สภาวการณ์ชะงักงันในภาคใต้ของไทย
สภาวการณ์ชะงักงันในภาคใต้ของไทย
Table of Contents
  1. Overview
Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge
Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge
Briefing 113 / Asia

สภาวการณ์ชะงักงันในภาคใต้ของไทย

  • Share
  • Save
  • Print
  • Download PDF Full Report

บทนำ

ปัญหาการก่อความไม่สงบในภาคใต้ของประเทศกำลังอยู่ในสภาวการณ์ชะงักงัน แม้ว่าปฏิบัติการทางการทหารอาจจะมีส่วนที่ทำให้ระดับของความรุนแรงลดลงบ้าง  แต่รัฐบาลที่นำโดยนายกรัฐมนตรีอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะแทบจะไม่ได้จัดการกับเงื่อนไขทางการเมืองที่ผลักให้เกิดขบวนการต่อต้านรัฐไทยขึ้น  การประกาศหยุดปฏิบัติการความรุนแรงในพื้นที่จำกัดแบบฝ่ายเดียว (a limited unilateral suspension of hostilities)โดยกลุ่มก่อความไม่สงบไม่ได้รับการตอบสนองอย่างมีนัยสำคัญจากรัฐบาล  กฎหมายพิเศษที่ให้อำนาจกับเจ้าหน้าที่ความมั่นคงอย่างกว้างขวางก็ยังคงใช้บังคับอยู่เช่นเดิม ยังคงไม่มีการดำเนินการตามกระบวนการยุติธรรมกับผู้เกี่ยวข้องกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่รุนแรงและการซ้อมทรมานผู้ต้องสงสัยก็ยังคงดำเนินต่อไป  ในขณะที่การชุมนุมประท้วงต่อต้านรัฐบาลในกรุงเทพฯ ในช่วงต้นปี 2553 ได้ดึงดูดความสนใจของสาธารณชนไป  จำนวนผู้เสียชีวิตจากเหตุรุนแรงในภาคใต้ก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อความไม่สงบปะทุขึ้นเมื่อกว่าหกปีที่ผ่านมา  ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้ได้กลายเป็นประเด็นชายขอบของการเมืองไทยและยังอาจแก้ไขได้ การเปลี่ยนกระบวนทัศน์ในการแก้ไขปัญหาเป็นสิ่งที่จำเป็น  รัฐบาลจะต้องตระหนักว่าความพยายามที่จะผนวกกลืนคนมลายูมุสลิมนั้นล้มเหลวและควรจะยอมรับว่าพวกเขามีอัตลักษณ์เฉพาะทางศาสนาและชาติพันธุ์ การพูดคุยกับกลุ่มก่อความไม่สงบและการปฏิรูปการบริหารราชการในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่างจะเป็นสององค์ประกอบสำคัญในการแก้ไขปัญหาด้วยการเมือง

ระดับความรุนแรงในภาคใต้นั้นค่อนข้างคงที่ในช่วงสามปีที่ผ่านมา   กองกำลังทหารกว่า 30,000 นายยังคงปฏิบัติหน้าที่ในพื้นที่ที่มีการก่อความรุนแรงในการโจมตีกองกำลังทหารตำรวจ  ครู  พระ  คนพุทธ รวมถึงคนมุสลิมที่ถูกมองว่าให้ความร่วมมือกับรัฐบาล   หลังจากปี 2551 ที่ความรุนแรงลดระดับลงอย่างสำคัญ  จำนวนเหตุการณ์ความรุนแรงก็คงอยู่ที่ประมาณ 1,000 เหตุต่อปี  โดยในสิบเดือนแรกของปี 2553 มีผู้เสียชีวิต 368 คน   ปฏิบัติการทางการทหารเพียงอย่างเดียวนั้นไม่สามารถที่จะหยุดความรุนแรงได้

