Israeli forces are seen near a boundary fence between the Israeli-occupied side of the Golan Heights and Syria, 4 November 2017 REUTERS/Ammar Awad
Report / Middle East & North Africa 20+ minutes

ישראל, חיזבאללה ואיראן: מניעת מלחמה נוספת בסוריה

העובדות בשטח הן שמגדירות את קווי המתאר של העתיד הפוליטי של סוריה אך יש משקל גם לגיאורפיה של עימות אפשרי בין ישראל, חיבזאללה ומיליציות אחרות שנתמכות על ידי איראן. רוסיה צריכה לתווך הבנות בין הצדדים בכדי למנוע חזית חדשה של לחימה.

 • Share
 • שמירה
 • הדפסה
 • Download PDF Full Report

סיכום מנהלים

שלב חדש מתחיל במלחמה בסוריה שבו ידו של המשטר של בשאר אסד על העליונה. ישראל כבר אינה מסתפקת בלהתבונן מהצד כאשר דמשק משפרת את מעמדה אל מול המורדים ומנסה לפעול בכדי לתקן את ההתדרדרות האסטרטגית במצבה. לשם כך עליה להתמודד עם אתגרים כבירים: המשטר הסורי תלוי יותר מתמיד באיראן, אשר ישראל רואה כיריב הנוקשה ביותר שלה. אויבים אחרים, ובפרט חיזבאללה ומיליציות שיעיות שנהנות מתמיכה איראנית, מתבססים בסוריה וזוכים לברכתה של רוסיה. וארצות הברית, למרות ההצהרות התקיפות של הנשיא טראמפ, עשתה מעט מאוד בכדי להשיג לאחור את הישגי איראן. אך ישראל אינה חלשה. רוסיה העניקה לה מרחב פעולה נגד אינטרסים צבאיים בעלי זיקה לאיראן ונראית יותר מעוניינת באיזון הקואליציות היריבות מאשר בלסייע בהחזרת כל פיסת שטח מסוריה לשליטת המשטר של אסד. אך אם רוסיה מעוניינת בסופו של יום להוציא את כוחותיה מסוריה היא תצטרך לתווך כללי משחק חדשים. רוסיה הביעה עניין מועט בלעשות זאת, אך אם לא תפעל כך מעשי העוינות בין ישראל ואיראן עלולים לסכן את הישגיה, ובראשם את יציבות המשטר הסורי.

הדאגה הראשונית של ישראל הייתה דרום מערב סוריה, שם היא נחושה למנוע מחיזבאללה וממיליציות שיעיות להתקדם לעבר קו הפסקת האש משנת 1974 ולהקים בקרבתו תשתית התקפית. אם הם יעשו כך, בעיניי ישראל, תיווצר חזית חדשה נגדה וחיזבאללה יוכל לתקוף את ישראל מאזור שבו אוכלוסייה אזרחית לבנונית לא תסבול מהתגובות הישראליות. הצבא הישראלי, חוששים מתכנני המדיניות הישראלים, יוכל לגבות מחירים רק בלבנון, דמשק או טהרן, תוך כדי לקיחת סיכון ניכר שתוצת מלחמה אזורית. בינתיים, אזור אי ההסלמה שתחת חסות ירדן, ארצות הברית ורוסיה מרחיק את חיזבאללה והמיליציות השיעיות מקו הפסקת האש. אבל ישנם סימנים המעידים שייתכן והסדר זה לא יחזיק מעמד. כוחות המשטר השתלטו בינואר 2018 על שטח בצפון האזור בו פעלה קבוצה ג'יהאדיסטית, וכך מיליציות שהינן בנות בריתו של אסד יכולות להתקדם לעבר רמת הגולן שישראל כבשה מסוריה. כוחות חיזבאללה בודדים כבר נמצאים באזור ומגששים בקצוותיו. ניתן להאט את ההתדרדרות הזו על ידי חיזוק כוחות המשקיפים של האו"ם, מרכיב בהסכם הפרדת הכוחות בין ישראל וסוריה משנת 1974. אבל רגע האמת יגיע כאשר הלחימה תישכך באזורים אחרים בסוריה: האם המשטר יקיים את הצהרותיו להחזיר לידיו את השליטה על כל שטחי המדינה, ובהם דרום מערבה? נראה שראש הממשלה בנימין נתניהו מניח שאם המשטר ייבחר ברצינות לעשות זאת, אז באופן בלתי נמנע כוחות זרים יבואו בעקבותיו.

בראייה רחבה יותר, ישראל רוצה למנוע מיריביה לגבש נוכחות צבאית קבועה בכל מקום בסוריה, וכך לחזק את עמדתם במלחמות עתידיות ולהגביר את השפעתם כיום בלבנון, בירדן ובזירה הפלסטינית. לאיראן מאפיינים מדאיגים במיוחד: הקווים האדומים של ישראל מנסים למנוע ממנה מלהקים שדה תעופה, נמל ימי, בסיס צבאי, נוכחות צבאית קבועה של מיליציות או מתקני ייצור טילים מדוייקים בשביל חיזבאללה. ישראל כבר הראתה כי היא נחושה לסכל סוגים כאלו של תשתיות צבאיות. רוסיה ככלל נראית נכונה לאפשר לדפוס זה להתקיים, ולעת עתה איראן וסוריה לא יכולות לעצור אותו.

אך ההתקפות הישראליות נגד מיליציות ייהפכו למסוכנות יותר ולקלות יותר לסיכול, למשל על ידי השתלבותן בתוך הצבא הסורי או אף פשוט מכך על ידי החלפת המדים שלוחמיהן לובשים. במשרדי הממשלה של ישראל מודאגים מהאפשרות של מסדרון תחת שליטת כוחות בעלי זיקה לאיראן, דרך עיראק אל סוריה ולבנון, אשר לכאורה ייאפשר את העברתם הקלה של לוחמים וציוד. גם התפתחות שכזו יהיה קשה לישראל לבלום, בייחוד במזרח סוריה, שם יכולות המודיעין והצבא שלה פוחתות ככל שגדל המרחק מהגולן.

רק מוסקבה נמצאת בעמדה לתווך חיזוק והעצמה של הסכם אי ההסלמה. אם לא תעשה זאת כללי המשחק בסוריה ככלל הנראה ייקבעו על ידי התקפות ותגובות להן, תוך כדי סיכון מתמשך בהסלמה. התקפות על ידי קבוצות שנתמכות על ידי איראן מעבר לקו הפסקת האש פחתו בתכיפותן בשנים האחרונות אך ההשתלטות של אסד בינואר 2018 על תא שטח צמוד לגדר עלולה להניב התגברות מחודשת. ייתכן גם שישראל תהיה זו שתתקוף, ותבצע תקיפות מוגבלות בכדי למנוע מחיזבאללה להשיג מפעלי ייצור בלבנון, אשר לטענתה איראן מסייעת להקים. הממסד הבטחוני הישראלי מעריך שניתן יהיה לבצע תקיפות כאלו מבלי להצית עימות כולל. אולי, אך החיזבאללה אותת כי לא ניתן לצפות את התוצאות של תקיפות שכאלו. מלחמה רחבה יותר עלולה להיות במרחק של הערכה מוטעה אחת.

השינויים האזוריים הגבירו את הסבירות של הערכות מוטעות. מתהווה אסטרטגיה תקיפה יותר מצד ארצות הברית וערב הסעודית, בסיוע ישראל, במטרה ללחוץ על איראן צבאית, כלכלית ודיפלומטית. מדינות אלו נוקטות בגישה אקטיבית מבעבר בכדי לבסס הרתעה מול איראן אשר לתחושתן נפגעה בתקופת הממשל של ברק אובמה. לחיזבאללה ואיראן יש כמובן דרכים להשיב. לא החיזבאללה ולא ישראל הן כלי שח בידי בעלות בריתן החזקות יותר, ולשתיהן יש סיבות, בעיקר האיום לאוכלוסייתן, להימנע מהסלמה רבתי. אך לא סביר שמעשי העוינות חוזרים ונשנים יישארו מקומיים ומצומצמים.

בדרום מערב סוריה נראה שרוסיה היא היחידה שיכולה לתווך הבנות שיימנעו הסלמה איראנית-ישראלית ברחבי המדינה. התוצאה הכי טובה לה ניתן לצפות כיום היא עסקה שבמסגרתה איראן ושותפותיה מוותרות על הקמת תשתיות צבאיות משמעותיות, כולל אך לא רק בדרום מערב המדינה, אך שומרות על השפעה ניכרת במדינה באמצעים אחרים. קשה לדמיין חזרה למצב שהיה קיים בסוריה לפני שנת 2011, כאשר המדינה הסורית הייתה בעלת ברית של איראן אך לא הייתה זירה לנוכחות איראנית ולמבצעים צבאיים. בעתיד הנראה לעין, איראן תמשיך להיות עמוד תווך של בטחון המשטר. אך היא מסתכנת באובדן ההשקעה שלה באם תנסה להשיג יותר מדי.

כל הצדדים עומדים להפסיד מהתעצמות של המלחמה בסוריה, בראש ובראשונה העם הסורי. כך גם ישראל ולבנון, משום שעימות ביניהן אשר ייערב את חיזבאללה עלול להצית מלחמה נוספת משני צדי הגבולות שלהן ומעבר להם. ההישגים של דמשק ותומכיה ייפגעו בצורה אדירה אם ישראל תבצע קמפיין התקפתי מסיבי, אולי אף עד כדי מיטוט המשטר עצמו, תוצאה אשר תזרע עוינות בין רוסיה לישראל. ייצוב הדרגתי של סוריה יהיה מסלול נבון יותר, והוא הדרך היחידה שהינה ברת קיימא לעבר הסכם על עתיד סוריה.

ירושלים / ביירות / עמאן / בריסל, 8 פברואר 2018

What’s new? A new phase in Syria’s war augurs escalation with Israel. As the Assad regime gains the upper hand, Hizbollah probes the south west and Iran seeks to augment its partners’ military capacities, Israel has grown fearful that Syria is becoming an Iranian base.

Why does it matter? “Rules of the game” that contained Israeli-Hizbollah clashes for over a decade have eroded. New rules can be established in Syria by mutual agreement or by a deadly cycle of attack and response in which everyone will lose. A broader war could be one miscalculation away.

