icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Open Letter to Iran’s and the P5+1/EU3+3’s Nuclear Negotiators
Open Letter to Iran’s and the P5+1/EU3+3’s Nuclear Negotiators
The Arduous Path to Restoring the Iran Nuclear Deal
The Arduous Path to Restoring the Iran Nuclear Deal

Open Letter to Iran’s and the P5+1/EU3+3’s Nuclear Negotiators

نامه سرگشاده به مذاکره کنندگان ایران و گروه پنج بعلاوه یک

ما مایل هستیم مراتب تقدیر خود را به مذاکره کنندگان چین، اتحادیه اروپا، فرانسه، آلمان، ایران، روسیه، انگلیس، و ایالات متحده آمریکا برای تلاش های خستگی ناپذیرشان از مهر ماه 1392 تا به امروز که منجر به دستیابی به چهارچوب برنامه جامع اقدام مشترک در روز 13 فروردین 1394 شد، ابراز داریم.

به عنوان کهنه کاران عالم سیاست و حکومت به خوبی به چالش ها و دشوارهای پایبندی به دیپلماسی اصولی، مداوم، و صبورانه تحت فشارهای سهمگین و محدودیت های داخلی و خارجی آگاه هستیم، و از همین روی شهامت، اراده و انعطاف مذاکره کنندگان را می ستاییم. یافتن راه کار های صلح آمیز برای حل مناقشه های به ظاهر غیر قابل حل در جهان پر آشوب ما یک امر نادر است، اما از آن نادرتر یافتن راه کار برد-برد می باشد.

مانند تمام راه کارهای دیپلماتیک، این تفاهم همه را ارضا نخواهد کرد، اما راه کار جایگزینش – یعنی بازگشت به روند تنش متقابل که می توانست منجر به ایران با سلاح هسته ای یا حمله به ایران شود – این منتقدان را در شرایط بهتری قرار نمی داد. همچنین تضمینی وجود ندارد که این سازش از دامنه تنش های منطقه ای بکاهد، اما عدم وجودش بی شک آتش بی ثباتی در خاورمیانه را شعله ورتر خواهد کرد.

بهرروی، این تفاهم می تواند به عنوان یکی از بزرگترین دستآوردهای دیپلماتیک عصر ما محسوب شود که با حسن نیت و از راه تعامل بدست آمده و به دو طرف اجازه داده که به بیشنیه ممکن تحت شرایط موجود دست یابند. برای اطمینان از اینکه این گام ستودنی به توافقی پایدار منجر خواهد شد، از مذاکره کنندگان تقاضا می کنیم به سرعت جزییات باقی مانده را نهایی کنند و از منتقدین می خواهیم به آنها فرصت دهند.

ساموئل برگر مشاور سابق امنیت ملی آمریکا و عضو هیات امنا گروه بین المللی بحران

کارل بیلت نخست وزیر و وزیر خارجه پیشین سوئد، و عضو هیات امنا گروه بین المللی بحران

عما بونینو وزیر خارجه پیشین ایتالیا و و عضو هیات امنا گروه بین المللی بحران

میشلن کالمی ری رئیس جمهور و وزیر خارجه پیشین سوئیس، و عضو هیات امنا گروه بین المللی بحران

ژان ماری گهنو مدیر گروه بین المللی بحران، معاون نماینده پیشنین سازمان ملل و اتحادیه عرب در امور سوریه، و رئیس پیشین صلح بانان سازمان ملل متحد

توماس پیکرینگ معاون سابق وزیر خارجه آمریکا و سفیر این کشور در روسیه، هند، اسرائیل، اردن، السالوادور، نیجریه و سازمان ملل متحد، و عضو هیات امنا گروه بین المللی بحران

خاویر سولانا مسئول پیشین سیاست خارجی اتحادیه اروپا، دبیر کل پیشین ناتو و عضو هیات امنا گروه بین المللی بحران
 

Contributors

Former President & CEO
jguehenno
Board Member and Former Crisis Group Co-chair
Former Program Director, Latin America

The Arduous Path to Restoring the Iran Nuclear Deal

Originally published in Arms Control Association

A change in U.S. administrations brought with it something rare in the often-acrimonious relationship between Washington and Tehran: a point of agreement. Nearly three years after President Donald Trump unilaterally exited the 2015 Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA), both sides concur on the need to restore core elements of the deal that have been sorely tested since: strict restrictions on and rigorous monitoring of Iran’s nuclear program in exchange for sanctions relief. Yet, the shared strategic imperative of full mutual compliance remains out of reach so long as a tactical deadlock continues on how to achieve it.

