Briefing / Middle East & North Africa 7 minutes

סיום המלחמה בעזה

 • Share
 • שמירה
 • הדפסה
 • Download PDF Full Report

I. סקירה כללית

מלחמה שגם החמאס וגם ישראל לא היו באמת מעוניינים בה, קרמה עור וגידים והפכה למלחמה ששני הצדדים היו נכונים לצאת אליה. הפסקת האש בת השישה חודשים, אשר מועדה פקע ב-19 בדצמבר, הייתה רחוקה מאידיאלית. ישראל סבלה מעת לעת מתקיפות של ירי רקטות, ומהידיעה כי הצד השני אוגר אמצעי תחמושת קטלניים. החמאס נאלץ לסבול מעונש המצור הכלכלי על רצועת עזה, מצור אשר ערער את תקוותו לשלוט ברצועה. פשרה הגיונית, הכוללת הפסקת ירי הטילים לעבר ישראל ופתיחת המעברים לרצועה, הייתה צריכה להיות בגדר תרחיש אפשרי.

אולם, ללא משא ומתן ישיר בין שני הצדדים, ללא מתווך חיצוני אפקטיבי, וללא אמון בין ישראל לחמאס, המציאות דהרה לכיוון אחד: מהלך צבאי ברוטאלי, שממנו גם ישראל וגם החמאס מאמינים כי יש להם מה להרוויח ממנו. ככל שנוקפים הימים, ישראל מקווה להמשיך ולהחליש את היכולת הצבאית של החמאס, ולהפחית את הסיכוי לירי רקטות; אנשי החמאס, מצידם, מצפים לעליית קרנם ויוקרתם בזירה המקומית והאזורית. רק פעולה בינלאומית דחופה מצד גורמים הנחשבים אמינים בעיני שני הצדדים יכולה לשים לתהליך זה סוף, לפני שהמחיר האנושי והפוליטי יאמיר, או לפני שהפלישה הקרקעית של ישראל - שיצאה אל הפועל בזמן הבאת הדו"ח לדפוס - תהפוך למהלך בעל היקף לא ברור, השלכות לא מוגדרות, ובעלות לחיי אדם המוכרת למצער היטב לכל תושבי האזור.

מנקודת המבט של חמאס, הסכם על הארכת הפסקת האש, עם שינויים מסויימים, היה רצוי. הרגיעה היחסית איפשרה לארגון לחזק את כוחו ולהחליש משמעותית את יריביו מבית. אלא שהמצור על הרצועה לא הוסר. ככל שחלף הזמן, מנהיגי החמאס חשו ביתר שאת שלא בנוח מתדמית של מנהיגים המעוניינים בהמשך הרגיעה לצורך הבטחת ביטחונם האישי על חשבון תושבי הרצועה הסובלים מעול המצור. ככל שהתקרב מועד פקיעת ההסכם כך גבר ירי הרקטות - מסר ברור כי בחמאס מוכנים להשתמש באמצעים אלימים כדי להכריח את ישראל לפתוח את המעברים. בימים הראשונים, התגובה, בצורת ההתקפה האווירית הישראלית הממה את לוחמי עז א-דין אל-קסאם בתיזמונה, בעוצמתה ובהיקפה. אך היא לא תפשה אותם בלתי מוכנים.