What should be done? Russia should broker understandings that bolster the de-escalation agreement distancing Iran-backed forces from Syria’s armistice line with Israel; halt Iran’s construction of precision missile facilities and its military infrastructure in Syria; and convince Israel to acquiesce in foreign forces remaining in the rest of Syria pending a deal on the country’s future.

Executive Summary

The Syrian war has entered a new stage with the regime of Bashar al-Assad gaining the upper hand. Israel, no longer content to remain a bystander as Damascus’s position improves, is now jockeying to reverse the deterioration of its strategic posture. In this endeavour it has formidable obstacles to overcome: the regime is more dependent than ever on Iran, which Israel regards as its most implacable state foe; other enemies, particularly Hizbollah and Iran-backed Shiite militias, are entrenched in Syria with Russia’s blessing; and the U.S., notwithstanding the Trump administration’s strident rhetoric, has done little to reverse Iran’s gains. Yet Israel’s hand is not so weak. Russia has given it room to act against Iran-linked military interests and appears to be more interested in balancing contending fighting coalitions than returning every last piece of territory to the Assad regime’s control. But if Russia wishes to eventually withdraw or draw down its forces, it will need to broker rules of the game. Russia has indicated scant interest in doing so, but if it does not, hostilities between Israel and Iran may threaten its accomplishments, particularly regime stability.

Israel’s initial concern was Syria’s south west, where it is determined to prevent Hizbollah or Shiite militias from approaching the 1974 armistice line and setting up offensive infrastructure in its vicinity. Their doing so, as Israel sees it, could mean a new front against it and put Hizbollah in a position to launch attacks from an area in which its Lebanese civilian constituencies would not have to suffer Israeli counter-attacks. The Israeli army, its planners fear, would be left to exact costs in Lebanon, Damascus or Tehran, with the risk of provoking a regional war.

An increasingly assertive U.S.-Saudi strategy, with help from Israel, is taking shape to pressure Iran militarily, economically and diplomatically.

For the moment, a “de-escalation zone” sponsored by Jordan, Russia and the U.S. is keeping Hizbollah and other militias at a distance from the armistice line. But there are signs this arrangement might not hold. Regime forces in January 2018 seized territory from a jihadist group in the zone, enabling allied militias to creep closer to the Israeli-occupied Golan. Isolated Hizbollah forces already are present in the zone and probing its edges. This deterioration could be slowed by bolstering the de-escalation agreement for Syria's southwest, agreed by Russia, the U.S. and Jordan in May 2017. But the moment of truth will arrive when the war winds down in other theatres: will the regime make good on its vow to retake the whole country, including the south west? Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu seems to assume that if the regime pursues this goal in earnest, inevitably the assistance of foreign forces will follow.

More broadly, Israel wants to prevent its rivals from consolidating a permanent military presence anywhere in Syria, which, it fears, would strengthen their hand in future wars as well as their influence today in Lebanon, Jordan and the Palestinian arena. Iran is of particular concern: Israel’s red lines seek to block it from establishing an airport, naval port, military base, permanent presence of militias or precision weapon production facilities for Hizbollah. Israel has already demonstrated its resolve to disrupt the construction of this sort of major military infrastructure. Russia by and large seems content to let this pattern continue and neither Iran nor Syria can stop it.

Yet Israel’s strikes against militiamen will prove riskier to pursue and easier to thwart, for instance by integrating the fighters into the Syrian army or simply having them don its uniforms. Israeli officials are also concerned at the prospect of a territorial corridor controlled by Iran-linked forces stretching via Iraq into Syria and Lebanon, which arguably could facilitate the movement of fighters and materiel. This development, too, will be harder for Israel to stop, particularly in Syria’s east, since its intelligence and military capacities decrease with distance from the Golan.

Only Moscow is in a position to mediate a bolstering of the de-escalation agreement. Unless it does, the rules of the Syrian game are likely to be worked out through attack and response, with risk of escalation. Attacks by Iran-backed groups over the armistice line dropped over the last couple of years, but Assad’s January 2018 seizure of adjacent territory may augur an increase. Israel too may attack, in the form of limited strikes to prevent Hizbollah from acquiring precision weapons facilities in Lebanon, which it has accused Iran of pursuing. Israel’s military establishment assesses it could do so without provoking an all-out confrontation. Perhaps, but Hizbollah has signalled that the consequences of such a strike are unpredictable. A broader war could be only a miscalculation away.

Regional changes make that miscalculation more likely. An increasingly assertive U.S.-Saudi strategy, with help from Israel, is taking shape to pressure Iran militarily, economically and diplomatically. These powers have adopted an activist posture to establish the deterrence vis-à-vis Iran that they feel was lost during the Barack Obama administration. Hizbollah and Iran of course have ways to reply. Neither Hizbollah nor Israel is a pawn of its allies and both have reasons, particularly the threat to civilian populations, to avoid a major escalation. But hostilities are unlikely to remain local.

In Syria’s south west, Russia appears to be the sole actor capable of mediating understandings to prevent an Iran-Israel escalation across the country.

In Syria’s south west, Russia appears to be the sole actor capable of mediating understandings to prevent an Iran-Israel escalation across the country. The best currently anticipated outcome would be a deal whereby Iran and its partners forego building major military infrastructure, including but not only in Syria’s south west, but retain significant influence in the country through other means. It is difficult to imagine a reversion to the pre-2011 situation, when the Syrian state, while allied with Iran, was not an arena for an open Iranian presence and military operations. For the foreseeable future, Iran will continue to be a pillar of the regime’s security. But it risks undermining its investment should it overplay its hand.

Everyone stands to lose from an intensification of the Syrian war, first and foremost the Syrian people. So too do Israel and Lebanon, since an altercation between them involving Hizbollah could ignite another war across their borders and beyond. As for Damascus and its backers, a massive campaign by Israel will do enormous damage to their achievements, perhaps even destabilising the regime itself, which would sow discord between Russia and Israel. Gradually stabilising Syria would be a wiser course, and the only viable one toward an eventual settlement.

Jerusalem/Beirut/Amman/Brussels, 8 February 2018

Israel, Hizbollah and Iran: Preventing Another War in Syria

Crisis Group's Program Director for the Middle East and North Africa Joost Hiltermann talks about a new phase in Syria’s war that augurs escalation with Israel, as “rules of the game” that contained Israeli-Hizbollah clashes for over a decade have eroded. CRISISGROUP

I. Introduction

Israel long has had a complex relationship with Syria. Under President Hafez al-Assad, the Syrian regime was a Soviet client that fought wars with Israel in 1967 and 1973, and clashed with its neighbour on numerous other occasions over the Golan Heights, the territory that divides the two countries and which Israel occupied in 1967 before relinquishing a portion after the next war.[fn]This report refers to the portion of the Golan Heights under Israeli control as the “Israeli-occupied Golan” and the portion of the Golan Heights that was under Syrian government control until 2011 as the “Syrian Golan”.Hide Footnote In the 1980s, as a result of the Iran-Iraq War and Israel’s 1982 invasion of Lebanon, Syria grew closer to Iran, an even more suspect partner than the Soviets from Israel’s perspective. Damascus, which had been a strategic ally of Tehran since the 1979 Islamic revolution, facilitated the development and arming of Hizbollah, the Lebanese Shiite militia that has killed more Israelis since its 1982 establishment than any of Israel’s other foes.

Yet, ever since the 1974 Separation of Forces Agreement formalised the end of the previous year’s October War, Syria has secured the resulting armistice line. The agreement created a UN buffer zone that ran from Mount Hermon/Jabal al-Sheikh in the north to the Yarmouk River in the south and included the town of Quneitra. Monitored by the UN Disengagement Observer Force (UNDOF), an observer mission created for the purpose, the buffer lies on the Golan Heights between the Israeli-occupied part and the rest of Syria.[fn]The buffer zone is a tadpole-shaped strip of land, about 75km long and 10km wide in the centre, and 200 meters wide at its southern edge. The agreement provides for two belts of reduced military presence on each side of the buffer zone, each roughly 10km wide. For full details see Yinon Shlomo, “The Israeli-Syrian Disengagement Negotiations of 1973-1974”, Middle Eastern Studies, vol. 51, no. 4 (2015), pp. 636-648. See map of the Area of Separation in Appendix A.Hide Footnote For decades this de facto border was Israel’s quietest – including the boundaries with Jordan and Egypt, with which Israel has peace agreements.

The outbreak of the Syrian civil war in 2011 posed an unprecedented dilemma for Israeli policymakers and security officials. Repelled by all parties to the conflict, Israel chose not to choose between the Iran-backed regime (which its officials derided as “plague”) and the fragmented and, as the war escalated, increasingly radicalised opposition (scorned as “cholera”). Israel instead kept its distance from the vortex, waiting to see who would emerge victorious. In the interim it focused on how to maintain security and stability, especially in the north of the country, with violence raging across the armistice line.

This report analyses how Israel has dealt with the conundrum presented by the war in the context of the region’s changing geopolitics. It is based on field research mainly in Israel, but also in Syria, Lebanon, Russia and Iran. After explaining the evolution of Israeli policy, the report offers policy ideas for disentangling, as much as possible, the Israel-Syria from the Israel-Hizbollah conflict, for the benefit of Israelis, Syrians and Lebanese alike.

II. Israeli Policy toward Syria

A. Israel’s Red Lines

As the war in Syria unfolded in 2011 and 2012, Israel found itself confronting two dangers: that the Assad regime would win and that it would lose. A win, especially with Iran’s backing, would fix the regime even more firmly in Tehran’s orbit. A loss would deal a painful blow to what Iran refers to as the “axis of resistance” – but Israel’s victory might be pyrrhic, if radical Islamist groups, including jihadists, seized control of Syria. This threat seemed especially big at a time when the Muslim Brotherhood was ruling Egypt and the “Arab spring” was still known as such, a challenge to the rulers of other states such as Jordan, Israel’s neighbour and partner.

With no single good strategic option, the Israeli military’s northern command shaped the country’s initial response, seeking to prevent, to the extent possible, the erosion of its position.[fn]A member of Israel’s National Security Council at the time explained: “Against the backdrop of our non-interventionist policy, the de facto policymaking burden fell on the shoulders of the Israel Defense Forces (IDF), which had to deal with the reality across the border on a daily basis”. Crisis Group interview, Jerusalem, June 2015.Hide Footnote Israel announced a series of red lines designed to secure its home front and bolster adjacent states’ stability.[fn]A foreign ministry official involved in the design of the red line policy said it was formulated as part of a broader strategy to safeguard Israel’s paramount interests: keeping control of the occupied Golan Heights and ensuring the stability of both Jordan and Lebanon. Crisis Group interview, Jerusalem, October 2016.Hide Footnote Though its red lines sometimes overlapped with another stakeholder’s interests, Israel considered its posture neutral; outside actors, however, saw Israel as taking sides.

