Report / Middle East & North Africa 5 minutes

ההתנתקות ואחריה: לאן מועדות פני שרון והליכוד?

 • Share
 • שמירה
 • הדפסה
 • Download PDF Full Report

תקציר מנהלים

ב- 20 בפברואר 2005 אישרה ממשלת ישראל ברוב מוחץ את פינוין החד-צדדי של התנחלויות בעזה ובצפון הגדה המערבית. עדין נותרו מכשולים בדרך לכך – יכול להיות שהממשלה לא תשרוד את ההצבעה המתוכננת על התקציב; האלימות בשטחים הכבושים עלולה להכשיל את תכנית ההתנתקות; מורדי הליכוד יכולים עוד לנקוט בטקטיקות של עכוב והשהיה ולכפות את קיומו של משאל עם וראש הממשלה שרון עלול להיות קרבן לנסיון התנקשות. אך אין להמעיט בחשיבות תוצאות ההצבעה בממשלה. אם - כפי שצופים רבים - תיושם ההתנתקות במהלך המחצית השניה של שנת 2005, תהיה זו הפעם הראשונה שבה מפנה ישראל התנחלויות בשטחים הפלסטיניים הכבושים. טבעה-החד צדדי של יוזמת שרון – ישראל מוכנה לתאם עם הפלסטינים את יישומה, אך לא לשאת ולתת על מאפייניה – מאותת גם על נטישה חדה של אופן הפעולה הדו-צדדי בקשרי הגומלין הישראליים-פלסטיניים.

תוך קצת יותר משנה מאז שהכריז על כונתו, הפתיע אריאל שרון ידידים ואויבים כאחד. למרות הפסדו במאי 2004 במשאל על תכנית ההתנתקות שנערך בתוך מפלגתו שלו, חרף התנגדות נוקשה ועיקשת בקרב הנהגת המפלגה ולמרות העובדה שתומכי ההתנגדות אינם מסוגלים להסכים ביניהם לאן אמורה ההתנתקות להוביל, הוא התגבר על כל המשוכות האלו אחת אחרי השניה.

העלאת השערות באשר לכוונותיו של שרון היתה לחזיון נפרץ. יש הרואים במעשיו נסיון פיקח ומוצלח למדי לעת עתה לפטור את ישראל מעולה של רצועת עזה במטרה לחזק את אחיזתה במזרח ירושלים ובחלקים נרחבים של הגדה המערבית, בברכתה של וושינגטון. אחרים רואים שינוי אסטרטגי יסודי אצל ראש הממשלה, שינוי שבסופו של דבר עשוי להוביל לפתרון של שתי מדינות. רוב הפרשנויות נמצאות במקום כלשהו בין שתי ההשערות הללו, ומספר לא גדול של אנשים סבור ששרון החל בתהליך שאפילו הוא אינו יודע מה יהיה סופו, ולא פחות חשוב מכך – הוא לא יהיה מסוגל לשלוט בו. אם להשתמש במילותיו של משקיף ישראלי, "אלה שמכירים את שרון יותר מדי טוב נראים כיום כמי שלא הכירו אותו בכלל. זה מקרה שבו הכרות מולידה בורות".[fn]ראיון שערכה קבוצת המשבר, וושינגטון, דצמבר 2004.Hide Footnote  העובדה שכה הרבה תלוי במשהו שאודותיו יודעים אנו כה מעט היא אחד הפרדוכסים המדהימים ביותר במצב הנוכחי.

דין וחשבון זה, המבוסס על חודשים של ראיונות עם חברי ליכוד ומקורות יודעי דבר, מנסה לבחון את הדרך שבה הולכים ראש הממשלה ומפלגתו, לחשוף סיבות אפשריות שעומדות מאחורי פניתם לכיוון ההתנתקות החד-צדדית, ולהעריך עד כמה ירחיקו לכת, בסופו של דבר. מספר מסקנות חשובות צצות ועולות ממנו:

 • למרות שאין ספק ששרון ימשיך להתקל בהתנגדות מתוך מפלגתו, נראה שהקרב האידיאולוגי בליכוד בנוגע להתנתקות הוכרע כבר. אפילו ספקנים גמורים מוכרחים להשלים עם מה שפעם היה נחשב לכפירה בעיקר, ורבים רואים כיום את התבונה הפוליטית שבמהלך, המשלים את תהליך שינויה של מפלגה שפעם עוד היתה שבויה בחלום ישראל השלמה. נראה ששארית מורדי הליכוד מנהלת קרב מאסף, המונע על ידי תערובת של אמונות אידיאולוגיות ושאיפות פוליטיות.
   