להיפך, הקבוצות האיסלאמיות קיוו לקצור רווחים פוליטיים מההפסדים האנושיים והחומריים. החמאס יודע כי הוא אינו יריב צבאי שקול לישראל, אולם הוא יכול להכריז על ניצחון גם אם כל הישגיו מסתכמים בעמידה איתנה אל מול ההסתערות הישראלית חסרת התקדים. כארגון הבונה את תדמיתו על מות קדושים וזקיפות קומה בעת מתקפה, ההישגים לעיל הם פרס תנחומים מספק. מעמדו של החמאס בעיניים מקומיות ואזוריות נפגע כאשר חמאס הפעיל טקטיקות נוקשות בעת השתלטותו על עזה, וכאשר הארגון נקט במהלכים אשר נתפסו כאדישים לאחדות הלאומית הפלסטינית. אולם, תקיפה ישראלית תשפר בהרבה את מעמדו של החמאס אל מעבר ליכולות הצבאיות של הארגון. לעומת זאת, מעמדם של יריבי החמאס מבית - הנשיא עבאס, הרשות הפלסטינית שמרכזה ברמאללה, ותנועת הפתח - נמצא, מכל הבחינות, בסכנה. פלישה קרקעית הייתה צפויה, ובחלק ממוקדי החמאס, אף רצויה. לחימת גרילה מבית לבית תיצור, לדעתם, מערך לחימה שנוטה לטובתם. יש בארגון גם מי שחושב כי אם יופל שלטון החמאס ברצועה, יש לקדם בשמחה חזרה להתנגדות המזויינת, שאיננה מוכתמת על ידי שררה.

מנקודת המבט של ישראל, ששת החודשים של הסכם הפסקת האש היו מבורכים, על אף שהשקט, ששרר רוב הזמן, לא העלים את תחושת המתח התמידית. במהלך תקופה זו, חמאס ניצל את הרגיעה לצבירת ארסנל נשק עוצמתי יותר ובעל יכולות פגיעה למרחקים ארוכים עוד יותר; החייל גלעד שליט, אשר נלקח בשבי חמאס ביוני 2006, נותר במקום כלאו; וירי רקטות ספוראדי נמשך. ישראל יכלה לעמוד במצב שתואר לעיל. אולם, היא לא יכלה להבליג על ההסלמה בהתקפות בימים שקדמו לפקיעת הפסקת האש ומייד אחריה. בנקודת הזמן הזאת, גם אלו שהתנגדו לפעולה אשר תביא להחרפה נוספת של הסכסוך חשו צורך לפעול, ובאופן מאסיבי.

המטרות, לעת עתה, נותרו עמומות. כפי שהתגלה בשלב מוקדם, לא ניתן להגיע להצלחה צבאית באמצעות תקיפות אוויריות בלבד. הפסקת המבצע אחרי השלב האווירי הייתה מעניקה, על אף ההרס הנרחב, ניצחון פוליטי לחמאס. לכן, גם אם פלישה יבשתית לא הייתה בלתי נמנעת, ברגע שהמבצע יצא לדרך היא הפכה לכורח המציאות. שלא כמו המצב בלבנון בקיץ 2006, כאן ישראל יכולה להרחיק לכת עם המערכה: בניגוד לחיזבאללה, חמאס לא נהנה מעומק אסטרטגי או מיכולת להתחמש מחדש. בעלי בריתו מועטים. אם תבחר, יש לישראל את היכולת להשתלט על עזה ולהרוג או לשבות את מרבית המנהיגים הצבאיים והפוליטיים של הארגון האיסלאמי. אולם, עם אפשרויות כה מקיפות, מגיעים גם סיכונים בעלי היקף נרחב, משום שבהגדרה מדובר במצב חסר נקודת סיום או יציאה. ייתכן וישראל תחל בהשתלטות

על איזורים בצפון רצועת עזה כדי להתמודד עם הסכנות של רקטות קצרות טווח. אלא שמהלך כזה ישאיר על כנו את הסכנה מירי טילים ארוכי טווח. מבצע קרקעי נרחב יכול להשתיק מספר רב של טילים ומשגרים, אולם בכדי להפסיק את הירי כליל, יצטרך הצבא לפלוש לאזורים מאוכלסים וצפופים ולהישאר שם. התערבות אשר תביא להפלת שלטון החמאס הולכת ונראית אפשרית. אולם, מי ייקח את השלטון לידיו בהישענו על כיבוש ישראלי? וכיצד תוכל לשלוט הרשות הפלסטינית, אשר צפויה לספוג עוד ועוד מהלומות שיגרמו לאובדן אמון הציבור? במילים אחרות, אפילו ניצחון צבאי מוחץ לא בהכרח יוביל לניצחון פוליטי משמעותי או בר קיימא.