 ในขณะที่รัฐบาลอภิสิทธิ์ตระหนักว่าการแก้ปัญหาความขัดแย้งในภาคใต้จะต้องแก้ด้วยการเมือง แต่คำพูดนั้นยังมิได้ปรากฎเป็นการกระทำที่ชัดเจนนัก  รัฐบาลยังไม่ได้ยกเลิกสถานการณ์ฉุกเฉินที่ประกาศใช้ในพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้ตั้งแต่ปี 2548  ซ้ำร้ายไปกว่านั้น รัฐบาลกลับใช้กฎหมายพิเศษที่มีความรุนแรงฉบับนี้ในการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงต่อต้านรัฐบาลจังหวัดอื่นๆ รัฐบาลได้ปฏิเสธโอกาสในการเปิดเวทีพูดคุยกับขบวนการโดยเพิกเฉยต่อการที่ขบวนการก่อความไม่สงบสองกลุ่มได้ประกาศหยุดปฏิบัติการความรุนแรงในบางพื้นที่  แม้ว่าจะมีการเปิดพื้นที่ให้มีการอภิปรายเกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนระบบบริหารราชการในภาคใต้มากขึ้นกว่ารัฐบาลก่อนๆ  แต่รัฐบาลก็ยังไม่ได้พยายามอย่างจริงจังในการแสวงหารูปแบบการปกครองใหม่ที่เป็นไปได้ในกรอบของความเป็นรัฐเดี่ยว

รัฐบาลเตรียมการที่จะใช้ “ปฏิบัติการทางการเมือง” (political offensive) ใหม่ภายใต้พระราชบัญญัติความมั่นคงซึ่งมีลักษณะคล้ายคลึงกับการนิรโทษกรรม  โดยคาดหวังว่ามาตรการนี้จะสามารถดึงให้ผู้ที่อยู่ในขบวนการมามอบตัวและทำให้ขบวนการอ่อนแอลง  มาตรการนี้อนุญาตให้ทางการสามารถระงับการดำเนินคดีกับผู้ต้องสงสัยในคดีที่เกี่ยวกับความมั่นคง โดยจะต้องได้รับความเห็นชอบจากศาลด้วย  โดยผู้นั้นจะต้องเข้ารับการ “อบรบ” เป็นเวลาสูงสุดหกเดือน  คงต้องรอดูกันต่อไปว่ามาตรการนี้จะได้ผลหรือไม่  นักสิทธิมนุษยชนยังคงกังขาและเกรงว่าผู้ที่มามอบตัวจะถูกบังคับให้สารภาพผิดต่อความผิดที่ตนไม่ได้ก่อ พวกเขาเรียกการอบรมนี้ว่าเป็น “การควบคุมตัวด้วยคำสั่งของฝ่ายบริหาร” (administrative detention) อย่างไรก็ดี  มาตรการนี้เพียงอย่างเดียวไม่อาจที่จะแก้ปัญหาได้อย่างยั่งยืน ตราบใดที่บริบททางสังคมการเมืองที่เป็นปัญหาที่ใหญ่กว่ายังคงไม่ได้รับการแก้ไข

การซ้อมทรมานและการละเมิดในลักษณะอื่นๆ กับผู้ถูกควบคุมตัวยังคงเกิดขึ้น ในขณะที่การเรียกร้องความยุติธรรมต่อการละเมิดสิทธิมนุษยชนที่ผ่านมายังคงไม่ได้รับเสียงตอบรับ  เจ้าหน้าที่ตำรวจได้มีความเห็นสั่งไม่ฟ้องอดีตทหารพรานซึ่งเป็นผู้ต้องสงสัยคดีการสังหารโหดในมัสยิดอัลฟุรกอนในปี 2552   กรณีแบบนี้ได้ตอกย้ำความเชื่อที่ว่าคนกระทำผิดไม่ต้องถูกลงโทษ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มน้ำหนักให้กับคำอธิบายของขบวนการว่าการปกครองของรัฐไทยนั้นอยุติธรรมและเป็นการผลักให้คนเข้าสู่ขบวนการและจับอาวุธลุกขึ้นสู้กับรัฐไทยมากขึ้น

จนกว่าที่เสถียรภาพทางการเมืองของรัฐบาลไทยจะกลับคืนมา ปัญหาการก่อความไม่สงบในภาคใต้ก็จะยังคงเป็นประเด็นชายขอบในวาระของรัฐบาล  แต่อย่างไรก็ดี รัฐบาลจำเป็นจะต้องเตรียมพร้อมที่จะตอบสนองต่อท่าทีในอนาคตของขบวนการและวางพื้นฐานทางการเมืองสำหรับข้อตกลงจากการเจรจาที่อาจจะเกิดขึ้น  ในพื้นที่อื่นๆ ที่เผชิญกับขบวนการแบ่งแยกดินแดน  การเจรจาเป็นส่วนประกอบสำคัญของแนวทางที่นำไปสู่การยุติความขัดแย้งและไม่จำเป็นที่จะต้องนำไปสู่การแบ่งแยกดินแดนอย่างที่รัฐบาลไทยรู้สึกหวาดกลัวมาโดยตลอด  

