icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
Pravá chvíľa je možno na dosah
Pravá chvíľa je možno na dosah
Defusing Tensions in the Eastern Mediterranean
Defusing Tensions in the Eastern Mediterranean
Op-Ed / Europe & Central Asia

Pravá chvíľa je možno na dosah

Originally published in SME

Víkendové voľby na Cypre by mali byť impulzomna obnovenie rokovanío prekonaní patovej situácie medzi cyperskými Grékmia Turkami.

Niekto sa môže nazdávať, že keď Cyprus v roku 2004 vstúpil do Európskej únie, konflikt rozdeľujúci ostrov bol do istej miery vyriešený, ale zďaleka to nie je pravda. Nestabilný Cyp­rus naďalej destabilizuje všetky zúčastnené strany. Cyperských Grékov a Turkov, úniu aj Turecko - všetci platia za súčasnú patovú situáciu.

Napriek postupnému odstraňovaniu fyzických prekážok v posledných rokoch cyperskí Gréci na juhu a cyperskí Turci na severe stále žijú v rozdiel­nych svetoch. Tých prvých uznáva únia ako jedinú úradnú moc na ostrove. Druhých únia uznáva za svojich občanov, ale v praxi môžu uplatňovať len málo práv, ktoré vyplývajú z tohto šta­tútu, pričom ich ekonomický rozvoj je rukojemníkom okol­ností, ktoré sami ne­ovplyvňujú.

Štatút podriadenosti cyperských Turkov nie je ich chybou vzhľadom na to, že väčšina ich komunity prijala v referende návrh o vyrovnaní z roku 2004, podporovaný úniou a OSN – Annanov plán. Keďže postoj únie k navrhovanému vyrovnaniu bol politickou preferenciou, ale nie politickou podmienkou pre vstup Cypru, cyperskí Gréci mohli plán de facto slobodne a beztrestne odmietnuť.

Víťazstvo Grékov

Zdravý rozum hovorí, že rok 2004 bol fantastickým víťaz­stvom pre komunitu cyper­ských Grékov, ktorým sa podarilo zároveň nasýtiť vlka aj nechať ovcu celú. Keď mali zaistené členstvo v únii, mnohí cyperskí Gréci nemali náladu na kompromisy. Ak však súčasná nepružnosť pretrvá, výrazne na to doplatia aj oni.

Mnohé z tém, proti ktorým roky protestovali a namietali, nebudú vyriešené, ak nenastane definitívne urovnanie. Cy­per­skí Gréci dožadujúci sa navrátenia majetku, o ktorý prišli, ostanú s prázdnymi rukami.

Status quo znamená nekonečnú prítomnosť tureckej armády na ostrove alebo nekonečný príchod tureckých osadníkov. Riziko trvalého rozkolu medzi oboma zónami a oboma komunitami so všetkými dôsledkami zvyšuje nečinnosť.

Cyperčania z oboch komunít nie sú jedinými porazenými. Cyperská otázka komplikuje aj tak zložitý proces rokovaní medzi Tureckom a úniou. Navyše ústretovú politickú klímu nutnú v Turecku, aby sa držalo svojej modernizujúcej reformnej agendy, vážne podkopávajú vetá cypersko-gréckej administrácie. Samo Turecko má plniť záväzky v súvislosti s cyperským prístupom do tureckých prístavov a na letiská. Každá strana má svoje krivdy, každá má svoje požiadavky na tú druhú a každá má o čo prísť.

Ani únii súčasný stav neprospieva. Jej dôveryhodnosť je spochybnená, keďže sa jej nedarí nájsť jednotu zámerov a odhodlanie konať. Má nesplnené záväzky voči cyperským Turkom od roku 2004. Následky nevyriešeného konfliktu hatili pokusy únie vytvoriť konsenzus v Kosove. Konflikt komplikuje aj vzťahy s NATO, ktorého je Turecko kľúčovým členom.

Úplné vyriešenie by mohlo odstrániť obavy všetkých. Obe komunity už prijímajú mnohé z Annanovho plánu z roku 2004 a mohli by sa nájsť riešenia aj v ostatných sporných té­mach.

Riešením je federácia

Parametre vyrovnania by mali byť založené na dvojzónovej a dvojkomunitnej federácii: obe komunity by sa uznali a mali by vlastné územie v spoločnom štáte. Turecké vojská by museli nadobro opustiť ostrov. Časť cypersko-gréckej pôdy, ktorú v súčasnosti okupujú cyperskí Turci, by sa musela vrátiť a väčšina cypersko-gréckych utečencov by sa smela vrátiť do svojich domovov.

Keby sa podarilo uzavrieť dohodu, bolo by to jednoznačné víťazstvo pre všetkých. Cyperskí Gréci by už nežili v strachu a neistote. Mohli by ťažiť aj z tureckej ekonomiky, ktorá je naj­dynamickejšia v danom regióne. Cyperskí Turci by zasa mohli konečne plne ťažiť zo všet­kých výhod občianstva v únii. Pre Turecko by vyrovnanie odstránilo veľkú prekážku vo vzťahu k únii a pomohlo by v pokračovaní reforiem. A napokon, bol by to významný úspech pre zahraničnú politiku únie.

Vážne rokovania si však vyžadujú politickú vôľu. Po prvé, únia musí silno tlačiť, aby strany obnovili rokovania. Potom musia únia aj OSN využiť svoje páky, aby zaistili, že všetci aktéri prejavia dobrú vôľu. Pravý okamih na obnovu rozhovorov je možno na dosah po víkendových cypersko-gréckych prezidentských voľbách. Dúfajme, že si Cyperčania nenechajú túto šancu ujsť.

Defusing Tensions in the Eastern Mediterranean

This week on War & Peace, Olga Oliker and Hugh Pope talk with Crisis Group’s Nigar Göksel about the nationalist tensions fuelling a maritime standoff between Turkey and Greece, and how coordinated efforts by regional powers can help de-escalate their dispute over the eastern Mediterranean.

Tensions flared in the eastern Mediterranean in mid-2020 when Turkey sent seismic research ships into waters contested with Greece and the Republic of Cyprus. While neither Turkey nor Greece seeks war with the other, competition over sovereignty and natural resources is reviving long-running geopolitical rivalries.

To discuss the various interests at play in their maritime standoff and how actors such as the EU and U.S. can help push the parties toward reconciliation, Olga Oliker and Hugh Pope are joined by Nigar Göksel, project director for Turkey. Together, they draw on key findings detailed in Crisis Group’s latest report on the issue – “Turkey-Greece: From Maritime Brinkmanship to Dialogue” – and assess whether recently restarted talks between President Erdogan and Prime Minister Mitsotakis signal a positive turn in strained relations and might lower the risks of regional conflict.

Click here to listen on Apple Podcasts or Spotify.

For more information, explore Crisis Group’s analysis on our Eastern Mediterranean Rivalries page.

Contributors

Former Director of Communications & Outreach
Program Director, Europe and Central Asia
OlyaOliker
Project Director, Türkiye
nigargoksel