 • עבור שרון ותומכיו, ההיבט החד-צדדי של התכנית חשוב לפחות כמו מרכיב ההתנתקות שבה, מכיון שהוא מבטא עזיבה מוחלטת של רעיונות המשא ומתן וההדדיות ששלטו ביחסים הישראליים- פלסטיניים מאז תחילת תהליך השלום בשנת 1991, רעיונות שזכו לאישור בפעם האחרונה במפת הדרכים. למרות שהצידוק המקורי שלה היה העדרות פרטנר פלסטיני, ובמיוחד בעת שלטונו של יאסר ערפאת, הרי שהחד-צדדיות משקפת נטיה עמוקה יותר שסביר שתמשך גם אל מול הנהגה פלסטינית חדשה ומול האפשרות לשותפות מחודשת. כפי שהעיר עתונאי ישראלי אחד, ההגיון שבהדדיות יותר שונה מאשר ננטש: ה"שמור לי ואשמור לך" אינו עם הפלסטינים אלא עם ממשלת ארצות הברית, שאישרה את התפישה של גושי התנחלות בגדה המערבית. שרון הוא "הראשון שהסכים לפנות התנחלויות בתוך ארץ ישראל, נחלת ישראל התנ"כית. הוא הראשון למסור שטחים ללא הסכם רשמי; אך הוא הראשון גם שמקבל גיבוי אמריקאי לביסוס עובדות בשטח שמעבר לקו הירוק".[fn]נחום ברנע, ידיעות אחרונות, 21 בפברואר 2005.Hide Footnote
   
 •  סוד הצלחתו של שרון היה יכולתו הפרדוכסלית להיות נחרץ ביותר ובה בעת גם עמום ביותר. תוך שהוא מתקדם בהחלטיות בפעולותיו, הוא נמנע בזהירות מלחשוף את מטרותיו האסטרטגיות, מה שמאפשר לו מחד להציג את תכניתו לליכוד ולספקנים אחרים כאמצעי להבסת התנועה הלאומית הפלסטינית ולחיבור גושי ההתנחלות בגדה המערבית לישראל, ומאידך להציג את התכנית בפני מפלגת העבודה והקהילה הבינלאומית כאמצעי להתנעה מחדש של תהליך השלום הגוסס.
   
 • בעוד ששרון לא הבעע את רעיונותיו במפורש, בראיונות שנתן יש רמזים לכך שמעשיו מבוססים על סדרה של הנחות: ראשית, ההנחה שאינו יכול להשיג הסכם המקובל עליו באמצעות משא ומתן; שנית, שהוא לא יכול לשמר את הסטטוס קוו לנצח משום שלחצים יגררו פשרות גדולות בהרבה, ברוח מתווה קלינטון או הבנות ז'נבה; ולכן, וזו ההנחה השלישית, עליו לוותר על מה שאפשר לוותר עליו במטרה לשמור על מה שיש לו חשיבות אסטרטגית. בהקשר הזה, נראה שזנח את הרעיון להגביל מדינה פלסטינית ל- 42 עד 50 אחוזים בלבד מן הגדה המערבית – מה שזמן רב נראה כמטרתו – ובכך ללכת רחוק יותר ממה שרבים בליכוד מוכנים לקבל כיום. תכנית ההתנתקות (הכוללת את הפינוי אך גם את בנית מכשול ההפרדה, הנוטל כ- 7 אחוזים מן הגדה המערבית) אמורה ליצור מצב שלדעתו של שרון יקהה את עוקץ הסכסוך ובכך יהפוך אותו לנהיל: מצב זה יכלול שיפור חיי היומיום של הפלסטינים, הקמת מדינה פלסטינית בגבולות זמניים הכוללת אולי 80 אחוזים או יותר מן הגדה המערבית והגנה על מה שהוא מחשיב כאינטרסים החיוניים של ישראל בתוך השטחים הכבושים.