ในขณะที่โอกาสที่แต่ละฝ่ายจะได้รับชัยชนะทางการทหารเป็นไปได้ยาก   ขบวนการเองก็ควรที่จะพิจารณายุทธศาสตร์ทางการเมืองใหม่  ตัวแทนของขบวนการควรจะมีข้อเสนอทางการเมืองอย่างรอบด้าน นอกเหนือจากการต่อสู้ด้วยความรุนแรง  พวกเขาควรที่จะเตรียมพร้อมในการเสนอข้อเสนอที่เป็นรูปธรรมเมื่อโอกาสในการพูดคุยมาถึง  

รายงานฉบับนี้นำเสนอบทวิเคราะห์สถานการณ์การก่อความไม่สงบในภาคใต้ในช่วงปีที่สองของรัฐบาลอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ ซึ่งเป็นผลจากการศึกษาวิจัยในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงตุลาคม 2553  ซึ่งได้มีการสัมภาษณ์บุคคลต่างๆ ในภาคใต้ด้วย

กรุงเทพฯ/บรัสเซลล์, 3 พฤศจิกายน 2553

Overview

The deadly conflict in Thailand’s predominantly Malay Muslim South is at a stalemate. Although military operations might have contributed to the reduction in violence, the government of Prime Minister Abhisit Vejjajiva has made little effort to tackle the political grievances that drive the insurgency. A limited unilateral suspension of hostilities offered by rebels has met no significant response. Draconian laws that grant security forces sweeping powers remain imposed while justice for serious cases of past abuse remains unaddressed and torture of suspects continues. As bloody anti-government protests in Bangkok distracted the nation in early 2010, the death toll in the six-year-long insurgency steadily climbed. The conflict in the Deep South remains on the margins of Thai politics and unresolved. A paradigm shift is needed to acknowledge that assimilation of Malay Muslims has failed and that recognition of their distinct ethno-religious identity is essential. Dialogue with insurgents and reform of governance structures remain two missing components of a comprehensive political solution.

The level of violence in the Deep South has largely been steady for the past three years. Some 30,000 troops are deployed in the insurgency-hit region where Malay Muslim insurgents have continued to attack security forces, government teachers, Buddhists and Muslims perceived to side with the government. Since a significant drop in 2008, the tempo of violence has been around 1,000 attacks per year with 368 deaths recorded in the first ten months of 2010. Military operations alone are unable to end the violence.

While the Abhisit government has recognised that political solutions are necessary to end the conflict, words have not been matched by actions. It has failed to lift the state of emergency in the three southernmost provinces imposed since 2005. Worse still, the draconian law has been extended to control anti-government protestors in other provinces. The government has dismissed a chance to move towards peace dialogues by giving a lukewarm reception to a mid-year limited suspension of hostilities declared unilaterally by two insurgent groups. Although there has been greater space for public discussion on administrative reform than under previous governments, no serious attempt has been made to explore possible models within the principle of a unitary Thai state.

The government is planning to launch a new “political offensive” by implementing a quasi-amnesty policy under the Internal Security Act, hoping it will entice militants to surrender and weaken the movement. The provision allows the authorities, with the consent of a court, to drop criminal charges against suspected militants who, in turn, will be required to undergo up to six months of “training”, a euphemism for reverse indoctrination. It remains to be seen whether the policy will succeed. Human rights advocates are sceptical, fearing suspects could be forced to confess to crimes that they did not commit and calling the training “administrative detention”. Nevertheless, the quasi-amnesty measure alone is unlikely to be a lasting solution as long as larger socio-political grievances remain unaddressed.

Physical abuse and torture of detainees continue, while demands for justice for past abuses remain unanswered. Police dropped charges against a former ranger alleged to be involved in the 2009 Al-Furqan mosque attack. This reinforces perceptions of impunity and the insurgency’s narrative of the unjust rule, while aiding recruitment of those willing to take up arms against the Buddhist Thai state.

