icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Report 230 / Europe & Central Asia

Suriye Bataklığının Türkiye'ye Artan Maliyeti

Yönetici Özeti

Komşusu Türkiye’nin kapısına üç yıl önce dayanan Suriye krizinin insani, siyasi ve güvenlik maliyetleri artmaya devam ediyor. En az 720.000 Suriyeli mültecinin, ölen 75’ten fazla Türk vatandaşının ve harcanan yaklaşık 3 milyar doların ardından, hayal kırıklığı ve bitkinlik etkisini iyice hissettirmeye başladı. Türkiye’nin insani yardımları ahlaken doğru  ve uluslararası ilkelere uyuyor, ancak özünde halen bir acil durum tepkisi olarak devam etmekte. Her gün yenileri gelen Suriyelilerin bakımını üstlenebilmesi için Ankara’nın uluslararası toplumla birlikte sürdürülebilir ve uzun vadeli bir anlaşmaya varması gerekiyor. Mezhep kaynaklı ve askeri çatışmaların en kötüleri kendi ülkelerine sıçramasa da Türkler, özellikle kuzey Suriye güvenilmez, sahipsiz bir bölgeye dönüşmüşken, kendi topraklarında bomba yüklü araçların ve diğer silahlı olayların yol açtığı güvenlik risklerinin farkındalar. İhtilafın başlamasında rolü olmasa da Ankara fiilen bir aktör haline geldi. Tek başına gerçek bir değişime yol açamayacağından, Türkiye kendi sınırlarını ve vatandaşlarını korumaya odaklanmalı, hükümetin Sünni Müslüman yönelimli dış politikasından uzaklaşma çabalarını canlandırarak mezhepsel açısından daha tarafsız bir dış politikaya yönelmeli ve Suriye’de uzlaşmaya dayalı siyasi bir çözümü açıkça desteklemeli.

Türkiye, Suriye’den kaçan mültecilerin güvenli topraklara ulaşabilmesini ve yasal bir çerçeve içinde uluslararası korumaya kavuşmasını sağlamalı; ancak bunun maliyetini tek başına karşılamak zorunda olmamalı. Türkler, Suriyelileri uluslararası toplum adına kabul etti ve uluslararası camianın da artan külfeti paylaşmada sorumluluğu bulunuyor. Sığınma merkezleri inşa etmenin ve bakımlarını sağlamanın yüksek maliyeti, yeni gelenlerin çoğunun kampların dışında kalmaları anlamına geliyor. Kentlerde bu durumda bulunan Suriyelilerin resmi sayısı 500.000 olarak veriliyor; ancak gerçek rakam, bunun iki katı olabilir. Mülteci akını, yerel altyapı üzerinde baskıya yol açıyor ve toplumsal gerilimler yaratıyor. Kaynaklar ve sabır azaldıkça ve güvenlik sorunları arttıkça Türkiye’nin açık kapı politikası da limitlerine yaklaşıyor. Sınır kontrolleri sıkılaştırılmış olsa da Suriyeliler, çoğu zaman yasadışı yollardan, ülkeye girmeye devam ediyorlar.

Ankara’nın Suriyelilere yönelik kapsamlı bir yerleşim stratejisine ihtiyacı var. Bunun aynı zamanda onlara bir işte çalışmak, sosyal hizmetlere erişmek, dil öğrenmek ve eğitim aracılığıyla Türk toplumuna entegre olma seçeneğini de sunması gerekiyor. Bu, öncelikle Nisan 2013 tarihli yabancılar ve uluslararası koruma yasasını genişletecek daha kapsamlı bir yasal çerçeveyi gerektiriyor. Donörler, Suriyeliler için üzerinde Türkiye ile karşılıklı olarak uzlaşacakları barınma planlarına finansman sağlayarak ve uzman bilgisini paylaşarak lojistik ve mali açılardan yardım sağlayabilirler.

2012 yılından bu yana Türkiye, kuzey Suriye için temel yaşam hattı olageldi. Pek çok ülke ile uluslararası ve yerel örgüt, insani yardım açısından fiili bir güvenli bölge üzerinden en azından 100.000 Suriyeliye yardım götürüyor. Türkiye insani yardım iletmek için uluslararası örgütlerle elinden geldiği kadar işbirliği yapmaya devam etmeli. Ankara açısından Suriye içinde yerinden edilmişlerle ilgilenmek, yeni sığınmacı akınlarının önüne geçiyor. Ancak öngörülebilir gelecekte ihtiyaçları geçici kamplarda karşılamaya yönelik bu planlar, gitgide istikrarsızlaşan bir ortamda hem Suriyelileri hem de yardım çalışanlarını bekleyen tehlikeleri görmezden geliyor. Kriz Grubu’nun 2013’te önerdiği üzere, en iyi seçenek, savaşın harap ettiği ülkelerini terk etmek isteyen tüm sivillerin Suriye’den ayrılmalarını sağlamak olacaktır.