An explanation of the convergence of U.S. and Iranian interest in reviving the 2015 agreement begins with a stocktaking of the state of play inherited by President Joe Biden in January 2021. Under Trump, the United States abandoned the JCPOA in favor of a “maximum pressure” strategy defined by a sweeping deployment of unilateral sanctions and a broad set of accompanying demands on further restricting Iran’s nuclear activity, halting its ballistic missile development, and containing its regional influence.[fn]“After the Deal: A New Iran Strategy,” The Heritage Foundation, May 21, 2018, https://www.heritage.org/defense/event/after-the-deal-new-iran-strategy.Hide Footnote The financial impact on Iran has been substantial, with the World Bank describing U.S. sanctions, along with the more recent global COVID-19 pandemic and its impact on energy markets, as a “triple shock” on the country’s economy.[fn]The World Bank, “Iran Economic Monitor: Weathering the Triple-Shock,” Fall 2020, http://documents1.worldbank.org/curated/en/287811608721990695/pdf/Iran-Economic-Monitor-Weathering-the-Triple-Shock.pdf.Hide Footnote

If the Trump administration had hoped Tehran would bend to its will, however, it was mistaken. In mid-2019, Tehran launched a counterstrategy, dubbed “maximum resistance.” Rather than concede to the administration’s demands and to demonstrate that what it viewed as tantamount to an economic siege would not go unanswered, Iran retaliated against the United States and its regional allies directly and through local proxies in places such as Iraq and the Persian Gulf. It also methodically breached its own obligations under the JCPOA on the contention that the evaporation of the financial benefits the deal had promised justified a reduction in its own compliance.

The cumulative impact of Iran’s JCPOA violations, which have escalated in line with a law the Iranian Parliament passed in December 2020 after the killing of a top nuclear scientist, allegedly by Israel, has been to substantially erode the agreement’s nonproliferation provisions in three different respects. The first relates to an expansion of uranium enrichment that cuts the timeline for producing one bomb’s worth of fissile material from a year to approximately three months; the most recent International Atomic Energy Agency (IAEA) quarterly report pegs Tehran’s enriched uranium stockpile at 14 times the JCPOA cap of 202.8 kilograms and at an upper enrichment rate of 20 percent uranium-235 instead of the 3.67 percent permitted under the deal.[fn]International Atomic Energy Agency (IAEA) Board of Directors, “Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran in Light of United Nations Security Council Resolution 2231 (2015): Report by the Director-General,” GOV/2021/10, February 23, 2021.

The second concerns the verification and monitoring authorities of the IAEA, which under the nuclear deal is afforded JCPOA-specific transparency accesses, as well as access under the additional protocol to Iran’s comprehensive safeguards agreement. Iran suspended these authorities in February, although IAEA Director-General Rafael Grossi negotiated a three-month “bilateral technical understanding” to maintain key oversight capabilities.[fn]“Joint Statement by the Vice-President of the Islamic Republic of Iran and Head of the AEOI and the Director General of the IAEA,” IAEA, February 21, 2021, https://www.iaea.org/newscenter/pressreleases/joint-statement-by-the-vice-president-of-the-islamic-republic-of-iran-and-head-of-the-aeoi-and-the-director-general-of-the-iaea.Hide Footnote The agency is also set to press Iran on outstanding questions relating to past work at undeclared sites during technical discussions scheduled for this month. Finally, although the expansion of uranium enrichment can be undone and IAEA access fully restored, the third area of concern involves ongoing nuclear research and development activities on advanced centrifuges and uranium-metal production that deliver, as the three European JCPOA parties note, “irreversible knowledge gain.”[fn]For example, see UK Mission to the UN in Vienna, “E3 Statement to the IAEA Board of Governors on Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran,” March 4, 2021, https://www.gov.uk/government/news/e3-statement-to-the-iaea-board-of-governors-on-verification-and-monitoring-in-the-islamic-republic-of-iran-march-2021.Hide Footnote

The full article can be read on Arms Control Association's website 
5. For example, see UK Mission to the UN in Vienna, “E3 Statement to the IAEA Board of Governors on Verification and Monitoring in the Islamic Republic of Iran,” March 4, 2021, https://www.gov.uk/government/news/e3-statement-to-the-iaea-board-of-governors-on-verification-and-monitoring-in-the-islamic-republic-of-iran-march-2021.Hide Footnote