הלחימה החלה כהתגוששות על תנאי הפסקת האש הבאה, והפכה למאבק רחב יותר, השואף להגדיר מחדש את מושגי ההרתעה ומאזן הכוחות. זהו מאבק שאין ממנו דרך קלה החוצה. ישראל, בעיקרון, שואפת להפסקת אש, אולם מעוניינת קודם לכן להכריח את חמאס לרדת על ברכיו, להפשיט מהארגון את יכולותיו לשגר טילים ארוכי-טווח, ולערער על האשליה שמדובר במאבק בין שני כוחות שווים, בו לירי טילים אותו כוח התרעה כהתקפות של חיל האוויר. כל זה עשוי לקחת זמן רב. גם לחמאס אינטרס בהפסקת האלימות, אולם רק בתמורה לפתיחת המעברים. בינתיים, הארגון רואה בכל יום לחימה שחולף עדות פומבית נוספת ליכולת העמידה וההתנגדות שלו. על אף המחיר הברור, שני הצדדים נחרצים כי צפוי להם רווח גדול אם יתמידו בעימותים האלימים מאשר אם ייתפסו כתבוסתנים.

כך נותרת הקהילה הבינלאומית כמוצא יחיד. התמריץ לסיים מצב כזה, של לחימה אי-סימטרית, יכול לבוא באחת משתי צורות: פגיעה עקובה מדם של שני הצדדים זה בזה עד כדי הפסקת האלימות, או התערבות בינלאומית החלטית. בעניין זה, ניתן לזהות מספר שחקנים בינלאומיים שלמדו שיעור חשוב ממלחמת לבנון השניה. יש כיום יותר פעילות נחושה מצדם של האיחוד האירופי, מדינות אירופאיות ספציפיות דוגמת צרפת, המבקשת לחדש את תפקידה במזרח התיכון, ושחקנים איזוריים חשובים, דוגמת תורכיה - מדינה אשר מעורבותה הולכת ומתבררת כחיונית יותר לאור ההתפוררות המוחלטת של האמון אשר פעם שרר בין חמאס ומצרים, המתווכת המסורתית

כמו שראינו גם לפני שנתיים, אל מול תסריט של סיום מהיר, הדדי וללא-תנאים של הלחימה, נשמעות טענות כי מהלך שכזה מותיר על כנם את הזרעים אשר מלכתחילה הובילו להתלקחות. יש בכך אמת. בודאי שיהיה צורך למלא את שהיה חסר במתווה הפסקת האש הכושלת הראשונה. אולם, למרות הניסיונות הלא-מוצלחים ואף המסוכנים של וושינגטון להאט את קצב התפתחות האירועים, המלאכה הדחופה ביותר חייבת להיות הפסקת הלחימה. היעדרו של תיווך יעיל של צד שלישי כבר הוביל להסלמה - הסכם אש שברירי הוחלף בתקיפה אווירית מאסיבית וירי טילים ארוכי טווח, ומכאן לפלישה קרקעית. על שחקנים זרים מוטלת החובה להפעיל לחץ על שני הצדדים ולהביא להפסקת הפעילות הצבאית, זאת כדי להגן על אזרחים, להגביל את הנזק הפוליטי הבלתי נמנע (קיטוב והקצנה אזורית, החלשת האמון ב"תהליך השלום" וב"גורמים מתונים"), ולמנוע תרחישים קטסטרופאליים (אובדן חיים נרחב כתוצאה מלחימה עירונית ברצועה או פגיעה של טיל במתקן ישראלי חיוני). בקצרה, דרושה תוצאה דיפלומטית נוסח-לבנון, אולם ללא לוח הזמנים המתמשך שזו כללה. 