Türkiye, Suriye’nin diğer komşularına göre daha büyük, daha güçlü ve daha zengin olabilir; ancak sınırlarını mültecilere açık tutmaya devam etmesi için yine de desteklendiğini hissetmesi gerekiyor. Geçtiğimiz bir buçuk yıl içinde Ankara, uluslararası yardıma kapılarını açtı ve bu kriz üzerinde çalışmaları için daha fazla insani yardım amaçlı sivil toplum örgütünü kayda geçirdi. Ne var ki yabancılara karşı süregelen korku ve bürokratik engeller, mevcut uluslararası kaynaklardan tam olarak faydalanmasını hâlâ engelliyor. Üçüncü taraflar, krizde Türkiye’nin şimdiye dek yaptığı harcamanın sadece onda biri kadar katkıda bulundular. Donörler artık, Ankara’nın dış yardımı ilk başta reddetmiş olmasının veya durumu Ürdün veya Lübnan’dan daha iyi idare etmesinin arkasına saklanmamalılar.

Türkiye, içeride mezhepsel huzursuzluğu başarılı şekilde önlemiş olsa da Suriye politikası, Alevi ve Kürt nüfusu dahil olmak üzere iç siyasette rağbet görmüyor. Batılıların müdahale sözünü tutmamış olması nedeniyle ihanete uğradığını hisseden iktidardaki Adalet ve Kalkınma Partisi (AKP), geçtiğimiz yıl dış politikasında ayar düzeltmesi yaptı. Yeni söyleminde Suriye’den kaynaklanan ve gittikçe genişleyen güvenlik tehditleri listesinde rejim ve onun yöneticilerinin yanı sıra silahlı muhalefetin cihatçı unsurlarına da yer verdi. Türkiye’deki Kürdistan İşçi Partisi (PKK) ile ilişkilendirdiği Suriyeli Kürtlerin Demokratik Birlik Partisi (PYD) ile temasta bulunmayı kesinlikle reddetme politikasını 2013’te tersine çevirdi ve Mart 2014’te Suriye’nin nihayet BM’nin insani yardımı için geçiş noktası açması üzerine BM’nin yardım konvoylarının PYD denetimindeki topraklarına girmesine izin verdi. Büyük resme bakıldığında Türkiye, uzun sürecek askeri müdahalelerden kaçınmak istiyor; ancak şiddetli sınır çatışmaları ve rejimle zaman zaman havada yaşanan gerginlikler, ihtilafın tırmanma riskini arttırıyor. Tüm bunlara rağmen Türkiye’nin geniş kapsamlı bir askeri müdahaleye girişmesi, en azından arkasında uluslararası bir görev ve destek olmadan, muhtemel görünmüyor.

AKP liderliğinin Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad’ın makamından ayrıldığını görme konusundaki kararlılığı ve Suriye’deki anaakım muhalefete verdiği destek gücünü koruyor.  Mülteci kamplarında muhalif savaşçılara ve ailelerine ev sahipliği yapıyor, siyasi ve askeri muhalif grupların topraklarında bir araya gelmesine izin veriyor ve lojistik ve malzeme yardımı yapıyor. Ancak Türkiye, hiçbir zaman Suriye içindeki savaşan muhalefetin ana destekçisi olmadı ve Körfez ülkeleri siyasi alanda da daha fazla nüfuz kazandılar. Buna rağmen muhalefetin ana siyasi kanadı olan Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu ile sürdürülen temas, Cenevre-2 barış görüşmeleri için destek sağlanmasına ve Kürtlerin sınırlı da olsa temsil edilmesine yardım etti. Türkiye, Suriye’nin kuzeyindeki muhalif gruplara gönderilen teçhizat için transit ülke olarak bu gruplar üzerindeki nüfuzunu kullanmalı ve onların uluslararası insani hukuk kurallarına uymalarını ve mezhep ayrımı göstermeyecek şekilde davranmalarını teşvik etmeli. Dış politikada İran da dahil bölgedeki ortaklarıyla açık iletişimi sürdürerek Türkiye, Suriye savaşında dış aktörlerin müdahalelerini karşılıklı olarak azaltmaya ve barışa daha uygun bir ortam inşa etmeye gayret etmeli.

The Fragility of Northern Syria

A full-blown COVID-19 outbreak may trigger a greater human catastrophe in northern Syria, where ISIS activity persists and Idlib’s peace remains ever-fragile. In this excerpt from the Spring Edition of our Watch List 2020 for European policymakers, Crisis Group urges the EU and its member states to support a stronger ceasefire in Idlib and increase assistance to health and governance structures to keep COVID-19 and ISIS in check.