At first there were three red lines, with a fourth added shortly thereafter. The first two pertained to Hizbollah. Israel made clear it would prevent the Shiite militia from bringing into Lebanon “game-changing” weaponry, the definition of which has shifted over time, and from building or seizing control of offensive infrastructure across the armistice line in Syria’s south west, including Syrian army bunkers and bases presently under opposition control. This red line extends to Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) advisers, other Iran-backed Shiite militias or anyone else.

Israel announced a series of red lines designed to secure its home front and bolster adjacent states’ stability.

After the 2006 Israel-Lebanon war,[fn]Over 1,000 Lebanese and 165 Israeli were killed, roughly a million Lebanese and 400,000 Israelis were displaced, and civilian infrastructure in much of southern Lebanon and Beirut’s southern suburbs was severely damaged. For background, see Crisis Group Middle East and North Africa Report N°57, Israel/Palestine/Lebanon: Climbing Out of the Abyss, 25 July 2006; and Crisis Group Middle East and North Africa Report N°59, Israel/Hizbollah/Lebanon: Avoiding Renewed Conflict, 1 November 2006.Hide Footnote Israel and Hizbollah readied themselves for the next round, reaching a relatively stable equilibrium based on mutual deterrence. Hizbollah brought Iranian arms into Lebanon through Syria; Israel interdicted the transfers only intermittently for fear of provoking an escalation. Israel tended to hesitate before striking even when the weapons were deemed significant (long-range and high-precision missiles) and the conditions ideal.[fn]Crisis Group Middle East and North Africa Report N°97, Drums of War: Israel and the Axis of Resistance, 2 August 2010, p. 6. When Israel intervened militarily, international reactions were muted, in part because the weapons transfers violated UN Security Council Resolution 1701, which ended the fighting in 2006. Crisis Group interviews, U.S., Russian and European diplomats, 2016.Hide Footnote When Hizbollah entered the war in Syria, however, Israel began to strike more aggressively to prevent the Shiite militia from using the fog of war to screen the acquisition of “game-changing” weaponry.[fn]Israeli officials also expressed concern about long-range surface-to-surface missiles like the Scud-D, anti-aircraft missiles such as the SA-17 and Yakhont anti-ship missiles. Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, November 2016.Hide Footnote

Second, Israel also declared its intention to block the establishment of offensive infrastructure east of the occupied Golan, whether by Hizbollah fighters and Iranian proxies or by forces linked to al-Qaeda or the Islamic State (ISIS).[fn]Hizbollah leader Hasan Nasrallah speaks openly about using Syrian territory as a launching pad for attacks against Israel. For example, in reference to southern Syria in a recent interview, he boasted that Israel “is right to be concerned”, highlighted the “resistance” potential of Syrian militia forces [al-quwat al-radifa], noted that resistance in the south could be defensive or to liberate Golan, and said there are both Syrian and non-Syrian resistance forces there. “لعبة الأمم | حوار خاص مع الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله”, Al-Mayadeen, YouTube video, 3 January 2018, https://www.youtube.com/watch?v=SBoK4isY33Q.Hide Footnote Israel feared that Iran and its partner forces would entrench themselves adjacent to the armistice line, enabling the opening of a new front – one where Lebanese civilians (especially Hizbollah’s constituents) would be out of the line of fire; Israel would have insufficient justification, its officials fear, to readily reply in Lebanon.[fn]Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, October 2016. Commenting on Israel’s concerns, a senior Iranian diplomat said, “Israel’s complaints about Iran’s intentions in the Golan Heights are the definition of chutzpah: they have occupied that land illegally and yet have the audacity to cry wolf about Iran”. Crisis Group interview, Berlin, December 2017.Hide Footnote An Israeli official described the strikes in January 2015 (killing a prominent Hizbollah figure, Jihad Mughniyeh, along with several other members of the organisation and an Iranian officer) and December 2015 (killing Samir Quntar, who had been released in a 2008 prisoner exchange with Hizbollah and subsequently became a senior figure in the organisation) as the most salient instances of enforcing this red line. These strikes are just two of more than twenty Israeli responses to alleged attacks in the three years after Hizbollah’s deployment to Syria.[fn]Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, October 2016. He added that these incidents came in response to “more than twenty attempts by Iranian proxies, including Palestinian Islamic Jihad and Druze cells”, to attack Israel. Israeli officials assess that the decrease in the activities of Iran and Hizbollah in southern Lebanon since late 2016 is a function of its priorities and capacity, not a lessening of motivation. Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, October 2017.Hide Footnote From the onset of the fighting until Russia’s September 2015 military intervention, Israeli officials sought a buffer zone – free of any hostile forces, including Assad’s army, which they saw as an extension of Tehran’s – of about 20km; after Russia deployed, and when Iran and its allies later gained the upper hand in the war, Israeli officials began to demand a 60-km buffer, though they grudgingly came to terms with a Syrian military presence within that area.[fn]Crisis Group interviews, defence officials, Tel Aviv, June 2015, October 2016, October 2017.Hide Footnote (See map in Appendix A.)

Israel’s third red line was enemy fire into territory it controlled: Israel threatened to reply in every instance, regardless of the perpetrator or intent. Until September 2016, Israel’s policy was to retaliate against the regime in reaction to any and all stray fire based on the fact that it was the sovereign power. But when rebels, under pressure, began to fire into the Israeli-occupied Golan to provoke a response against the regime, Israel started firing back at them as well.[fn]Crisis Group interview, Israeli diplomat, Brussels, February 2017. See also Ben Caspit, “How will Israel respond to Assad’s warning?”, Al-Monitor, 19 September 2016.Hide Footnote

The fourth red line was never announced as such. In mid-2015, when a coalition of Syrian rebels moved toward Sweida and Jabal Druze on the south west border with Jordan, and Jabhat al-Nusra, then the Syrian al-Qaeda affiliate, moved northward from Quneitra, Israel cautioned Syrian rebels against attacking the Druze population of the area, particularly in the village of Hader, near the armistice line. The prime minister announced he had instructed the military “to take all the necessary actions” to protect the village’s residents.[fn]“Israel cautioned the rebels in Syria against attacking the village Khader”, Haaretz, 17 June 2015.Hide Footnote This de facto red line never attained the same prominence as the others because the risk of carnage in the village quickly faded, re-emerging only in November 2017. Israel’s leadership felt forced to commit to this course of action because it faces strong pressures from its own Druze population, who serve in the Israeli army and therefore are linked with Israel’s Jewish population in what they call a “blood pact”, which many Israeli Druze claim extends to defending their relatives in Syria.[fn]Hader, the Druze enclave nearest to Israel, presents a particularly complex challenge. Under Iranian and Hizbollah leadership, Druze cells from the village participated in attacks on Israel in 2015, according to Israeli defence officials; yet the population has kin among Israel’s Druze population – both the roughly 100,000 who are citizens of Israel and the 25,000 residents of the occupied Golan who refused citizenship – compelling Israel to be cautious in its response. Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, November 2016. In early November 2017, against the backdrop of rebel attempts to break the siege on Beit Jinn by taking over Hader, the IDF announced it “will prevent harm to the village and its takeover out of a commitment to the Druze population”, Haaretz, 3 June 2017.Hide Footnote

Israel also used soft power to protect its boundary. Since 2013 it has provided aid – food, clothes, blankets, baby formula and medical assistance – to the residents of a narrow band of territory within Syria east of the Israeli-occupied Golan. Control of Syrian land abutting the armistice line is split between three groups and alliances:[fn]Israel considered extending its policy to southern Syria in toto. According to a former national security council official: “This option was rejected. Before you know it, we’d be bogged down in Daraa and Jabal Druze. We opted instead for the ‘Syria Border Zone’ with the aim of providing aid to win friends in villages immediately near the border line”. Crisis Group interview, Tel Aviv, October 2016.Hide Footnote Jaysh Khalid bin al-Walid (formerly Katibat Shuhada al-Yarmouk, the Yarmouk Martyrs’ Brigade), an ISIS affiliate, in the southern part of Quneitra governorate; Jabhat al-Nusra (now part of Hei’at Tahrir al-Sham and formerly al-Qaeda’s Syrian affiliate) and other opposition forces, along the central stretch of the armistice line (including the town of Quneitra);[fn]Some of these opposition forces were supported by the U.S., Jordan and other powers via an operations room in Amman. See Crisis Group Middle East Report N°163, New Approach in Southern Syria, 2 September 2015.Hide Footnote and the regime, Hizbollah and Druze allies in the governorate’s north, predominantly in Hader.

Israel has focused aid provision in the vicinity of Quneitra to minimise the benefit to Jaysh Khalid and Hizbollah-friendly Druze. Some native residents remain in this central area, in addition to hundreds of thousands of internally displaced persons (IDP), especially from Daraa and Damascus, who arrived in particularly large numbers in 2014 (and more recently in late June 2017) when fighting escalated in Daraa.[fn]The population of the Quneitra governorate in 2010 was 87,000, according to Syria’s Central Bureau of Statistics. The organisation Reach reported that there were 48,720 internally displaced persons and 100,561 people in the area in October 2017. See http://www.reachresourcecentre.info/system/files/resource-documents/reach_syr_hsos_governorate_factsheets_october2017_0.pdf.Hide Footnote Thousands of the IDPs moved to tent camps adjacent to the Israeli-Syrian ceasefire line, mostly within the buffer zone, thinking the UN and proximity to Israel would offer a modicum of protection.[fn]Their calculation was partially right. UNDOF withdrew its forces in September 2014 after 45 of its peacekeepers were kidnapped by Jabhat al-Nusra (they were later released) and redeployed some of them two years later in November 2016, in a smaller area over which Damascus had resumed control. That said, this zone generally has been safer, since Assad’s forces have been unable to use certain kinds of weapons against rebels stationed near the armistice line. Whenever a stray shot lands across the boundary, Israel takes out Syrian army targets.Hide Footnote