כדי שהפסקה של כל הפעולות העוינות תהיה ברת-קיימא, צריך שזו תלווה מיידית בצעדים אשר יתנו מענה לדאגות המרכזיות של כל אחד מהצדדים:

 • הפסקת אש קבועה אשר במסגרתה: 

           חמאס יעצור לחלוטין את ירי הרקטות והטילים, ירחיק את לוחמיו החמושים כ-500 מטר מהגבול עם ישראל, וימנע זאת גם מקבוצות חמושות אחרות.

           ישראל תפסיק את כל ההתקפות על עזה ותסיג את כל כוחותיה ממנה.
   

 • מאמץ רציני להביא להפסקת הברחות הנשק לתוך הרצועה, בהובלת מצרים ותוך שיתוף פעולה עם שחקנים איזוריים ובינלאומיים.
   
 • שיגור כוח ניטור רב-לאומי אשר יוודא כי הצדדים לא מפירים את הסכם הפסקת האש, ישמש ערוץ קשר בין שני הצדדים, וינטרל משברים פוטנציאליים. מדינות דוגמת צרפת, תורכיה וקטר, וכן ארגונים כגון האו"ם, יכולים למלא כאן תפקיד חשוב.
   
 • פתיחת המעברים בין רצועת עזה לישראל ובין הרצועה למצרים יחד עם:

           חזרה של נוכחות כוחות האיחוד האירופי למעבר רפיח, והרחבתם גם אל מעברי הגבול עם ישראל

           תיאום במעברים בין רשויות החמאס והרשות הפלסטינית אשר ברמאללה

הנושא האחרון - תפקידו של חמאס - הוא כמובן נקודת תורפה ודילמה לא פתורה, דרכו ניתן להבין מדוע הטרגדיה קרתה באופן זה. הסיפור של עזה בשנתיים האחרונות הוא סיפור של כישלון קולקטיבי מוחלט: כישלון של ארגון החמאס, שפספס הזדמנות לפעול כשחקן פוליטי אחראי; כשלון של ישראל, שדבקה במדיניות קצרת-רואי של בידוד הרצועה וערעור על שילטון החמאס, מדיניות אשר לא סייעה לישראל ולא פגעה בחמאס; כשלון של הנהגת הרשות הפלסטינית, אשר סירבה כבר בהתחלה להשלים עם תוצאות ניצחון התנועה האיסלאמית בבחירות, ביקשה להשיב את הגלגל אחורנית, ובסופו של דבר נראתה כמי שמנהיגה חלק אחד של הקהילה הפלסטינית כנגד חלק אחר; וכשלון של הקהילה הבינלאומית, כולל שחקנים איזוריים רבים, אשר דרשו מהחמאס להפוך מארגון צבאי לארגון פוליטי מבלי שסיפקו לכך תמריצים מספקים, ושרק באיחור ניכר הכירו בנחיצות האחדות הפלסטינית, אחרי נסיונות ממושכים לחבל בה.

על כל זאת להשתנות. לא ניתן להשיג רגיעה ברת קיימא ברצועת עזה על ידי התעלמות מהחמאס ומאלה שהארגון מייצג, וגם לא על ידי טיפוח האשליה שחמאס חבוט ייכנע לישראל ולפתע יקבל את מה שקודם לכן דחה. פיוס פנים-פלסטיני הוא בעדיפות עליונה - המשימה כיום דחופה יותר מתמיד, אך גם קשה מתמיד; כך גם קבלת האיסלאמיסטיים את המחויבויות הבינלאומית הבסיסיות שלהם. בינתיים, הארגון האיסלאמי - בהנחה שישראל לא תנקוט בצעד המסוכן של הפלתו - יצטרך לשאת בתפקיד פוליטי ובטחוני בתוך הרצועה ובמעברים. ייתכן שהדבר יתפרש כ"ניצחון" לחמאס, אולם זהו המחיר הבלתי נמנע של האמברגו העיוול; אם התפתחויות אלה יסייעו בהפסקת ירי הרקטות על ישראל ויובילו לשלטון יציב יותר מעבר לגבול, יהיה זה ניצחון לישראל באותה מידה, וחשוב מזה - ניצחון לשני העמים.