This commentary is part of our Watch List 2020 – Spring Edition.

With global attention focused on fighting a deadly pandemic, the security situation in northern Syria remains fragile and could break down at any time. In the north east, erratic U.S. decision-making in 2019 enabled a Turkish incursion that in turn put local anti-ISIS efforts in jeopardy. The arrival of COVID-19 is further threatening the precarious status quo. The Syrian Democratic Forces (SDF), an umbrella group of Kurdish, Arab and Syriac militias under the leadership of the Kurdish People’s Protection Units (YPG), exercises tenuous control over the area. Between leading operations to smash ISIS cells, holding off pro-Turkish forces and guarding prisons housing ISIS fighters, it is already stretched thin. The SDF’s capacities may crumble if the pandemic hits the north east in full force. On 30 March, and again on 2 May, ISIS detainees overpowered guards and took over an entire floor of a prison compound in the provincial capital Hassakeh before SDF personnel were able to quell the uprising.

Idlib is densely populated with civilians living in abject conditions. And it could soon see a far greater human tragedy.

In the north west, Idlib presents another conundrum. The last stronghold of Syrian rebels and jihadists, the province is densely populated with civilians living in abject conditions. And it could soon see a far greater human tragedy. A Russian-backed regime offensive has squeezed the rebels and displaced hundreds of thousands of terrified civilians, many crowding at the Turkish border. Turkish-Russian ceasefires in Idlib have broken down time and again. The latest one, concluded in March, is holding thus far, but it bears all its predecessors’ flaws and is therefore also prone to erode. The spectre of COVID-19 makes a more permanent ceasefire in Idlib all the more urgent, since only concerted international action at a time of relative calm can contain the contagion. The offensive has all but destroyed Idlib’s health care sector, and an outbreak could prove disastrous.

European capitals have a strong interest in helping mitigate Syria’s humanitarian disaster, while keeping ISIS at bay. As such, the EU and its member states should consider the following steps:

 • Contribute additional funding and protection for SDF detention centres holding foreign fighters. The EU and member states should also offer the SDF technical and financial assistance to enhance its capacity to prosecute Syrian ISIS members in its custody or under its control. In addition, they should aid SDF efforts to reintegrate released and former ISIS members into their communities in Syria.
   
 • Revitalise its approach to stabilising the north east by supporting civilian-military governance structures in which local Arab authorities play a central role in predominantly Arab areas. Establishing such structures would require giving the SDF incentives to devolve authority to local governing bodies, including their security services, to avoid an anti-SDF and anti-Kurdish backlash from which ISIS would benefit.
   
 • Maintain diplomatic pressure on the SDF and Turkey to commit to a humanitarian truce in north-eastern Syria. While the SDF has publicly endorsed the UN Secretary-General’s call for a global ceasefire in the face of the pandemic, there has been intermittent fighting between the SDF and Turkey (and Turkish proxies) along the front lines, diverting resources from the campaign against ISIS and causing civilian casualties.
   
 • Continue humanitarian preparations in the event of a regime attack on Idlib and/or the full outbreak of COVID-19. Plan and build aid infrastructure; pre-position assistance; and materially support Turkey in these efforts.
   
 • Support the COVID-19 response in both the north east and north west, including by increasing humanitarian aid and delivering personal protective equipment, testing kits and ventilators.

The North East

In March, ISIS called on its members to take advantage of COVID-19’s spread to intensify their global war. While there have been no major security breakdowns in north-eastern Syria to date, sporadic incidents of violence raise concerns about the jihadist group’s remaining presence. ISIS has maintained a drumbeat of low-level attacks across the region, despite being geographically and organisationally fractured. It has shown a certain resilience, notwithstanding its territorial defeat and the loss of its top leadership. Its fighters have carried out roadside bombings, drive-by shootings and assassinations targeting local Arab SDF elements, in particular. Its cells have also coalesced to set up checkpoints and extort money from traders crossing Syria’s eastern desert.

Such attacks aim to weaken the SDF and to terrorise the local population into non-cooperation with the authorities. Fear of ISIS retribution has harmed the SDF’s ability to gather intelligence necessary for effective counter-insurgency measures. Residents attribute the persistence of ISIS activities partly to lack of popular confidence in a sustained U.S. troop presence in eastern Syria. ISIS cells have also benefited from mistrust between locals and the SDF – exacerbated by the exclusion of local Arab leaders from decision-making – which gives the militants room to operate among the population. It remains unclear whether ISIS will be able to further reconstitute its local support at a time when the SDF’s focus is elsewhere.