Until political stability in Bangkok is restored, the insurgency will remain at the periphery of the government agenda. But the government needs to be better prepared to respond to future gestures by the insurgents and lay the political groundwork for a negotiated settlement. In other separatist conflicts, negotiations have proven an effective means to end violence and do not necessarily lead to secession, as Bangkok has long feared. As part of an effort to scale down the presence of troops, the government should plan to increase the numbers of police officers and civilian defence volunteers as well as enhance their capacity to provide security.

With no military victory in sight for either side, the rebels must also consider new political strategies. Their representatives must propose comprehensive political solutions. Beyond protesting through violence, they should get ready to make concrete demands at a time when an opportunity for talks arises.

Based on research carried out between February and October 2010, including interviews in the Deep South, this briefing provides an update of analysis of the southern insurgency in the second year of the Abhisit administration.

Bangkok/Brussels, 3 November 2010

A Buddhist monk walks with pro-democracy protesters as they carry large inflatable ducks during a march to the 11th Infantry Regiment as part of an anti-government rally in Bangkok on 29 November 2020. Jack TAYLOR / AFP
Commentary / Asia

Calls to Curb the Crown’s Writ Put Thailand on Edge

Young pro-democracy protesters have roiled Thai politics with a previously taboo demand to reform the country’s monarchy. As the state resists change, and conservative citizens recoil, the risk of violence is growing. The standoff poses Thailand’s existential question: is the king sovereign or are the people? 

At a small, rain-soaked pro-democracy rally in Thailand’s north-eastern city of Nakhorn Ratchasima in early October, three young women staged a performance entitled “Who Killed the People?” Appearing first as a trio of anonymous figures bound together by tangled cords, through silent dance and mime their roles emerged: monarch, military and people. In the play’s denouement, “the military” killed “the people” – invoking the massacres of pro-democracy protesters in 1973, 1976, 1992 and 2010 – while the third character struck a regal pose and waved to the crowd. The “monarch” then wrapped the corpse in a Thai flag and deposited her among the audience. 

In a country where public discussion of the monarchy was taboo until just a few months ago, this performance was one of innumerable examples of the creativity and fearlessness of Thai youth in pressing for change as part of the protest movement that has rattled the kingdom since July. It was also an encapsulation of the protesters’ narrative: Thailand’s ruling establishment, including the monarchy, is oppressive; in opposing this establishment, the protesters are heirs to a tradition of resistance to autocracy and dictatorship; and their struggle is a matter of life and death.

Events have unfolded incredibly fast. Earlier this year, a burgeoning student-led pro-democracy movement had been energised by the judicial dissolution of the progressive Future Forward Party, a new formation which captured some six million votes in the 2019 general election. The pandemic soon hamstrung the movement but, after lockdown was lifted in June, protests began to regain momentum, further galvanised by the enforced disappearance of an exiled activist in Cambodia. Protesters demanded the resignation of Prime Minister Prayuth Chan-ocha, leader of the 2014 coup d’état who remained in office following the 2019 elections; a new constitution reflecting popular participation to replace the 2017 charter drafted by the junta’s appointees; and a fresh general election.

A new chapter opened on 3 August when Anon Nampa, a human rights lawyer, publicly called for bringing the king under the constitution. A week later, at another rally, student Panusaya “Rung” Sithijirawattanakul read a detailed ten-point manifesto on reforming the Thai monarchy. Since these earthshaking events, this demand has shifted from the edges of a quixotic quest – what protest leaders called a “dream” at first – to the movement’s core. Unimaginable just a few months ago, the call for reform is an unvarnished expression of the legitimacy conflict that has beset Thailand since the absolute monarchy ended in 1932, namely: who is sovereign, the people or the king?

The movement has fused political and cultural issues.

The Nakhorn Ratchasima rally was one in a series staged in the provinces leading up to a major demonstration planned for Bangkok on 14 October, in part to commemorate the 1973 student-led uprising that brought down a corrupt military dictatorship. Several of the speakers were high school students, who have imbued the movement with much of its verve and indignation, directed especially against the sclerotic educational system. The range of issues addressed on stage reflected how the movement has fused political and cultural issues. Topics included everything from the need for safe and affordable public transport to the harmony of democracy, feminism and gender equality; from authoritarianism and corruption to class discrimination in schools; and from abuse of conscripts in the military to the need for constitutional change and monarchical reform. The common denominator, expressed in both the event’s style and its substance, was the imperative of overturning the rigid hierarchies that characterise Thai politics and society – and rejecting the servility and deference inherent in royalist nationalism. 