עזה, רמאללה, ירושלים, 5 בינואר 2009

I. Overview

A war neither Israel nor Hamas truly wanted turned into a war both are willing to wage. The six-month ceasefire that expired on 19 December was far from ideal. Israel suffered through periodic rocket fire and the knowledge that its foe was amassing lethal firepower. Hamas endured a punishing economic blockade, undermining its hopes of ruling Gaza. A sensible compromise, entailing an end to rocket launches and an opening of the crossings should have been available. But without bilateral engagement, effective third party mediation or mutual trust, it inexorably came to this: a brutal military operation in which both feel they have something to gain.

As each day goes by, Israel hopes to further degrade Hamas’s military capacity and reduce the rocket risk; Hamas banks on boosting its domestic and regional prestige. Only urgent international action by parties viewed as credible and trustworthy by both sides can end this before the human and political toll escalates or before Israel’s land incursion – which was launched as this briefing went to press – turns into a venture of uncertain scope, undetermined consequence and all-too-familiar human cost.

From Hamas’s perspective, prolonging the ceasefire was appealing but only if that arrangement was modified. Relative calm had enabled it to consolidate power and cripple potential foes. But the siege never was lifted. Increasingly, Hamas leaders were in the uncomfortable position of appearing to want the truce for personal safety at the price of collective hardship. As the expiration date approached, rocket fire intensified, an unsubtle message that Hamas would use violence to force Israel to open the crossings. In the first days, Israel’s retaliatory air campaign shook Hamas’s Qassam fighters by its timing, intensity and scale. But it did not catch them unprepared.

Instead, the Islamist movement hopes to reap political benefit from material losses. It knows it is no military match for Israel, but it can claim victory by withstanding the unprecedented onslaught; for a movement that thrives on martyrdom and the image of steadfastness, that would be enough. Its domestic and regional standings, somewhat bruised by its harsh tactics in taking over Gaza and seeming indifference to national unity, would grow far beyond its actual military capability, while those of its domestic foes – President Mahmoud Abbas, the Ramallah-based Palestinian Authority (PA) and Fatah – are in peril. A ground invasion was expected and, in some Hamas quarters, hoped for. House-to-house guerrilla warfare, they surmise, is more favourable terrain. Should their rule be toppled, some claim to look forward to a return to pure armed struggle, untainted by the stain of governance.

From Israel’s perspective, six months of overall quiet had been welcome, if not without perpetual qualms. Hamas used it to amass a more powerful and longer-range arsenal; Corporal Gilad Shalit, captured in 2006, remained imprisoned; and sporadic rocket fire continued. All this it could withstand, but not the intensification of attacks immediately preceding and following the end of the truce. Then, even those most reluctant to escalate felt compelled to act massively.

Goals remain hazy. Military success could not be achieved through airpower alone; an end to the operation then, despite massive destruction, would have handed Hamas a political victory. So, while the land incursion might not have been inevitable, once the operation was launched it was virtually preordained. Unlike in Lebanon in 2006, Israel can carry it far: in contrast to Hizbollah, Hamas has neither strategic depth nor resupply ability. It has few allies. Israel can take Gaza and kill or capture most of the military and political leaders. Yet, with such expansive possibilities come risks of equal magnitude for there is no logical exit or end point. Israel might start by occupying areas in Gaza’s north to deal with the short-range rockets, but that would leave longer-range ones. Intensive ground operations can remove many rockets and launchers, but without profound, durable incursion into densely populated areas cannot prevent Hamas from firing.

A massive intervention that in effect topples Hamas is looking increasingly possible. But who will take over on the back of Israel’s occupation? How could a then discredited PA assume power? Even crushing military victory ultimately might not be that much, or that lasting, of a political win.

Fighting that began as a tug-of-war over terms of a new ceasefire has become a battle over terms of deterrence and the balance of power – with no easy way out. Israel in principle wants a ceasefire, but only after it brings Hamas to its knees, strips it of long-range capabilities and dispels any illusion of a fight among equals in which rocket fire has the same deterrent effect as airforce raids, all of which could take a long time. Hamas, too, has an interest in a ceasefire, but only in return for opening the crossings. In the meantime, it sees every day of conflict as testimony to its resistance credentials. Both inexorably will see more benefit in persevering with violent confrontation than in appearing to give in.