Israel has sent some humanitarian aid to the camps, including through the operation of a field hospital on its side of the armistice line. Some aid (eg, flour for bakeries and school supplies) goes to support communities in which combatants live in order to dissuade them from firing on Israel for fear of losing the assistance, as well as to improve public opinion vis-à-vis Israel.[fn]A foreign ministry official expressed satisfaction that the policy was achieving its goals. Crisis Group interview, Jerusalem, October 2016.Hide Footnote Israeli officials vehemently deny Israel is providing military aid to jihadist groups like ISIS and al-Qaeda.[fn]In a meeting with Druze leaders IDF Chief of Staff Gadi Eisenkot said: “Islamic State, Jabhat al-Nusra, Ahrar al-Sham – I look you in the eyes and I tell you we have no contact with them”. He confirmed Israel does occasionally maintain relations with other local militias in order to preserve quiet at the border and noted Israel had warned rebel groups not to enter the Druze enclave around Hader. Amos Harel, “Israel is not aiding extremist rebels in Syria, Israeli army chief says”, Haaretz, 16 September 2016. It is probable that the relations of which Eisenkot spoke includes some military aid, particularly to Fursan al-Joulan, based primarily in Jabata al-Khashab, south of Hader, to help them contain a southward expansion of elements of Hizbollah and of the National Defence Forces, a pro-Assad militia. It also is probable that military aid, including to rebel groups fighting Jaysh Khalid bin al-Walid, has increased since late 2017 when the rebels lost other kinds of external support.Hide Footnote

B. Enter Hizbollah

Israel adopted a more assertive stance in late 2012 when Hizbollah deployed in Syria, and particularly in May 2013 after the Shiite group won a key battle at al-Qusayr, a village near the Lebanese border that is strategically located near the highway connecting Damascus to Homs and the Syrian coastline. Hizbollah’s entry into the war extended Israel’s decades-old battle with the group to Syrian territory and entailed the interlocking of three hitherto separate conflicts: between Israel and Syria, between Israel and Hizbollah, and among the various parties to the Syrian civil war.[fn]For background see Crisis Group Middle East and North Africa Report N°175, Hizbollah’s Syria Conundrum, 14 March 2017.Hide Footnote

Since a foray on 30 January 2013, Israel claims to have launched nearly 100 aerial strikes.

In Syria, fighting for the regime’s existence, Hizbollah has easier access to arms, including missiles of greater range, power and precision. As a result, it has improved its arsenal to the point that Israel’s concept of what constitutes “game-changing” weaponry – the sort that Israel has attempted to block – has changed. Israel largely has given up on interdicting long-range missiles, of which Hizbollah now has many, and shifted to preventing the group’s acquisition of precision weaponry that would enable it to target Israel’s most sensitive locations, such as downtown Tel Aviv, Ben Gurion airport, and gas extraction and production facilities.[fn]According to the Israeli defence establishment, Hizbollah had some 15,000 missiles and rockets on the eve of the war in 2006 and has some 130,000 today. Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, October 2017.Hide Footnote Israeli officials are convinced that the next war with Hizbollah will exact a heavy toll on the home front,[fn]A defence official provided a typical characterisation of a war scenario: “Our Iron Dome [anti-missile defence system] cannot handle over 100,000 missiles fired at Israel. Hizbollah can send more than a 1,000 per day for 100 days in a row, some with high precision. Residential towers in Tel Aviv will be toppled with many casualties. I doubt Israeli society today knows how to handle that”. Crisis Group interview, Jerusalem, March 2017. Other officials speak of the possibility that Hizbollah could capture an Israeli kibbutz near the border with Lebanon.Hide Footnote and as such Israel has defended its new red line with vigour. Since a foray on 30 January 2013, the first time in over five years that the Israeli air force carried out an attack inside Syria, Israel claims to have launched nearly 100 aerial strikes.[fn]Isabel Kershner and Michael R. Gordon, “Israeli airstrike in Syria targets arms convoy, U.S. says”, The New York Times, 30 January 2013. In mid-2017 Israel’s air force chief claimed Israel had carried out nearly 100 strikes in Syria in five years. “Israel struck Syrian and Hezbollah arms convoys nearly 100 times in five years, top general says”, Haaretz, 17 August 2017.Hide Footnote (See chart of Israeli airstrikes in Appendix B.)

Hizbollah’s deployment in Syria also created the possibility that at some point its forces would move south. When these forces did just that in coordination with the regime in February-March 2015, six months before Russia’s military intervention, Israeli officialdom decided to prevent Hizbollah and other pro-Iranian militias from seizing territory in the vicinity of the Israel-Syria armistice line, lest they dig bunkers or erect missile batteries there. Israel’s professed plan, in the event the regime’s campaign seemed likely to succeed, was to create either a no-fly zone or an IDF-controlled buffer zone 20km inside Syria.[fn]Crisis Group interviews, foreign affairs, defence and intelligence officials, Jerusalem and Tel Aviv, March 2015. Israel rejected reported Syrian opposition entreaties to do the same on its behalf. Elhanan Miller, “Israel is our last hope, indicates Syrian dissident”, Times of Israel, 30 April 2014.Hide Footnote An Israeli official explained that failure to do so would badly erode his country’s strategic position and lead it into a war he said it did not want:

Hizbollah will win an exchange of blows. They will fire at our civilians, scoring points for “resisting Israel” while we will be limited to pummelling fighters who can easily be replaced. It is unclear how long we’d be able to absorb this before we’d have to respond on a bigger scale. And if they strike the proverbial kindergarten,[fn]In Israeli parlance, “attacking a kindergarten” is a metaphor for an attack that generates such public pressure that the leadership feels it must launch a vigorous military response, regardless of whether it considers that course strategically appropriate.Hide Footnote all bets are off. Before we know it, we will be looking at exacting costs directly from Beirut, Damascus or Tehran – a conflagration we’d rather avoid.[fn]Crisis Group interview, foreign ministry official, Jerusalem, October 2016.Hide Footnote

But when the rebels counter-attacked and pushed northward in April-June 2015, the plans Israel had been considering became unnecessary.[fn]Crisis Group interview, former national security official, Tel Aviv, October 2016. An adviser to the prime minister’s office said Netanyahu rejected the request to establish a buffer zone, fearing many more Syrians would seek shelter there. Crisis Group interview, Tel Aviv, April 2017.Hide Footnote

III. The Russians Are Coming!

A. Russia to Assad’s Rescue

Syrian rebels captured nearly all of Idlib governorate in the first half of 2015 and threatened to advance on Lattakia as well as southward through the Ghab plain to link up with rebel-held areas in the Hama and Homs countryside. Judging the situation critical, the Syrian regime and its Iranian ally sought and received military support from Moscow in July. To facilitate its deployment, Russia constructed an air base at Hmeimim, south-east of Lattakia on the Mediterranean. Russian forces included T-90 tanks, artillery, warships, military advisers and special forces. The next month, Russia started moving forces toward Lattakia and set up a joint operations room with Iran, Iraq and Syria, soon to be joined by Hizbollah, with the ostensible aim of fighting ISIS. On 30 September, the upper house of the Duma, Russia’s parliament, authorised military operations in Syria; the first airstrikes occurred within hours of the vote.

Prime Minister Benjamin Netanyahu flew to Moscow on 21 September, days before the Russian intervention, to establish Israeli-Russian coordination and, subsequently, a de-confliction mechanism to prevent accidents. This mechanism comprises a hotline between IDF headquarters in Tel Aviv and Russia’s Hmeimim air base, direct communication between the Russian and Israeli deputy chiefs of staff, and regular consultations at multiple levels of the respective defence establishments. The hotline demonstrated its value almost immediately, in late November 2015, when Israel refrained from firing on a Russian airplane flying above the Golan. For its part, Moscow has yet to activate its defence systems in response to Israeli strikes.[fn]Crisis Group interviews, Israeli defence officials, Tel Aviv, October 2016-November 2017. A Russian diplomat said: “The mechanism has proved very effective in our view. High-level military consultations take place whenever possible to alleviate each other’s concerns. It raises trust between us, especially between the militaries who have tendencies to be distrustful”. Crisis Group interviews, Russian diplomats, Tel Aviv, September 2016, April 2017, November 2017.Hide Footnote

Russia’s intervention soon shifted the war in Assad’s favour, stopping the momentum of the rebels and then, in Aleppo in late 2016, decisively turning the tide. It became increasingly clear that the regime would not be defeated – and that, to the contrary, it likely would continue its attempt to regain control over the whole country. The success of Russia’s intervention put paid to Israeli officials’ hopes (already faint, during the Obama administration’s tenure) that the U.S. would back the rebels more strongly and counterbalance Russian support for the regime.[fn]Crisis Group interviews, defence and intelligence officials, Jerusalem and Tel Aviv, June 2016-December 2016.Hide Footnote

Beyond changing the course of the war, the Russian intervention introduced four strategic dilemmas for Israel and constrained its options for dealing with them:

 • It enabled Hizbollah and Iran, Israel’s most potent enemies, to expand their areas of operations and advance toward or even up to the armistice line. As Israel sees it, were Moscow to back Assad’s recapture of the south, the result would be the same: Hizbollah and Iranian forces would reach the Golan Heights and ultimately build offensive infrastructure there.
   