לאור זאת, יש להבין את ההתנתקות החד-צדדית כנסיון להביא ליציבות במצב הפלסטיני תוך יצירת מנגנון ביטוח פוליטי רב עוצמה נגד נסיונות בינלאומיים לסיים את הסכסוך על בסיס הקונסנזוס הבינלאומי הרחב כיום – קונסנזוס שתנאיו אינם מקובלים על שרון. בשילוב עם התפתחויות מקומיות ואזוריות אחרות, יתכן שהיא תהיה מתכון ליציבות קצרת-טוח, הישג לא מבוטל אחרי ארבע שנים של שפיכות דמים טראגית. אך זה כנראה כל מה שיכולה ההתנתקות להשיג. מרגע שתושלם הנסיגה מעזה ומצפון הגדה המערבית, יהיה בלתי אפשרי להתעלם מן הפער האסטרטגי הבסיסי המפריד בין העדפתו של שרון הנתונה להסדר ביניים ארוך-טוח לבין מטרתו של אבו-מאזן להגיע להסכם כולל, ותהיה זו הסתכנות מיותרת לא לעשות דבר בנוגע לכך.

האתגר הניצב בפני הקהילה הבינלאומית הוא לתמוך באופן מלא בפינוי פורץ הדרך תוך מתן תשומת לב למה שמתרחש במהלכה ולאחריה. הסכמה לנסיגה לא צריכה להיות כרוכה בהסכמה לבנית מכשול ההפרדה מעבר לקוי 1967[fn]הערות של הנשיא בוש בעת ביקורו בבלגיה, 21 בפברואר 2005.Hide Footnote  הנה התבטאות ברוכה, שניתן לקוות שתלווה גם בפעולה דיפלומטית מצד ארצות הברית.

רבת עמון/בריסל, 1 במארס 2005

Executive Summary

On 20 February 2005, the Israeli cabinet voted overwhelmingly to approve the unilateral evacuation of settlements in Gaza and parts of the northern West Bank. Obstacles still remain -- the government may not survive the pending budget vote; violence in the occupied territories may scuttle the disengagement plan; Likud rebels may engineer delaying tactics and impose a referendum; and Prime Minister Sharon could be the victim of an assassination attempt. But the significance of the vote ought not be underestimated. If, as widely expected, it is implemented during the second half of 2005, it would represent the first time that Israel has evacuated settlements established in the occupied Palestinian territories. The unilateral nature of Sharon's initiative -- Israel is prepared to coordinate its implementation with the Palestinians, not to negotiate its parameters -- also signals a radical departure from the bilateral mode of Israeli-Palestinian interaction.

In just over a year since he announced his intention, Ariel Sharon has confounded friends and foes alike. Despite having lost a May 2004 referendum on the disengagement plan within his own Likud party, persistent and stiff opposition within the party leadership, and the fact that its supporters cannot agree on where disengagement should lead, he has overcome one hurdle after another.

Speculation as to Sharon's intentions is rampant. Some see a shrewd and so far successful attempt to unburden Israel of the Gaza Strip in order to consolidate its hold over East Jerusalem and much of the West Bank with Washington's blessing. Others perceive a fundamental strategic transformation on the Prime Minister's part that ultimately may lead to a viable two-state solution. Most interpretations fall somewhere in between, and a not insignificant number are convinced that Sharon has launched a process whose endpoint even he does not know and, no less importantly, may not be able to control. In the words of an Israeli observer, "Those who know Sharon too well are guilty today of not knowing him at all. This is a case in which familiarity breeds ignorance".[fn]Crisis Group interview, Washington, December 2004.Hide Footnote  That so much depends on something about which we apparently know so little is one of the striking paradoxes of the current reality.