That leaves the international community. The impetus to conclude such an asymmetrical war can come one of two ways: for the parties to bloody each other sufficiently, or for the international community to assertively step in. In this, some world actors appear to have learned a useful lesson from the Lebanon war. There is more activism now, from the EU, individual European countries like France, which is seeking to renew its central Middle Eastern role and important regional actors, like Turkey – a nation whose involvement has become all the more critical given the breakdown of trust between Hamas and the traditional mediator, Egypt. Even Cairo, on 5 January, had invited Hamas for talks.

Still, as was the case two years ago, a swift, unconditional end to fighting is bumping up against the argument that this would leave in place ingredients that prompted the conflagration. True enough. The blanks in the defunct ceasefire must be filled. But, Washington’s unhelpful and perilous efforts to slow things down notwithstanding, the most urgent task must be stopping the fighting; already, the absence of effective mediation has contributed to the climb from unreliable ceasefire to long-range rocket fire and massive aerial bombardment to ground offensive. To protect civilians, limit political damage (regional polarisation and radicalisation, further discrediting of any “moderates” or “peace process”) and avoid a further catastrophe (massive loss of life in urban warfare in Gaza, a Hamas rocket hit on a vital Israeli installation), third parties should pressure both sides to immediately halt military action. In short, what is required is a Lebanon-type diplomatic outcome but without the Lebanon-type prolonged timetable.

To be sustainable, cessation of hostilities must be directly followed by steps addressing both sides’ core concerns:

 • an indefinite ceasefire pursuant to which:

           Hamas would halt all rocket launches, keep armed militants at 500 metres from Israel’s border and make other armed organisations comply; and

           Israel would halt all military attacks on and withdraw all troops from Gaza;
   
 • real efforts to end arms smuggling into Gaza, led by Egypt in coordination with regional and international actors;
   
 • dispatch of a multinational monitoring presence to verify adherence to the ceasefire, serve as liaison between the two sides and defuse potential crises; countries like France, Turkey and Qatar, as well as organisations such as the UN, could play an important part in this; and
   
 • opening of Gaza’s crossings with Israel and Egypt, together with:

          return of an EU presence at the Rafah crossing and its extension to Gaza’s crossings with Israel; and

           coordination between Hamas authorities and the (Ramallah-based) PA at the crossings.

That last point – Hamas’s role – is, of course, the rub, the unresolved dilemma that largely explains why the tragedy unfolded as it did. Gaza’s two-year story has been one of collective failure: by Hamas, which missed the opportunity to act as a responsible political actor; of Israel, which stuck to a shortsighted policy of isolating Gaza and seeking to undermine Hamas that neither helped it nor hurt them; of the PA leadership, which refused to accept the consequences of the Islamists’ electoral victory, sought to undo it and ended up looking like the leader of one segment of the Palestinian community against the other; and of the international community, many regional actors included, which demanded Hamas turn from militant to political organisation without giving it sufficient incentives to do so and only recognised the utility of Palestinian unity after spending years obstructing it.

This should change. Sustainable calm can be achieved neither by ignoring Hamas and its constituents nor by harbouring the illusion that, pummelled into submission, it will accept what it heretofore has rejected. Palestinian reconciliation is a priority, more urgent but also harder than ever before; so, too, is the Islamists’ acceptance of basic international obligations. In the meantime, Hamas – if Israel does not take the perilous step of toppling it – will have to play a political and security role in Gaza and at the crossings. This might mean a “victory” for Hamas, but that is the inevitable cost for a wrongheaded embargo, and by helping end rocket fire and producing a more stable border regime, it would just as importantly be a victory for Israel – and, crucially, both peoples – as well.

Gaza City/Ramallah/Jerusalem/Brussels, 5 January 2009

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.