 • It constrains Israel’s freedom of military manoeuvre. After Turkey, in November 2015, shot down a Russian military aircraft that it accused of violating its airspace, Russia deployed S-300 and S-400 air defence systems in Syria. Israel can counter the former; the latter, operated only by Russian personnel, pose a much greater challenge. “A fly can’t buzz above Syria without Russian consent nowadays”, observed an Israeli defence official.[fn]Crisis Group interview, Jerusalem, April 2016. He said the same applies to maritime manoeuvring space near Syria’s shores.Hide Footnote Moscow has built up its capacities more broadly in the country, suggesting plans for an extended presence that would make it part of the regional military landscape for the foreseeable future, notwithstanding its occasional professions of imminent withdrawal.[fn]In December 2o17, Russia and Damascus signed an agreement formalising Moscow’s lease of the Tartous naval base for 49 years, with an optional extension for another 25 years, and allowing Russia to base eleven vessels, including nuclear-powered warships, there at a time.
  [1] In a televised speech, Nasrallah said: “The Israeli enemy must know that if an Israeli war is launched against Syria or Lebanon, it is not known that the fighting will remain Lebanese-Israeli, or Syrian-Israeli …. This could open the way for thousands, even hundreds of thousands of fighters from all over the Arab and Islamic world to participate – from Iraq, Yemen, Iran, Afghanistan and Pakistan”. “Hezbollah says future Israel war could draw fighters from Iran, Iraq, elsewhere”, Reuters, 23 June 2017.Hide Footnote

   
 • It raised the possibility that the regime’s campaign to recapture the east, also backed by Russia, would open a land bridge from Iran to the Mediterranean. Though not all military analysts agree, Israel sees the strategic stakes as enormous: such a corridor could facilitate the transfer of both weapons and Iran-backed Shiite militias across state borders and enable Iran to establish a presence across a wide area with potential to threaten Israel.[fn]In a televised speech, Nasrallah said: “The Israeli enemy must know that if an Israeli war is launched against Syria or Lebanon, it is not known that the fighting will remain Lebanese-Israeli, or Syrian-Israeli …. This could open the way for thousands, even hundreds of thousands of fighters from all over the Arab and Islamic world to participate – from Iraq, Yemen, Iran, Afghanistan and Pakistan”. “Hezbollah says future Israel war could draw fighters from Iran, Iraq, elsewhere”, Reuters, 23 June 2017.Hide Footnote Seen from Israel, such a corridor would provide Tehran an affordable alternative to costly shipment by air. Were the corridor also to thicken Syrian-Iraqi-Iranian economic cooperation, the density of commercial traffic could make it harder for Israel to detect and intercept arms convoys. Russia does not seem particularly concerned by this prospect and has offered Israel no help in forestalling it.[fn]Crisis Group interview, Russian diplomat, Tel Aviv, April 2017.Hide Footnote

With chances growing that the regime and its allies would retake the south, Israel sought to bolster anti-regime militias as well as extend its sway over the population beyond the armistice line. As a prominent Israeli analyst said, Israel wished “to ensure public support among residents of south Syria for rebel non-aggression toward Israel and to increasingly legitimise the role of Syria’s rebels as Israel’s border guards”.[fn]Crisis Group interview, Elizabeth Tsurkov, Research Fellow at the Forum for Regional Thinking, Tel Aviv, 24 April 2017. She added that oftentimes aid is channelled through rebel groups. There are persistent, credible allegations that Israel provides military support to certain rebel groups. Crisis Group has been unable to confirm these charges, however.Hide Footnote In May 2016, Israel formally upgraded its efforts and the army established a Syria Liaison Unit to improve delivery of humanitarian aid under its Good Neighbour policy.[fn]Alex Fishman, “The Syria liaison unit”, Yediot Ahronot, 29 May 2016. Israel asked the U.S. to facilitate delivery of non-military aid to rebels over the Golan in order to make clear its source; the U.S. demurred, insisting instead on the Jordanian border. Crisis Group interview, U.S. diplomat, Jerusalem, July 2016. Israeli officials then approached UNDOF when it redeployed in November 2016, but it too refused. A UN official said: “The Syrian government will not agree and the attempt to renegotiate our mandate [to include the delivery of aid] will politicise UNDOF. Even the impression in Damascus that UNDOF is delivering aid to rebels will lead to its total collapse. They have so many ways to limit our operations in Syria, including simply kicking us out”. Crisis Group interview, UN official, Jerusalem, December 2016.Hide Footnote In 2017, the army built a new clinic, east of the fence yet west of the UN buffer zone, making it possible for thousands to receive regular medical treatment each week without crossing the Israeli barrier on the western edge of the demilitarised zone.[fn]Neri Zilber, “Why Israel is giving Syrians free spaghetti (and health care)”, Politico, 28 October 2017. The actual number of Syrians who received medical treatment in Israeli hospitals is likely higher than the reported 3,000. A well-informed Israeli expert liaising between Syrians and the Israeli army said that over 5,000 had been treated in Israeli hospitals. Crisis Group interview, Tel Aviv, October 2017. These numbers do not include people receiving first aid at the fence or treatment at the adjacent field hospital.Hide Footnote

These investments notwithstanding, soft power could not compensate for the weakening of Israel’s strategic position. Israel’s greatest foes are better armed and trained than before, and in theory could enjoy the protection of Russian warplanes. Iran is operating in closer proximity to Israel. An Israeli foreign ministry official worried, “Syria is on its way to becoming a Russian-Iranian protectorate”.[fn]Crisis Group interview, Jerusalem, April 2016.Hide Footnote

B. Israel’s Updated Red Lines

These developments have forced Israel to update its red line policy. It has continued to block the transfer of advanced weapons to Hizbollah, so far with Russia’s tacit consent.[fn]For nearly a year after Russia’s 2015 deployment, there were virtually no Israeli airstrikes in Syria; in July 2016, they resumed. Another pause occurred between late March and early September 2017. It is unclear whether these hiatuses stemmed from a drop in the number of weapons convoys, as Israeli officials argue, a decrease in Israel’s freedom of operation, as some Israel analysts claim, or a combination of the two. Crisis Group interviews, foreign ministry officials, defence officials, intelligence officials, independent analysts, Jerusalem and Tel Aviv, January 2016-November 2017. See the chart of Israeli airstrikes in Appendix B.Hide Footnote Israeli officials believe that in the main they have frustrated Hizbollah’s efforts to smuggle precision weapons into Lebanon, which may explain why the movement tried to establish an arms production capacity in its home country. According to Israeli officials, Hizbollah for a time froze those efforts in light of Israeli threats,[fn]Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, December 2017. Hizbollah efforts to establish protected production facilities 50 meters underground in Lebanon seem to be “on pause due to Israeli threats”. Crisis Group interview, foreign ministry official, Jerusalem, November 2017.Hide Footnote though they argue that since late 2017, Iran-backed efforts to build such workshops shifted to Syria, where Israel is reported to have struck two, and since then, in January 2018, back to Lebanon again.[fn]“Syria war: Israeli jets ‘strike factory near Homs’”, BBC News, 2 November 2017. Anna Ahronheim, “Syrian media: Israel struck near Damascus for second time in days”, Jerusalem Post, 5 December 2017; “Iran resumes building missile plants in Lebanon, Israeli army warns in rare article in Arab media”, Haaretz, 30 January 2018. Prime Minister Netanyahu tweeted that Israel “will not agree to … [this] development … and will act according to need”. https://twitter.com/IsraeliPM/status/958083631456628736.Hide Footnote Israel also is unwilling to countenance the basing of Hizbollah’s advanced, long-range rockets in underground Syrian military facilities in the Qalamoun mountains, some 50km north of Damascus.[fn]Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, June 2017.Hide Footnote Rockets in those mountains, Israel worries, would allow Hizbollah to threaten much of Israel with less concern for direct Israeli retaliation that would cause mass casualties among Lebanese civilians and damage civilian infrastructure. That war-fighting strategy might be more difficult for Israel to justify internationally if the initial strike came from a neighbouring country,[fn]“What we will do to Lebanon [in the event of another war] has not been seen since World War Two. We will crush it and grind it to the ground”. Crisis Group interview, defence official, Jerusalem, October 2016.Hide Footnote and would risk drawing in the Syrian army.

Israel has expressed disappointment at Russia’s stance toward Iran’s presence in Syria. After the regime’s victory in east Aleppo made clear that Assad would stay in power, the Astana negotiations in May 2017 produced an Iranian-Russian-Turkish memorandum on de-escalation zones, including in the south west.[fn]“Memorandum on the Creation of De-escalation Areas in the Syrian Arab Republic”, 6 May 2017. Israel had input into the U.S.-Russia-Jordan negotiations on the south west. Crisis Group interview, defence official, Jerusalem, April 2017. A U.S. official called Israel a “silent partner” in the talks. Crisis Group interview, Washington, December 2017.Hide Footnote From Netanyahu’s perspective the agreement had severe shortcomings, particularly that it legitimised Iran’s and Turkey’s military involvement in Syria (by formally making them guarantors and monitors of de-escalation and, potentially, giving them a role in defeating jihadist groups) and stayed silent about Hizbollah and Iran-linked forces, effectively enabling them to maintain some presence in the south west.[fn]Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, April 2017.Hide Footnote

Israel therefore updated its red lines – signalling it would take matters into its own hands if necessary to keep Iran from establishing a permanent military presence in Syria. These red lines concerning Iran, which have not changed but have become more detailed over time, include:

 • No Iranian seaport – Israeli shorthand for no Iranian base for maritime activities in the Mediterranean, which would enable Iranian submarines to threaten the Israeli coast as well as gas rigs, which Israel considers of strategic importance.[fn]A senior Israeli military officer claimed that Israel persuaded Moscow to block Tehran’s bid to build a seaport in Lattakia. Crisis Group interview, Tel Aviv, December 2017.Hide Footnote Israel, in addition to depending on gas for domestic electricity generation, is becoming a significant exporter, including to Jordan, which has helped line up Amman behind this Israeli demand.[fn]Crisis Group interviews, defence official, Tel Aviv, June 2017; former Jordanian minister, Amman, October 2017.Hide Footnote
   
 • No permanent Iranian military bases and no permanent presence of Shiite militias trained and commanded by Iran. Looking beyond the present phase of the fighting, Israel does not want Syria to become an Iranian military staging ground, a node of Iran’s “forward defence” strategy. Thousands of non-Syrian Shiite militiamen stationed permanently in Syria under IRGC command could emerge as a potent fighting force akin to Hizbollah.[fn]Israeli officials also express concern about efforts of Hizbollah, at Iran’s behest, to recruit Syrians into a “Syrian Hizbollah” movement. Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, November 2017. Initially comprising Shiites only, most of these militias now include numerous other recruits. See Aymenn Jawad Al-Tamimi, “Al-Ghalibun: Inside story of a Syrian Hezbollah group”, Aymenn Jawad Al-Tamimi’s Blog, 16 April 2017.Hide Footnote While Israeli officials acknowledge that insisting on their evacuation sets a high bar, fighters remaining under Iranian control and protection could complicate Israel’s operations in the event of combat.[fn]The IDF chief of staff explained in a policy speech that the Israeli interest is “to push the Iranians back to Iran” and noted that, to do so, Israel will have to somehow compel or otherwise engineer the evacuation of over 2,000 Iranian experts, nearly 10,000 Shiite militia fighters (mostly Afghans and Iraqis), and nearly 8,000 Hizbollah fighters. David Israel, “IDF chief: Israel’s top mission in Syria is pushing the Iranians back to Iran”, Jewish Press, 3 January 2018. Before the UN Security Council, Danny Danon, the Israeli permanent representative to the UN, claimed based on intelligence sources that Iran had mobilised 60,000 Syrian fighters under its command. “Israel’s UN envoy: ‘Classified info’ shows Iran has 3,000 troops in Syria”, Times of Israel, 25 January 2018. A Syria analyst with access to the Assad regime asserted that these numbers are greatly exaggerated and signal a misconception about the role of Iran-backed militias: “The [foreign] militias are akin to U.S. Special Forces, necessary because the regime’s army is so weak. Once an area is pacified, the militias leave because they aren’t needed and because local communities are not welcoming toward them. Look at Aleppo: their presence was heavy, now they are gone. However weak the military, there is still a state”. Crisis Group interview, January 2017.Hide Footnote Israel is reported to have carried out at least two airstrikes in Syria upon a purported Iranian military base under construction to demonstrate its resolve. Asked about them, an Israeli defence official said: “So far, so good on the setting of new red lines, with the emphasis on ‘so far’”.[fn]Crisis Group interviews, defence officials, Jerusalem, November and December 2017. In early November, Israel released photos of a base it claimed housed Iranian militia fighters in Kisweh, south west of Damascus, in what its officials saw as a self-evident warning to stop construction. On 1 December, its warning apparently unheeded, it struck the facility. Days later, Israel reportedly attacked another military base, in Jamraya, north west of Damascus. “Iran building permanent military base in Syria – claim”, BBC News, 10 November 2017; “Reports: Israel attacks Iranian base near Damascus”, Ynet News, 2 December 2017; “Israeli missiles target Syrian military facility near Damascus: Syrian state media”, 4 December 2017.Hide Footnote
   
