icon caret Arrow Down Arrow Left Arrow Right Arrow Up Line Camera icon set icon set Ellipsis icon set Facebook Favorite Globe Hamburger List Mail Map Marker Map Microphone Minus PDF Play Print RSS Search Share Trash Crisiswatch Alerts and Trends Box - 1080/761 Copy Twitter Video Camera  copyview Whatsapp Youtube
A Marriage of Inconvenience: Montenegro 2003
A Marriage of Inconvenience: Montenegro 2003
Table of Contents
  1. Executive Summary
Report 169 / Europe & Central Asia

Crna Gora na putu ka nezavisnosti

REZIME

Skoro je sigurno da Crnogorci neće u aprilu 2006. godine da glasaju da se odvoje od Državne zajednice Srbija i Crna Gora. Vreme je da Evropska Unija, čija diplomatija je od 2001-2002. godine stvorila evidentno nefunkcionalnu konfederaciju, da jasno kaže da će prihvatiti bilo koju odluku gradjana Crne Gore, i podstakne one koji se protive nezavisnosti da mirno učestvuju u procesu referenduma. U vreme kada se medjunarodna zajednica mora koncentrisati na rešavanje statusa Kosova, važno je da EU se ne vidi kako indirektno ili drugačije daje podršku onim još uvek opasnim srpskim nacionalističkim snagama koje su možda spremne da udju u rizik destabilizujućih akcija, ne samo u Crnoj Gori nego i drugde u regionu.

Povelja Državne zajednice od 4. februara 2003. godine dozvoljava svakoj strani da otpočne proceduru za nezavnisnot počevši od februara 2006. godine. Istraživanja javnog mnjenja u Crnoj Gori ukazju da će pro-independističke snage verovatno imati prevagu, ali to nije tako siguran zaključak. Državna zajednica je izgleda jednako nepopularna u obe svoje jedinice. Ali pitanje nezavisnosti ostaje osetljivo na domaćoj sceni – kako zbog nacionalističkih i emotivnih razloga, tako i zbog neizvesnosti oko režima imovine i penzija mnogih gradjana jedne republike koji žive na teritoriji druge. Takodje, ovo pitanje je osetljivo i na medjunarodnom planu zbog efekta na političku klimu u još uvek nacionalistički orijentisanoj i nereformisanoj Srbiji, još uvek krhkoj Bosni, kao i u kontekstu pregovora o Kosovu koji su tek počeli.

Bez obzira na sve ove osetljive aspekte, Crna Gora je preduzela krupne korake da zaradi pravo da odluči sopstvenu sudbinu bez spoljnih uticaja. To je jedina republika bivše Jugoslavije koja je formirala istinsku multietničku vladu bez unutrašnjih konflikta. Takodje je dobrovoljno ponudila reparacije za ratove 1990-tih godina, a uz to ima dobre odnose sa komšijama, uključujući Kosovo, Albaniju, Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku. Njena ekonomija je u velikoj meri samo-dovoljna od 1999 – a reforme, privatizacija , restitucija nacionalizovane imovine i transformacija bankarskog sektora su ispred sličnih procesa u Srbiji, što se vidi po većim stranim ulaganjima po glavi stanovnika Crne Gore. Ovo se vidi i u zvaničnim ocenama EU i u načelu “dvostrukog koloseka” u procesu stabilizacije i asocijacije koju je EU nedavno usvojila. Čini se da je Vlada Crne Gore učinila i značajne pomake u odnosu na borbu sa organizovanim kriminalom, što je dugo izazivalo medjunarodnu zabrinutost. U Podgorici vlada mišljenje da Crna Gora ima priliku da brže napreduje ka EU, ali je taoc često retrogradnih poteza Srbije.

U ovakvom konteksu, čini se da su susedne zemlje (osim Srbije), SAD i jedan broj članica EU opuštene što se tiče prihvatanja rezultata referenduma: Crna Gora objektivno ispunjava kriterijume koje je EU koristila kada je priznavala nezavisnost ostalih republika bivše Jugoslavije, a de facto se ponaša kao nezavisna država jos od 1999. godine. Ali druge zemlje članice EU i spoljno-politička nomenklatura Saveta Evrope i Evropske komisije još uvek su zabrinuti zbog implikacija nezavisnosti do tačke da vrše pritisak na Venecijansku komisiju Saveta Evrope da odugovlači sa objavljivanjem preduslova za referendum, prete mogućim konsekvencama u procesu stabilizacije i asocijacije, ili prećutno podržavaju anti-referendumsku opoziciju.

Svaki pokušaj da se zamrzne nezavisnost Crne Gore do momenta dok se ne usaglasi konačni status Kosova bi doveo do rizika da se ponove greške iz ranih 1990-tih, kada je neodlučnost Zapada da se suoči sa raspadom Jugoslavije koji je bio u toku samo podstakao ekstremiste. Već ima indikacija da srpski nacionalistički elementi i u Beogradu i crnogorskoj opoziciji koja se protivi nezavisnosti interpretiraju nesigurnost EU kao zeleno svetlo da odbiju dijalog sa vladom, bojkotuju referendum i moguće je da pribegnu nasilju. Ima znakova da neki elementi razmatraju organizaciju secesionističke srpske autonomne oblasti u Crnoj Gori, potez koji podseća na uvodne korake pred ratove u Bosni i Hrvatskoj.