Coming at the King

It was inevitable that the monarchy’s role would change after the 70-year reign of King Bhumibol Adulyadej, or Rama IX, the ninth ruler of the Chakri dynasty. But even after his death in October 2016, this change was difficult to envision largely because his reign had come to define the Thai monarchy in the popular imagination. The palace was weak and subordinate to the military when he ascended the throne as a teenager, but in alliance with the military and the business elite, King Bhumibol worked hard to restore the institution’s power and prestige. From the late 1970s to the 2006 coup d’état, the monarchy achieved new heights of moral authority and influence. This period represented the Bhumibol consensus, an era of royalist hegemony with three main characteristics: it was driven by elites and their interests; distribution of power and benefits was hierarchical and clientelist, rather than egalitarian; and it was authoritarian, with a strong moralistic bent. 

From the late 1970s to the 2006 coup d’état, the monarchy achieved new heights of moral authority and influence.

The unravelling of the Bhumibol consensus began before the 2006 coup that ousted Prime Minister Thaksin Shinawatra, whose electoral prowess stood as an implicit challenge to the monarchy, and picked up pace as the king’s health declined in his final decade. As Thaksin’s parties continued to dominate elections, officers orchestrated another coup, in 2014, leading to five years of military rule, a new constitution (Thailand’s twentieth) designed to limit elected authority, and a stilted 2019 general election that resulted in the junta’s top leaders remaining in power. An unspoken rationale for the coup was for the junta to preside over the royal succession.

Many observers of Thai politics anticipated that the reign of Bhumibol’s only son, King Maha Vajiralongkorn, would coincide with a waning of royal prestige, not least because Thais had already formed opinions about the crown prince’s character; his mother once described him as a “Don Juan” and he has been married four times. Since ascending the throne, Rama X has acted repeatedly to aggrandise himself, for example, requiring changes to the 2017 constitution – after it was approved in a referendum – to facilitate his rule from abroad, forbidding his older sister from running for political office, and taking personal control of the Crown Property Bureau’s vast wealth. He has spent most of his reign in Germany, apparently at leisure.

The 14 October rally in Bangkok marked a turning point, bringing the monarchy directly into the fray. A royal motorcade carrying the queen and the king’s son took an unanticipated detour through an area where demonstrators were gathered. The protesters were non-violent, but they jeered the procession, some shouting “My fucking taxes!” This incident, which scandalised royalists, served as a pretext for the government to declare a “serious state of emergency”; three people were later charged with “threatening the queen’s liberty”, which carries a sentence of sixteen years to life in prison. Two days later, the Border Patrol Police deployed water cannons against peaceful protesters in central Bangkok. The images of students armed with umbrellas hosed down by dyed water laced with chemical irritants won the movement the public’s sympathy. Defying the ban on demonstrations, protesters rallied almost every day, attracting ever larger crowds. The government rescinded the serious state of emergency after only a week.

The 14 October rally in Bangkok marked a turning point, bringing the monarchy directly into the fray.

Since then, protests have repeatedly targeted the royal institution. On 26 October, tens of thousands marched to the German embassy, urging investigation of the king’s activities in Germany, while on 8 November, demonstrators were stopped by the police as they attempted to deliver their letters of grievance at the Grand Palace. The following week, thousands of protesters at the Democracy Monument turned their backs on a royal motorcade, raising the three-finger salute (a gesture of defiance borrowed from the Hunger Games film series, which has become a symbol of the protests) and singing the national anthem. On 18 November, graffiti left at a protest scene in front of the national police headquarters insulted the monarchy in profane terms. 

Protest leaders declared their intention to rally at the Crown Property Bureau office on 24 November but, in light of heavy security deployments, changed their target to the Siam Commercial Bank, in which the king is the largest shareholder. Speakers outside the bank’s headquarters that night criticised the monarch’s expansive and opaque financial holdings. Five days later, they rallied in front of the 11th Infantry Regiment base to highlight the king’s assumption of direct control of key Bangkok military units.