 • No Iranian airport, to ensure the monitoring of aerial supplies of weapons, militias and troops to Syria. Iran already lands commercial airplanes in the Mezzeh air base near Damascus but Israel’s intelligence regarding the facility has enabled it to repeatedly strike missile shipments there. Israel wants to avoid the establishment of an Iranian airport, or in fact any airport at which Iran has free rein, particularly in more distant areas of Syria, where it would be harder to gather intelligence and longer bombing runs would be required.[fn]Crisis Group interview, active reserve officer in IDF intelligence, Tel Aviv, November 2017.Hide Footnote
   
 • No high-precision missile factories. This stricture applies to both Lebanon and Syria. Israel believes that after Hizbollah froze its attempt to establish such capability in Lebanon, Iran has continued to pursue this capacity in Syria.[fn]Crisis Group interview, defence official, Tel Aviv, 29 November 2017.Hide Footnote

Moscow believes these red lines extend beyond Israel’s legitimate security needs, and reportedly has rebuffed requests that it confront Iran on these issues.[fn]Crisis Group interview, Russian diplomat, Tel Aviv, September 2017.Hide Footnote Moscow tends to see Hizbollah in a positive light, generally views Iranian political and economic interests in Syria as legitimate, and respects Syria’s sovereign decision-making, at least on certain issues. A Russian diplomat said:

Israeli officials repeatedly tell us that Iran is fighting in Syria primarily because of its ultimate agenda of destroying Israel, that Iran is motivated by theology rather than state interest, and that we should create an Iran-free Syria. We want to take Israel’s interests into account, but it is impossible to take such arguments seriously.[fn]Crisis Group interview, Russian diplomat, Tel Aviv, November 2016. Another Russian diplomat expressed understanding for Israel’s concerns about what happens on its borders, but also expressed appreciation for Hizbollah’s role in “fighting extremists” and queried why Russia should grant priority to Israel’s concerns over Syria’s. “Sometimes Israel thinks that all it has to do is make demands and everyone else will comply. It doesn’t work like that”. Crisis Group interview, September 2017.Hide Footnote

Even were Moscow more inclined toward Israel’s positions, it may lack the capacity and leverage to compel Iranian compliance with all of Israel’s demands. Even in cases where their interests diverge, securing even small concessions from Damascus and Tehran appears tough for Moscow. It is unlikely to put its credibility on the line in an uncertain attempt to achieve all of them. In particular, Russia might see benefit in the presence of at least some Iran-backed militias; their precipitous withdrawal, given the weakened state of Syria’s forces, could leave the regime exposed, thus ultimately adding to Russia’s own burdens.[fn]A Russian diplomat said Moscow’s preference is for a strong Syrian national army without non-state Shiite militias but that, at present, Assad needs those militias for self-preservation. Crisis Group interview, Tel Aviv, September 2017.Hide Footnote

Syria’s south west presents a unique challenge, given the proximity of the territory to the Israeli-occupied Golan. In July 2017, the U.S., Russia and Jordan negotiated a ceasefire in south west Syria between the Syrian army and mainstream opposition forces providing for the three states to jointly operate a monitoring centre in Amman.[fn]The text of the July agreement was never published. Russia views the de-escalation zone as integral to the Astana memorandum of May 2017. Crisis Group interview, Russian diplomat, Tel Aviv, September 2017. The U.S. sees it as “a fifth separate region”, outside of the scope of Astana. U.S. State Department, press briefing, 11 July 2017.Hide Footnote In November 2017, Russia, the U.S. and Jordan, after lengthy negotiations, agreed to precisely delineate the territories in question, defining an opposition-controlled de-escalation zone surrounded by a 5km-wide strip, controlled by the Syrian army and with access monitored by Russian military police, into which entry by “foreign forces or foreign fighters” was forbidden.[fn]Joint Statement by the President of the United States and the President of the Russian Federation, 11 November 2017. An Israeli official validated to Crisis Group the accuracy of a map of the de-escalation zone published by Israeli journalist Dana Weiss, https://twitter.com/danawt/status/930504318796664832?lang=en. Because the 5km buffer begins at the front line between Syrian and rebel forces, and not at the Israeli fence on the western side of the demilitarised zone, in places the distance to Israeli-controlled territory is substantially further.Hide Footnote The tripartite agreement permitted continued fighting in the areas it delineated as ISIS-controlled. (See map in Appendix A.)

Even were Moscow more inclined toward Israel’s positions, it may lack the capacity and leverage to compel Iranian compliance with all of Israel’s demands.

While Prime Minister Netanyahu lambasted the agreement in public, primarily for providing too narrow of a south-western buffer and for ignoring Iran’s efforts to establish permanent military presence in Syria in general,[fn]“PM opposes Syria ceasefire, says it will strengthen Iran”, Times of Israel, 16 July 2017. “Netanyahu says he told Putin Israel not bound by Syria ceasefire”, Times of Israel, 14 November 2017.Hide Footnote U.S. and Russian officials tell a different story: that Israel’s positions were taken into account, its security establishment welcomed the deal, and that its opposition was for public consumption, possibly with the intention of setting the stage to later demand an even better deal and maintaining freedom of action against an Iran-backed presence in the south west beyond the ceasefire zone.[fn]Crisis Group interviews, U.S. and Russian officials, Washington and Moscow, July and December 2017.Hide Footnote

It is not always clear precisely to what the agreement’s phrasing refers, because the text generally mentions “foreign” forces rather than specifying Iran, Hizbollah or Shiite militias. Russian Foreign Minister Sergey Lavrov stated that the agreement refers to all foreign militias, therefore including Hizbollah, but not to Iran, which Russia considers a state operating in Syria at the legitimate government’s invitation. He also accused the U.S. of backing the most dangerous foreign forces – an allusion to jihadists fighting on the side of U.S.-backed Syrian rebels – and suggested the departure of non-Syrian forces on both sides happen in tandem.[fn]Foreign Minister Lavrov said: “We’ve just stated the fact that there is Russian and Iranian legitimate presence on the invitation of the legitimate government [on the Syrian territory] and we have also stated the fact of the illegitimate presence of the coalition created by the United States, which is carrying out military actions, including unilateral ones …. To seek withdrawal from the line of contact of non-Syrian groups, which are currently present in this very complicated Syrian region – yes, this was agreed upon. But this is a two-way street and if one looks at who is the most dangerous – they are those who are under the care of the United States”. “Russia: Moscow never promised withdrawal of Iranian troops from Syria”, Jerusalem Post, 24 November 2017.Hide Footnote

Nor is it clear what will happen in the Yarmouk valley and Beit Jinn enclaves. The November 2017 agreement delineated the two as controlled by jihadist rebels (respectively, by the ISIS-affiliate Jaysh Khalid Bin al-Walid and by Hei’at Tahrir al-Sham, alongside local insurgents), and therefore excluded from the ceasefire, subject to recapture by either Damascus or the opposition.[fn]In January 2018, Israel and Jordan jointly began building a border fence at the intersection of their countries’ borders with Syria, across from areas held by Jaysh Khalid Bin al-Walid. Kaan News, “Fearing Daesh: Israel erects an additional fence on its border with Jordan”, https://www.kan.org.il/item/?itemid=27190.Hide Footnote In early January 2018, after months of intense fighting, the opposition in the Beit Jinn enclave surrendered to the regime, which now controls a triangular patch at the intersection of the Syrian, Lebanese and Israeli boundaries. This development means that foreign (including Iran-backed) fighters, per the terms of the July agreement, can now be stationed 5km from Israel’s fence. Israeli officials fear Hizbollah will capitalise on this shift to establish offensive infrastructure in the Golan Heights.[fn]An Israeli officer said: “This reopens a Hizbollah smuggling route below Mount Hermon, from Mount Dov to Khader, linking Syria and Lebanon into a so-called resistance front. In the past they used donkeys to carry commodities in these mountainous trails. Easier access of weapons, logistical support and troops is not good news – it could enable Iran-backed offensive infrastructure below Mount Hermon, across from our fence”. Crisis Group interview, reserve officer, IDF Northern Command, Jerusalem, 31 December 2017.Hide Footnote Further to the south, according to some accounts, the U.S. and Jordan agreed to push rebels to attack the jihadists in the Yarmouk valley in return for Russia’s agreement to exclude Hizbollah from the area; it is unclear that the U.S. can do so if it is also terminating its support to the rebels.[fn]Crisis Group interview, defence official, Jerusalem, November 2017. On the jihadist presence, see Ibrahim Hamidi, “Tripartite agreement includes ‘buffer zone’ free of Iran”, Asharq al-Awsat, 17 November 2017. The U.S. allegedly stopped paying the salaries of the rebels and wound down the Military Operations Command (MOC) in December. Crisis Group interview, Syrian opposition leader, Amman, December 2017.Hide Footnote

As with Israel’s other red lines, the operative question is less what Israel thinks of the deal and more whether Russia has the will and capacity to implement it. Given its ambiguities and the winding down of hostilities elsewhere in the country, freeing the regime and its allies to refocus their attention sooner or later on the south west, Israel and at least some Russian officials view the agreement as likely to erode before an intra-Syrian agreement over the country’s future is reached.[fn]Crisis Group interviews, defence official, Jerusalem, November 2017; Russian diplomat, November 2017.Hide Footnote Unless the de-escalation zone is bolstered, they are probably correct.