Postoje rizici vezani za nezavisnost Crne Gore: možda najozbiljniji od njih je da bi reakcija u Srbiji mogla ići na ruku najekstremnijim elementima u toj republici. Ipak, iz malo dugoročnije perspektive, rešenje statuse Crne Gore (kao i Kosova) bi definitivno doprinelo regionalnoj stabilnosti stimulišući Srbiju – najvažnijoj komponenti u procesu – da se konačno okrene rešavanju sopstvenih unutrašnjih problema, odnosno da konačno sprovede u delo najavljene reforme vojske i sektrora bezbednosti, kao i da zaustavi praksu vojske da koristi luke u Crnoj Gori za šverc oružja, emigranata i robe u EU.

U svakom slučaji, EU treba da šalje usaglašenu poruku sa osnovnim sadržajem da je spremna da prihvati kakvu god odluku gradjani Crne Gore donesu o svojoj budućnosti – pod uslovom da je doneta u transparentnoj i demokratskoj proceduri, po medjunarodno priznatim standardima.

Beograd/Podgorica/Brisel, 7. decembar 2005.

Report 142 / Europe & Central Asia

A Marriage of Inconvenience: Montenegro 2003

It is time for new policies and new approaches on Montenegro. International engagement with that republic in recent years has brought significant positive results.

Executive Summary

It is time for new policies and new approaches on Montenegro. International engagement with that republic in recent years has brought significant positive results. It bolstered the pro-Western government of Djukanovic when it faced the threat from Milosevic. It has helped promote reforms that have set Montenegro on the way to becoming a modern democracy, with a market economy and an independent, effective criminal justice system. However, efforts to promote regional stability have been hampered by an unnecessary obsession with keeping Montenegro and Serbia in a single state. The international community’s overriding interest in the region should be to find stable, long-term solutions. Cobbling together interim solutions that lack legitimacy for those who must implement them and that are unlikely, therefore, to be functional in practice, is not the way to build stability.

The formation of a new state union of Serbia and Montenegro, following the March 2002 Belgrade Agreement, has failed to resolve the future relationship of the two republics. The tortuous negotiations that eventually produced the new union’s Constitutional Charter demonstrated the lack of common purpose or consensus. Throughout the negotiations, from November 2001 until December 2002, only heavy engagement and pressure from the European Union (EU) kept the process on track.

The agreement on a new union takes no account of the status of Kosovo, notionally still an autonomous province of Serbia, but in practice a UN protectorate. As long as Kosovo’s future remains unresolved, the territory and the constitutional make-up of Serbia, and of the joint state of Serbia and Montenegro, remain undefined. The agreement between Serbia and Montenegro only partially addresses the future of the defunct Federal Republic of Yugoslavia and does not represent a stable solution for the territories of the former state.

The EU’s determination to press Montenegro into retaining the joint state was largely driven by its fear that early Montenegrin independence would force an unready international community to address Kosovo’s status prematurely. Consequently the EU and the wider international community have opted for interim, inherently unstable solutions for Serbia, Montenegro and Kosovo alike, rather than tackling the causes of instability.

The international community should no longer oppose Montenegrin independence but should instead be ready to support whatever solution Montenegro and Serbia can agree upon for their future relationship. It, and the EU in particular, should be ready to assist those two republics to work out a satisfactory arrangement, while adopting a neutral stance on what the form of that relationship is to be.

A major focus of international policy should be to promote needed reforms. Already, considerable resources have been devoted to this end, and they have brought good results. However, the negative attitude of much of the international community towards Montenegro, as an alleged haven of organised crime, has led to a distorted approach in which the prevalence of organised crime is sometimes linked to the status issue.

Organised crime and corruption are indeed problems in Montenegro, as elsewhere in the region. Some steps have been taken, although concerns remain about the degree of commitment Montenegrin authorities demonstrate when the allegations that need to be investigated relate to senior officials. The focus should be on helping, and when necessary pressing Montenegro, as well as other entities in the region, to show greater zeal in carrying out reforms and in tackling organised crime and corruption.

Particular stress should be placed on reform of the criminal justice system, especially to end political interference. Assessments of progress should be based above all on concrete results. In particular, any suspicion that some figures are above the law, due to their high connections, and that sensitive cases are covered up should be dispelled.

Strict conditionality should be applied on assistance to Montenegro, based on performance. Assessments of reform programs need to go beyond ticking off legislation adopted and focus on implementation. In particular, the international community should insist upon effective measures to tackle corruption. Where there is not adequate evidence of action, assistance programs should be shut down. Credit should be given where it is due, and pressure should be applied where progress is lacking, but no assessment should be influenced by a desire to influence Montenegro on the status issue.

Given its budgetary problems, the Montenegrin government depends on international assistance. Until now the leverage that fact of political life implies has largely been used in the ill-conceived effort to keep the republic in a union with Serbia. Instead, it should be used to force real change in the way that Montenegro is governed.

Podgorica/Brussels, 16 April 2003