Royalist Reactions

The sudden emergence of a popular, youth-led movement questioning the role of the palace in Thai politics is of epoch-making significance. Royalist nationalism has been the cornerstone of Thailand’s political order for decades, enshrined in successive constitutions as “the democratic system with the king as head of state”. The state portrays the monarchy as one of the kingdom’s three pillars, along with nation and religion. A movement to place the monarchy within a framework of accountability threatens the prevailing political order – especially the generals and oligarchs who most benefit from it.

The sudden emergence of a popular, youth-led movement questioning the role of the palace in Thai politics is of epoch-making significance.

The Prayuth government has struggled to handle the protests. Apart from blocking protesters from reaching certain symbolic locations, authorities have so far permitted demonstrations to proceed, focusing their energy on heaping charges on the main leaders but also granting them bail. Its only sop to the movement has been to allow parliament to consider amending the constitution. Few, however, are optimistic that these deliberations will result in substantive change. With the junta-appointed senate in effect wielding a veto, many see the process as a charade aimed at preserving the status quo rather than accommodating demands for change. 

In the face of increasingly strident and unfiltered public denunciations of the monarchy, the government is shifting from a permissive approach to a firmer, more suppressive strategy. On 19 November, Prime Minister Prayuth stressed that “all laws and all articles” would be brought to bear on the protesters – a clear indication that charges under Section 112 of the Criminal Code, the lèse-majesté law that carries a penalty of three to fifteen years, could be revived. Since then, at least 33 people, mostly protest leaders, have been summoned to face charges under this law, including a sixteen-year-old. In June, Prayuth acknowledged that the law had been in abeyance since late 2017 at the “merciful” king’s request, leading many to wonder who is responsible for the sudden reversal in policy. 

Meanwhile, the palace has undertaken an atypical public relations offensive. The king came back from Germany on 10 October for an unusually long sojourn in his domain. Various religious and ceremonial duties have afforded opportunities for the royal family to greet their ardent supporters. These stage-managed events are a departure for the king, whose persona during his normally brief visits to the kingdom had so far been austere and aloof. The campaign suggests a concerted effort to rally royalists and improve the monarch’s image. But the king’s well-publicised words of encouragement to prominent ultra-royalists during some of these events, and statements appearing to take sides in the political conflict, have done nothing to soothe tensions. These public appearances stand little chance of swaying the protesters.

Conservative Thais are unnerved by the demands for monarchical reform.

Conservative Thais, however, are unnerved by the demands for monarchical reform and, most recently, the open discussion of republicanism. Reactions have often been frantic. Given the royalists’ belief that love of the monarchy is an essential trait of Thai-ness, they blame foreign interference for the protests. On 27 October, a small group demonstrated in front of the U.S. embassy, accusing Washington of waging “hybrid war” on Thailand; signs held by protesters singled out the conspiracy theorists’ bête noire, George Soros. Even Prime Minister Prayuth has hinted that malevolent foreign forces are instigating the protests, though he has offered no evidence. 

Royalists rail against those they call “nation haters” and have urged reactionary measures. Some have advocated for social sanctions against protesters, such as denying them employment or asking parents to disown their rebellious children. On 9 November, a group under the banner of the People’s Network to Protect the Royal Institution delivered letters to the prime minister’s office and the army commander calling on the government to “shut down” the country in the monarchy’s defence, which many interpreted as a demand for a coup. The leader of the Thai Pakdee (Loyal Thai) group, former politician Warong Dechgitvigrom, even suggested that absolute monarchy should be temporarily restored as a way out of the crisis.

Sectarian Rift?

The fevered royalist response points to the moral dimension of the conflict in Thai society. Under King Bhumibol, the Theravada Buddhist notion of the king as a future Buddha and perfect being was revived in the service of royalist nationalism. As Patrick Jory writes in Thailand’s Theory of the Monarchy (2016), the egalitarianism inherent in democratic politics “posed a mortal threat” to a political order based on hierarchy and deference. As a result, those who challenge the status quo “have been represented by their royalist opponents as morally reprehensible”. 