IV. U.S. Rollback or Russian Balancing?

Israel’s political echelons are pleased with what they hear about Iran from the administration of President Donald Trump. The administration’s harsh rhetoric suggests the U.S. plans to roll back what it sees as Iran’s aggressive regional expansion. Israel, which long has been clamouring for a harder line from Washington toward both Tehran and its friends in the Middle East, applauds the tough talk. It cheers the U.S. bombing of an airfield in Syria after the Assad regime’s chemical attack in Khan Sheikhoun in April 2017; the U.S. strike on regime forces near al-Tanf on 18 May 2017; the refusal to certify the Iran nuclear deal because of alleged disproportionate sanctions relief in return for Tehran’s nuclear concessions; the designation of the IRGC as a terrorist entity; new sanctions against Hizbollah; denunciations of the Huthi rebels in Yemen; and determination, in coordination with Saudi Arabia, to restore deterrence vis-à-vis Iran. Since Trump’s May 2017 visit to Riyadh, the prospect of a U.S.-backed Israeli alliance with Arab states against Iran has come to seem more realistic.[fn]An Israeli minister from the Likud party said: “The Gulf states are moving toward us every day. Unlike many, I think they will normalise relations with us without a resolution of our conflict with the Palestinians. They need us against Iran and, unlike Obama, Trump is willing to officiate at the wedding”. Crisis Group interview, Jerusalem, April 2017.Hide Footnote

Israel, however, quickly tempered its great expectations of the White House when it came to Syria. When Trump proclaimed, in his Iran policy announcement,[fn]Remarks by President Trump on Iran Strategy, 13 October 2017.Hide Footnote that his administration “will work with our allies to counter the [Iranian] regime’s destabilizing activity and support for terrorist proxies in the region”, Israel hoped Syria would be among the first places where Trump would act forcefully.[fn]Crisis Group interview, intelligence official, Jerusalem, October 2017.Hide Footnote It was not. During the administration’s first year, it waited-and-saw whether Moscow’s sense of its own self-interest might lead it to restrain Iran in Syria.[fn]“Russia, we hope, will support the regime in regaining control of Syria’s borders, in order to keep Iran and Hizbollah out. We are testing the proposition that Putin will ultimately see a confluence of interest about preventing Iran from taking Syria in a direction that we believe he does not want it to go”. Crisis Group interview, Washington, October 2017. The official saw this hope as a thin one.Hide Footnote Washington showed little inclination to directly challenge Iran-aligned forces west of the Euphrates, much to Israel’s disappointment. Instead of prioritising the fight against Tehran and its allies and issuing a credible threat of force in Syria; providing rebels (notably southern ones from al-Tanf) with the resources to block the purported Iranian land bridge in the south; and strongly backing Iraqi Kurds in the wake of their independence referendum to enable them to foil a northern land bridge and otherwise keep Iran occupied, Trump, in the words of an Israeli intelligence official, opted to “pacify Russia”.[fn]Crisis Group interviews, intelligence official, Jerusalem, October 2017; defence officials, Tel Aviv, March-December 2017.Hide Footnote

Since Trump’s May 2017 visit to Riyadh, the prospect of a U.S.-backed Israeli alliance with Arab states against Iran has come to seem more realistic.

Today there are some indications that this approach could change, with the administration articulating determination to combat Iran’s influence in Syria and terminate Assad’s rule.[fn]In a 17 January speech, U.S. Secretary of State Rex Tillerson specified “five key end states” for Syria, including that “the underlying conflict between the Syrian people and the Assad regime is resolved through a UN-led political process prescribed in UN Security Council Resolution 2254, and a stable, unified, independent Syria, under post-Assad leadership, is functioning as a state” and that “Iranian influence in Syria is diminished, their dreams of a northern arch are denied, and Syria’s neighbors are secure from all threats emanating from Syria”. “Remarks on the Way Forward for the United States Regarding Syria”, https://www.state.gov/secretary/remarks/2018/01/277493.htm.Hide Footnote Still, Israel remains in a bind because Moscow, which seems set to stay in Syria for some time, has been a faithful if sometimes tentative partner for the regime, Hizbollah and Tehran. It has sought to balance their concerns with Israel’s and find a modus vivendi between the two sides. True, Russia has turned a blind eye to virtually all of the nearly 100 Israeli strikes over the past five years. A Russian diplomat offered a resigned assessment: “These strikes don’t contribute to stability. We say that to Israel. But nobody is an easy partner”.[fn]Crisis Group interview, Russian diplomat, September 2017.Hide Footnote But benign disregard is not enough for Israel, which has little hope it can push Russia to go much further vis-à-vis Iran.

Would Israel try to contain Hizbollah on its own, including by launching a pre-emptive attack to prevent the Shiite group from establishing the capacity to produce precision weapons? Israeli defence officials say the early December 2017 strike in Syria on such a workshop demonstrates their military could carry out a more comprehensive strike on comparable sites, with Russia’s tacit acquiescence and without provoking an all-out war. Even if faced with an attack on facilities in Lebanon, they believe, Hizbollah would be deterred from replying and escalating beyond a limited threshold, since the group realises that in a wider conflict its forces would be decimated. More likely, according to Israeli officialdom, is an abbreviated exchange, falling well short of war, that would leave Hizbollah without the capacity to produce precision weapons.[fn]Crisis Group interviews, foreign ministry and defence officials, Jerusalem, October 2017.Hide Footnote

Israel’s calculation relies on the correct calibration of its targets, its enemies’ being deterred, and on accurately reading Hizbollah and its backers. That could turn out to be risky: the movement has been signalling for months that since the Syrian conflict has become so complex, any fighting might escalate rapidly, denying Israel a limited war.[fn]Crisis Group interview, senior Hizbollah figure, Beirut, October 2017. He continued: “[Nasrallah] has been sending the message that Israel cannot predict the consequences of gradually increasing the pace of its attacks [as it has over the past half year] …. Both sides are willing to walk to the brink, but because of the balance of terror I doubt either wants war”.Hide Footnote

Further complicating these calculations are rapid regional and global developments, which have upended the conventional rules of the game that have more or less kept the peace since 2006. Particularly significant here is differentiation between strikes in Syria and Lebanon, on one hand, and Israel’s policy of ambiguity (that is, not taking responsibility) regarding such strikes, on the other. Both principles loosened up in 2015 and 2016 as Hizbollah’s involvement in Syria deepened and Russia’s deployment gave a decisive advantage to the regime.

Until January 2015, all parties largely adopted a principle of “what happens in Syria, stays in Syria”. Israel confined its aerial strikes on Hizbollah weapons convoys to Syrian territory, cognisant that the same sort of attack on Lebanese territory could lead to full war. The “keep it in Syria” rule also injected urgency into Israel’s efforts to prevent Hizbollah from entrenching itself on the Golan, since abiding by it would enable the group to fight a war of attrition against Israel from Syria with less risk of catastrophic damage to Lebanon. Similarly, regarding Syria, Israel did not take credit for strikes against Hizbollah convoys in Syria to avoid embarrassing the Assad regime and provoke a reply. The Assad regime, for its part, long refrained from firing at Israeli aircraft carrying out strikes in Syria against such convoys.

Israel echoes Hizbollah’s rhetoric: in the next war, [it] will treat Lebanon and Syria as a single front.

Hizbollah largely has continued to live by this rule, enduring occasional strikes without reply as the cost of being able to operate in Syria. Movement leader Hassan Nasrallah’s declaration that Lebanon and Syria henceforth would constitute a single theatre has materialised on only two occasions.[fn]After Israeli strikes killed Mughniyeh and Quntar on the Syrian Golan, Nasrallah announced in a speech that Hizbollah “no longer cares about the rules of engagement anymore” and will retaliate “whenever, however and wherever”. “Nasrallah: The rules of engagement with Israel are over”, Al Akhbar, 30 January 2015. After the attack on Mughniyeh in Syria, Hizbollah fired five missiles at an Israeli convoy patrolling the Israeli-Lebanese border. Two Israeli soldiers were killed and five were wounded. Israel’s retaliatory fire killed a UN peacekeeper. Jeffrey Heller and Sylvia Westall, “Two Israeli soldiers, U.N. peacekeeper killed in Israel-Hezbollah violence”, Reuters, 28 January 2015. In reaction to the killing of Quntar in Syria, Hizbollah detonated an explosive device against an IDF patrol near the disputed Shebaa Farms area, along the Israeli-Lebanese border, which did not cause Israeli casualties. John Davidson and Suleiman Al-Khalidi, “Hezbollah targets Israeli forces with bomb, Israel shells south Lebanon”, Reuters, 4 January 2016. Hizbollah did not reply to the many other Israeli strikes against its forces in Syria, some of which came in reply to Hizbollah attacks.Hide Footnote A leading figure in the movement explained: “We are not acting alone. We have to keep in mind and respect what the Syrian government wants”.[fn]Crisis Group interview, senior Hizbollah figure, Beirut, October 2017.Hide Footnote By contrast Hizbollah considers Lebanon its home turf: any Israeli attack there, whether pre-emptive or reactive, would all but certainly occasion some form of reply.[fn]A Lebanon analyst offered this interpretation of Hizbollah’s different position regarding Lebanon and Syria: “In Lebanon, it is about defending the status quo through deterrence, while in Syria it is about stretching and transforming the status quo in their favour through incremental gains. The latter may make it preferable to calibrate responses and absorb losses silently, the former may mean less flexibility so as not to allow deterrence to be eroded”. Crisis Group interview, Beirut, December 2017.Hide Footnote Iran seems to have adopted the same approach: after Israel struck two targets near Damascus, widely reported as Iranian, in November and December 2017, Tehran denied the strikes had occurred and, at least so far, has not responded militarily.[fn]“Parliament speaker dismisses Israeli claim about striking Iran’s positions in Syria”, Fars News, 4 December 2017.Hide Footnote