This briefing, based on months of interviews with Likud members and insiders, attempts to map the Prime Minister's and his party's respective trajectories, explore possible reasons behind the shift to unilateral disengagement, and assess how far they eventually might go. Several important conclusions emerge:

 • Although Sharon undoubtedly will continue to face resistance within his party, the ideological battle in the Likud over disengagement appears to be over. Even sceptics are bowing to the inevitability of what once would have been considered heretical, and many now accept its political wisdom, completing the evolution of a party once beholden to the dream of Greater Israel. The remaining Likud rebels seem to be waging a rear-guard fight, fuelled by a mix of ideological conviction and political ambition.
   
 • For Sharon and his supporters, the unilateral aspect of the plan is at least as significant as its disengagement component, for it represents a fundamental departure from the logic of negotiations and reciprocity that governed Israeli-Palestinian relations from the outset of the peace process in 1991 and was most recently confirmed in the Roadmap. Although originally justified by the absence of a Palestinian partner and, in particular, by Yasser Arafat's leadership, unilateralism reflects a deeper trend which is likely to continue even with a new Palestinian leadership and despite the possibility of renewed partnership. As an Israeli journalist remarked, the logic of reciprocity has not so much been abandoned as altered; the quid pro quo is not with the Palestinians but with the U.S. administration, which has endorsed the concept of settlement blocs in the West Bank. Sharon is "the first to agree to evacuate settlements inside Eretz Yisrael, the Biblical land of Israel. He is the first to hand over territories without a formal agreement; but he is also the first to get American backing for the establishment of facts over the Green Line".[fn]Nahum Barnea in Yediot Aharonot, 21 February 2005.Hide Footnote
   
 • The secret to Sharon's success has been his paradoxical ability to be both supremely decisive and supremely vague. Moving with determination, he has carefully avoided shedding light on his strategic objectives, allowing him to present his plan to the Likud and other sceptics as a means of defeating the Palestinian national movement and ensuring permanent Israeli incorporation of West Bank settlement blocs and to Labour as well as the international community as a means of jump-starting the moribund peace process.
   
 • While Sharon's intentions may remain unspoken, interviews suggest his actions are based on a series of assumptions: first, that he cannot achieve through negotiations an agreement acceptable to him; secondly, that he could not maintain the status quo indefinitely because pressure would have built for far greater compromises along the lines of President Clinton's parameters or the Geneva Accords; and therefore, thirdly, that he has to dispense with what is dispensable in order to retain what is strategic. In that sense, he appears to have abandoned the idea of restricting a Palestinian state to the meagre 42 to 50 per cent of the West Bank that had long been assumed to be his goal and so to have gone beyond what many in the Likud are prepared to accept today. The disengagement plan (which includes the evacuation but also the building of the separation barrier taking in some 7 per cent of the West Bank) seeks to create a situation that in Sharon's view will take the sting out of the conflict's tail and thus make it manageable -- improving Palestinian daily lives, establishing a Palestinian state with provisional borders that encompasses perhaps 80 per cent or more of the West Bank; and protecting what he considers Israel's vital interests within the occupied territories.

As such, unilateral disengagement must be understood as an attempt to stabilise the Palestinian situation while creating powerful political insurance against international efforts to end the conflict on the basis of the current broad international consensus -- a consensus whose terms are unacceptable to Sharon. Combined with other local and regional developments, it may well prove a recipe for short-term stability, no mean feat after four years of tragic bloodshed. But that is probably all it can achieve. Once disengagement from Gaza and the northern West Bank has been completed, it will be impossible to ignore the fundamental strategic divide that separates Sharon's preference for a long-term interim arrangement from Palestinian President Abu Mazen's goal of a comprehensive agreement, and foolhardy not to do anything about it.

The challenge for the international community is to be fully supportive of Israel's path-breaking evacuation while remaining mindful of what comes both with and after it. Endorsing the withdrawal should not mean endorsing either construction of the separation barrier beyond the 1967 lines, consolidation of West Bank settlements in the absence of a negotiated agreement, or developments in East Jerusalem that preclude the establishment of a viable Palestinian state. President Bush's recent statement emphasising the need for a viable, sovereign state, and in particular his assertion that "a state of scattered territories will not work",[fn]Remarks by President Bush, Belgium, 21 February 2005.Hide Footnote  are welcome words that, one hopes, will be accompanied by U.S. diplomatic action.

Amman/Brussels, 1 March 2005

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.