: it was the locus of 2010 protests demanding a new election, which were suppressed in a deadly crackdown by Thai army troops that May. 

Protesters called for the release of more than twenty activist leaders who had been arrested earlier in the day. Soon after authorities announced the new emergency decree, in the pre-dawn hours, the police had also chased hundreds of protesters away from the streets around Government House, where they had set up camp following a day-long march on 14 October. Much better attended than the government had expected, that march was also of symbolic significance as it coincided with the anniversary of the 1973 student-led uprising that toppled a military dictatorship.

The enhanced state of emergency failed to quash the popular movement.

The large turnout at Rachaprasong – on short notice and in defiance of authorities’ threats to arrest anyone joining – signalled that the enhanced state of emergency had failed to quash the popular movement. While most recent protests appeared to include a representative sample of the young, middle-aged and old, the crowd on 15 and 16 October was decidedly youthful, with most demonstrators appearing to be in their early twenties. Some in the crowd were high school students and first-time protesters, driven to join by what they saw as an unjust emergency decree clamping down on any expression of dissent.

Who are the protesters and what do they want? 

Street protests are a regular feature of Thai politics, but the 2020 gatherings are different from earlier rounds of collective action in two ways. First, students and young people, who were largely absent from the Red Shirt and Yellow Shirt movements that shook the country between 2006 and 2014, are the driving force of the present mobilisation. The youth accuse the current government of being a reincarnation of the junta that ruled between 2014 and 2019, laundered by the 2017 constitution and a slanted general election in March 2019. They insist that the government – particularly the (unelected) prime minister and ex-junta leader, Prayuth Chan-ocha – resign. Other demands include dissolution of parliament and a new constitution drafted with public consultation. 

Secondly, and more strikingly, activists are calling for reform of the monarchy – namely, that it be brought under the constitution. Anon Nampa, a human rights lawyer, thrust the country into a new era on 3 August when he called for palace reform at a small demonstration in Bangkok. On 10 August, at a rally at a university campus north of the capital, a young student activist, Panusaya Sithijirawattanakul, read a ten-point manifesto on reforming the monarchy, including an end to royal endorsement of coups d’état. Both of them were arrested on 15 October, along with other prominent and vocal students.

Activists are calling for reform of the monarchy – namely, that it be brought under the constitution.

Since these controversial speeches, protesters have criticised King Maha Vajiralongkorn, or Rama X, with unprecedented candour – for residing in Germany while the country faces the COVID-19 pandemic and for squandering the people’s taxes, among other issues. Until recently, such open criticism of the monarchy was unheard of in Thailand. It is punishable by up to fifteen years of prison. But while the harsh lèse-majesté law remains on the books, in practice, the longstanding taboo on public discussion of the monarchy has eroded surprisingly quickly over the last two months. Some protesters now openly lampoon the king, who acceded to the throne three years ago after his father, who had reigned for 70 years, died.

Despite this unprecedented criticism, which distresses many Thais, the government had refrained until 15 October from using the lèse-majesté law to curtail the protests. Police had arrested some student leaders for violating an earlier emergency decree imposed to support public health measures amid the pandemic and other laws, but then released them on bail. The students immediately returned to giving fiery speeches, and protests proliferated across the country, including a series of rallies by high school students demanding reform of the country’s stodgy and outmoded educational system. 

The government’s tolerance now appears exhausted.

The government’s tolerance now appears exhausted. The immediate pretext for the imposition of the “serious state of emergency” was alleged threats to Queen Suthida, whose motorcade passed anti-government protesters on 14 October, after apparently diverging from a planned route earlier cleared by police. Protesters raised three-finger salutes inspired by the popular Hunger Games film series – in which oppressed masses adopt the gesture as a symbol of defiance of tyranny – and jeered as the royal convoy passed, but there was no violence or obvious threat thereof. Two activists have since been arrested and charged with endangering the queen, which carries a potential sentence of life in prison. 

Why now?

Rallies calling for far-reaching political change started to escalate earlier this year, particularly on university campuses, after the Constitutional Court dissolved the upstart Future Forward Party in February. Established in 2018, the party had surprisingly come in third in last year’s general election, proving to be extremely popular with young voters. The COVID-19 pandemic stifled burgeoning demonstrations, but rallies resumed as the lockdown eased. The abduction of exiled activist Wanchalerm Satsakit in Cambodia in June – following the unexplained disappearance of at least eight others since 2016 – also sparked public outrage and galvanised a new generation of activists.

Faced with growing protests, the government seemed to relent on amending the 2017 constitution, a document drafted by junta appointees primarily to facilitate continued junta rule with a sheen of electoral legitimacy. But on 24 September, a two-day parliamentary debate on six amendment bills proposed by various parties ended without a vote, as the legislature went into recess until November. Any move to amend the constitution requires support from two thirds of the 250 appointed senators, which did not materialise. Instead, the governing Phalang Pracharat Party proposed a committee to study the bills for 30 days. Opposition parties walked out, denouncing what they viewed as a delaying tactic. Government officials have since hinted that charter amendment could take years, leading many to believe nothing will happen until the next general election in 2023. Protesters have little confidence in the government’s willingness to revise its bespoke political order.

What are the risks of a government crackdown? 

Thailand holds the world record for number of military coups, and its history is checkered with political violence. Many observers thus fear that the government – run largely by ex-generals – could opt for repression to quell the rising protests. The 15 October state of emergency, arrests of activists, and deployment of riot police against peaceful protesters mark a clear shift in the government’s response. With protesters emboldened by the 15 October rally’s success, they are likely to stage further demonstrations in Bangkok, in spite of warnings from senior government officials that all who participate face arrest and charges of violating the emergency decree. In view of the scale of recent rallies, more stringent government actions present a risk of violence greater than at any point since the April-May 2010 army crackdown that killed more than 90 people. 

The stakes of the conflict, including the monarchy’s role in Thai society, and the terms in which both sides are speaking about it, are elemental and fraught. For many Thais, the current moment evokes memories of 6 October 1976, when police and right-wing paramilitaries – set off by an alleged insult to Vajiralongkorn, who was then crown prince –massacred dozens of pro-democracy students at Thammasat University. 

What can be done to reduce tensions?

The conflict between proponents of popular sovereignty, on one hand, and a hierarchical order underpinned by the monarchy, on the other, is swiftly coming into sharp relief. There is no evident mechanism in Thai society for addressing this conflict, but there are actions that each side can take now to reduce tensions and move toward consensus. First, the protesters should continue to adhere to their pledge of non-violence. Secondly, the government should refrain from using force to disperse peaceful crowds, lift the state of emergency, and protect rights of assembly and free speech. Thirdly, the government should publicly commit to a brisk timetable for amending the constitution and paving the way for a constitutional drafting assembly. 

More daunting is the need for a fresh concord on the monarchy’s changing role. Government officials and royalists insist that public discussion of this role is off limits, but their position is, in light of recent events, anachronistic. The degree of repression necessary to effectively reinstate the prohibition, including online, would tarnish both the government and the monarchy. Given the propensity of the army to abrogate charters, a new constitution alone will not resolve Thailand’s crisis of political legitimacy, but it could be a starting point in the search for a new consensus on how political power should be acquired, exercised and held to account.