Religious undertones impart an unpredictable and explosive dynamic to the current moment. Many older Thais who came of age in the heyday of King Bhumibol’s reign internalised the link between hierarchy and morality, and are disconcerted at demands for change. Still others, especially those who benefit most from the status quo, are furious. To royalists, those who demand monarchical reform are not just disloyal but heretical. In late October, the arch-royalist and retired General Dr. Rianthong Nanna, told a reporter that it was “natural” for loyal Thais to use violence against the monarchy’s critics. Demonisation of opponents and casual justifications for brutality highlight the risk of violence looming over Thailand as a new generation, impervious to the reverence their elders are accustomed to, refuses to back down. As tensions rise, there is a growing possibility of miscalculation, inadvertent confrontation or even acts of provocation that authorities could use to justify a crackdown. 

The risk of violence has grown significantly since pro-monarchy counter-demonstrators have started taking to the streets in recent weeks.

The pro-democracy protests have been overwhelmingly peaceful, particularly compared to earlier waves of mass demonstrations. But the logic of non-violent social movements does not preclude violent outcomes, and the risk of violence has grown significantly since pro-monarchy counter-demonstrators have started taking to the streets in recent weeks, often organising rallies in proximity to the pro-democracy gatherings. On 17 November, near parliament, police retreated from their position between the two groups, allowing for violent scuffles. More than 50 people were treated for injuries, mostly related to inhalation of tear gas, but at least six people were shot (none fatally) by unidentified gunmen. 

Street protests alone will not upend the status quo. The protesters achieve leverage only when the establishment coalition begins to fracture. There is anecdotal evidence that many rank-and-file police officers and civil servants are sympathetic to demands for reform, but protests have not achieved the critical mass that would compel people to choose sides. A decision to defect from the establishment may have many causes, such as a recalculation of material interests, or developments that prick the conscience, like state violence against peaceful protesters. A Thai analyst called the activists’ strategy a “gambit … to provoke the police enough so that they will clamp down hard on the protesters” in order to sway public opinion. It is unlikely that the government could forcefully quash criticism of the monarchy without also exciting the opposition of greater numbers of Thai people.

How Does It End?

Absent from royalist analysis is a positive argument for how Thai people benefit from maintaining a royal institution that is staggeringly wealthy, politically engaged and above the law. Instead, as political scientist Suchit Bunbongkarn observed in Monarchy and Constitutional Rule in Democratizing Thailand (2012), royalists tend to argue that political legitimacy is culturally specific, and that reverence for the monarchy is essential to Thai culture. Thus, one hears royalist claims that “All Thais love the king”, Thais cannot tolerate criticism of the monarchy and critics of the king cannot be real Thais. In a defence of the lèse-majesté law (in the same volume cited above), royalist legal scholar Bowornsak Uwanno argued that any limits on freedom of expression arising from Thailand’s defamation laws “reflect the ethical and cultural norms that most Thais adhere to”. Such contentions raise the question of whether the kingdom’s laws are a reflection of apparent norms, or their cause. 

And what happens when norms change? The protest movement should be understood as an effort to bring social and political institutions into better alignment with emerging cultural norms and the need for structural change. Many protest leaders recognise that the horizon for the reforms they seek necessarily extends years into the future. One of their slogans, “Let it end in our generation”, combines a sense of urgency with an acknowledgment that change takes time. Whatever happens next, long-term transformation is already in train. Bowornsak conceded that culture is not static: “As the Buddhist law of impermanence states, everything, the lèse-majesté law included, arises, exists and perishes, as the society’s ethical and cultural norms evolve in accordance with this same Buddhist law. Nothing is permanent”. 

The question is, can the conflict be managed so that, in the near term, Thailand avoids the spasms of violence that have occurred in the past when popular sovereignty has challenged the royalist status quo? The signs are discouraging. Thailand’s history points to a pattern of state violence against proponents of change. The conflict’s high stakes reduce prospects for compromise and divisions are hardening. Finally, there are no institutions or mechanisms not already implicated in the conflict available to help strike bargains. The obvious pathway out of the crisis is to empower elected institutions that can reflect the popular will, reconcile majoritarianism with protection of fundamental rights, and manage a process of achieving a fresh consensus on political legitimacy. But Thailand’s parliament, enfeebled by the 2017 constitution and the powerful appointed senate, is unlikely to serve this function. By resisting change, the government is increasing the likelihood of a dangerous confrontation.

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.