The SDF’s reduced military capacity as a result of the Turkish offensive raises questions about whether it can keep guarding ISIS detainees. In an audio recording released in September 2019, ISIS leader Abu Bakr al-Baghdadi exhorted his followers to free ISIS detainees and their families from prisons and camps. The group lately renewed this call, arguing that the coronavirus is diverting the attention of governments or groups holding them. On 30 March, ISIS detainees rioted in a prison in Hassakeh city, wresting control of a whole floor from the facility’s guards. It took nearly a day for the SDF to regain the upper hand and determine that no prisoners had escaped. SDF authorities later explained that inmates had revolted partly because they feared contracting the illness in such cramped quarters. On 2 May, ISIS prisoners took control of another SDF-run detention facility in Hassakeh; the SDF and detainees negotiated an end to the standoff a day later.

Following these events, the SDF is rightly concerned that ISIS could raid its makeshift jails in conjunction with prisoner riots to enable mass escapes. This threat will become all the more serious if COVID-19 starts to spread rapidly and uncontrollably. The prospect that something similar could happen in al-Hol detention camp, which holds over 60,000 ISIS-related women and children and where tensions flared regularly between militant women and guards even before the pandemic outbreak, is extremely worrying. Renewed fighting between Turkey and the SDF on Syria’s northern border would only worsen these problems.

The North West

Backed by Russian airpower, the Syrian regime has pursued an incremental military strategy for reclaiming the rebel-held north west. Its campaign escalated in April 2019; by March 2020, it had left over a million Syrians displaced. Russian warplanes have compensated for the regime’s weaknesses in ground warfare, driving the human toll way up. The combined air and artillery attacks ravaged towns and villages, sending tens of thousands of civilians fleeing to the province’s northern reaches. At least 1,700 civilians were reportedly killed in these strikes. With over a million internally displaced persons (IDPs) on its border with Syria, Turkey followed through on a threat to open its European frontiers, allowing migrants and refugees to pass into Greece, and thus sending the message that it would not shoulder a new refugee burden on its own.

Since key divergences between Ankara and Moscow are unaddressed, Idlib’s new ceasefire remains at great risk of falling apart.

On 5 March, Presidents Recep Tayyip Erdoğan of Turkey and Vladimir Putin of Russia agreed on a new cessation of hostilities in Idlib, establishing a “security corridor” extending 6km on each side of the M4 Aleppo-Latakia highway, an area under rebel control, to be patrolled jointly by Russian and Turkish soldiers. The agreement froze the conflict along the new front line, letting the regime hold onto many areas it had retaken in the latest offensive, and leaving civilians who fled the conflict with no prospect of returning to their towns and villages. Since key divergences between Ankara and Moscow are unaddressed, Idlib’s new ceasefire, like those that came before it, remains at great risk of falling apart.

A Role for the EU and Its Member States

The entirety of northern Syria remains vulnerable to renewed conflict. In the north east, the EU and its member states should continue to offer much needed support to the SDF to allow it to weather the crisis and remain an effective anti-ISIS force. Building on EU High Representative Josep Borrell’s call for an immediate and nationwide ceasefire across Syria, the EU and its member states should put diplomatic pressure on their Turkish allies and Kurdish partners to commit to a truce that could allow all parties to focus on fighting the pandemic. They should accompany this request with humanitarian aid to help the SDF respond to a coronavirus outbreak if and when it accelerates.

The EU will also need to do more to share the burden with Turkey in north-western Syria.

The EU is one of the largest humanitarian donors in the Middle East. Support for Syrian refugees in the region is one of the short-term priorities in the EU’s Team Europe program responding to COVID-19. On 30 March, it committed support to countries hosting Syrian refugees – Lebanon, Iraq and Jordan – to help them fight the pandemic. While this step is welcome, they should equally make sure to provide assistance inside Syria, particularly in Idlib, including support directed toward health and education. The Brussels Conference scheduled for the end of June, “Supporting the Future of Syria and the Region”, will be an opportunity to mobilise European and other donors to pledge further aid to civilians in Idlib, especially in light of the coronavirus threat. The EU and its member states could also offer direct support to grassroots organisations working in Idlib and encourage EU-funded organisations to focus their efforts on that area. While EU-Turkey relations are strained, Ankara and Brussels should use their renewed diplomatic engagement – triggered by the regime offensive – to preserve and strengthen the ceasefire in Idlib as an immediate priority. European states should continue to back Turkish efforts to maintain a ceasefire in Idlib, both publicly and in direct contacts with Russia. They should emphasise that an all-out assault on Idlib and a humanitarian disaster there would substantially impair their future cooperation with Russia on Syria-related matters.