Since March 2017, as the tide turned sharply in the direction of the regime and its allies, the erosion of the “keep it in Syria” principle quickened. Israel could not hide the first open violation of its policy of ambiguity, when its Arrow missile defence system shot down a Syrian anti-aircraft missile fired against Israeli planes attacking in Syria.[fn]Anna Ahronheim, “Benjamin Netanyahu: Syria strikes were to block transfer of weapons to Hizbollah”, Jerusalem Post, 17 March 2017.Hide Footnote Later, on several occasions, its leadership took responsibility for strikes against Hizbollah, Syrian and even Iranian sites, whether to reinforce its deterrence message or, as Netanyahu’s detractors allege, out of electoral considerations.[fn]“Israeli intel minister to Saudi media: Israel can strike Iranian missile plants in Lebanon, ‘as is happening in Syria’”, Haaretz, 14 December 2017. Crisis Group interview, Knesset foreign affairs and defence committee member, Jerusalem, October 2017.Hide Footnote Today Israel echoes Hizbollah’s rhetoric: in the next war, Israel will treat Lebanon and Syria as a single front.[fn]Defence Minister Lieberman assessed that “[i]n anything that transpires, it will be one theater, Syria and Lebanon together, Hezbollah, the Assad regime and all of the Assad regime’s collaborators”. Dan Williams, “Israel says Hezbollah runs Lebanese army, signaling both are foes”, Reuters, 10 October 2017.Hide Footnote In an indication that the Syrian regime is moving in the same direction, it fired on Israeli aircraft several times this year, and in a particularly telling case, launched anti-aircraft missiles at an Israeli aircraft gathering intelligence over Lebanon[fn]Since the 1970s, Israel has reserved the right to patrol Lebanese airspace unopposed, with the understanding that the Lebanese would mount only symbolic resistance (mainly in the form of anti-aircraft guns that have little chance of hitting an Israeli target), and the Syrians none at all, even while Syrian army was in Lebanon (except for during the 1982 war).Hide Footnote in what, in Israel at least, was widely regarded as an attempt to limit Israeli freedom of action.[fn]Crisis Group interviews, defence and foreign ministry officials, Tel Aviv and Jerusalem, January-November 2017. A senior officer said, “Israeli abandonment of the ambiguity policy is making it harder for Assad not to react. He will react once he reacquires self-confidence, which is already happening. We could find ourselves facing more than a single anti-aircraft missile. This could curb our freedom to operate aerially in Syria”. Crisis Group interview, Tel Aviv, December 2017.Hide Footnote

V. Preventing the Next War

With the Assad regime having gained the upper hand, the jockeying for the next stage has begun. Israeli strikes against Iranian sites in early December 2017 appear to have been opening tactical salvos. Israel reportedly launched a diplomatic salvo as well. First, Israel purportedly passed a message via a third party to Bashar al-Assad threatening him personally as well as with military intervention in the war if he aids Iran in its regional agenda. In the second message, allegedly conveyed to President Putin in late November or early December, Netanyahu is said to have claimed that to maintain Israeli red lines with respect to Iran’s military presence, Israel would be prepared to incur a cost in terms of its relations with Moscow.[fn]An Israeli defence official noted that the first message was made public in late November 2017, about a month after the message was actually sent. Ehud Yaari, “The Israeli warning to Syria’s president”, Mako (Israel TV Channel 12), 26 November 2017. A second official expounded: “We informed Putin that if Bashar facilitates Iran’s plans to use Syria as a springboard for regional expansion, we will decapitate their guy”. Crisis Group interview, defence official, Jerusalem, November 2017. The second message was not made public. Crisis Group interview, defence official, December 2017.Hide Footnote

Neither of these threats sound particularly credible, especially if understood in maximalist terms. Israel would be taking a serious risk if it were to militarily threaten the Assad regime’s stability, say by aerially striking Assad’s palace, and it can ill afford a direct confrontation with a global superpower on its very doorstep. It is also far from certain that even if Netanyahu is willing to take risks, Israel could engineer a reality in Syria better aligned with Israel’s interests. To prevent Syria from becoming a theatre for Hizbollah-Israel and Iran-Israel wars, there are two key realms to contend with.

A. Across the Armistice Line: South-west Syria

The south west is now largely quiet because of the ceasefire and the focus on other parts of the country. With the Astana deal and the subsequent U.S.-Russian-Jordanian agreement, most regime and allied forces are focused elsewhere, primarily the east, north west and Damascus outskirts. Optimally this situation would endure until there is a diplomatic settlement to the entire Syrian war. Yet a diplomatic solution is still a long way off and there are reasons to suppose the de-escalation agreement might not endure that long. The Assad regime repeatedly has stated its intention to retake all of Syria.[fn]See, for example, President Assad’s 7 June 2016 speech before the Syrian parliament and his 16 February 2017 interview with French media.Hide Footnote Since it is unlikely that the Syrian army would be able to take the territory by itself, it would require Hizbollah and/or militia assistance.[fn]An opposition organiser noted that the pro-regime camp has already shifted significant forces toward Quneitra, including army and militias composed primarily of Syrians (including Syrian Hizbollah and Druze forces). He said that Iranian and (Lebanese) Hizbollah advisers appear to be involved on the ground but are not yet located near the ceasefire’s exclusion line. Crisis Group interview, Amman, December 2017.Hide Footnote

The Assad regime repeatedly has stated its intention to retake all of Syria.

Should this coordinated campaign come to pass, Israel has indicated it will strike to prevent hostile forces from approaching the armistice line, aerially if it can and if not with artillery.[fn]Crisis Group interviews, defence officials, Tel Aviv, January 2017-January 2018. That said, both Hizbollah figures and Israel defence officials affirmed there is already a Hizbollah presence within the exclusion zone. Crisis Group interviews, Beirut and Tel Aviv, October and December 2017. In November, Israeli Chief of Staff Eisenkot hinted that the mere presence of isolated Hizbollah cadres would not occasion an Israeli response when he specified that Israel would act against a “concentration” of fighters. “Israeli military chief gives unprecedented interview to Saudi media: ‘Ready to share intel on Iran’”, Haaretz, 17 November 2017. Israeli officials explained that, their red line notwithstanding, the government needs a “legitimising narrative” before striking, since what appears to be a pre-emptive strike may be seen domestically as war-mongering and internationally as intervention in an intra-Syrian conflict. The officials have few doubts the “legitimation” will come, be it in months or years. Crisis Group interviews, foreign ministry official, Jerusalem, June 2017; defence officials, Jerusalem and Tel Aviv, July, September 2017.Hide Footnote Should fighting start, regardless of who fires the first shot, it is unlikely to end quickly. Israeli planners have limited options for putting a decisive end to tit-for-tat hostilities, especially of the sort meant to cause attrition. Hizbollah would have many good targets, while Israel would have few unless it expanded the exchange into Lebanon, which would risk a major war on what many Israeli officials fear could be considered weak grounds. The costs to Hizbollah would be relatively low, since it does not have any natural constituency in this area, while Israeli strikes would antagonise the local population, which could benefit Hizbollah. A major war would be only a miscalculation away. Should pressure build in Israel for a more robust response, the government would choose among a series of bad options: target Hizbollah in Lebanon; strike Syrian targets in an effort to force Damascus or Moscow to rein in Hizbollah; or, should strain mount to levels it deems unbearable, launch an incursion into Syria to push Hizbollah back. All have the potential to trigger a wider war that drags in a variety of actors, including the Syrian government.

The current lull offers a chance to preclude this scenario by reinforcing the November agreement. True, Israel already has a territorial buffer in the form of the occupied Golan Heights, the need for which has been one of Israel’s main arguments for retaining control over these lands; in essence, Israel today is demanding a new buffer denuded of foreign forces to protect its original buffer. This new buffer would extend 40km into Syrian territory roughly along the Deraa-Damascus road, even further than the exclusion zone to which the U.S., Russia and Jordan agreed (see map in Appendix A). With no practical way to eject the fighters already there, a zone of this depth is unlikely to materialise. The regime, for its part, considers any buffer on its territory unjustifiable. Yet the perpetuation of the de-escalation arrangement is the best way to stabilise Syria’s south west, which is why the regime adheres to it and should help to bolster it, its exclusion provisions notwithstanding.

To do so, Moscow at the very least should not provide air cover for a regime campaign that includes Hizbollah or militias to retake these areas, and it should use its control of Syria’s airspace to prevent the Syrian army from using in the south west its remaining air assets. That in and of itself is unlikely to dissuade the regime if it is determined to move into the area, especially should the capacities or discipline of local rebel forces diminish as a result of the termination of U.S. covert assistance.[fn]The MOC is winding down operations following the Trump administration’s decision to end covert backing, which means an end to state weapons support and current salaries to most southern rebels. (Those backed by the Pentagon to fight ISIS in the south east are not directly affected, as they operate under an overt Pentagon program). The abrupt decision to cut support arguably complicates efforts to sustain the ceasefire because it diminishes the rebels’ incentives to coordinate as a coherent bloc and weakens some of the infrastructure through which that coordination had occurred. This development in turn could make it somewhat more difficult to mobilise rebels to act in ways, such as adhering to the ceasefire and avoiding criminality and coordination with jihadists, that, while arguably in their collective interest, are not necessarily in the individual interests of a given faction or commander. Currently, efforts are underway to limit these consequences by replacing the funding under a different rubric. Crisis Group interviews, U.S. State Department officials and opposition leader, Washington and Amman, November and December 2017.Hide Footnote Russia, as the only power with leverage on all sides, will need to broker a strengthened deal.

One formula to lessen the regime’s incentive to break the deal would be for rebels to hang on to their weapons for self-defence and policing and, in return, accept the state’s legitimacy (though not explicitly the regime’s) and the return of its administrative organs (staffed, to the extent possible, with local personnel). Rebels would maintain autonomy over their own security, which would require ensuring that they have sufficient weaponry and continuing to pay their salaries, perhaps with a Gulf country stepping in for the U.S. The regime and Russia could plausibly claim that the state had restored its sovereignty. Israel would have to settle for a smaller exclusion zone than it has demanded, but this formula would offer a realistic way to keep its foes away and thus reduce the odds of a regional conflagration. Stability in the area also could facilitate a fuller return of UNDOF, an element of the 1974 Israeli-Syrian separation of forces agreement, which both Israel and Syria claim to want to restore.[fn]Crisis Group interviews, Israeli defence official, Tel Aviv, December 2017; Syria analyst with access to Assad regime, December 2017. As noted in footnote 18, only a part of the UNDOF has redeployed to a portion of the buffer zone since it was evacuated in 2014.Hide Footnote

Stability in the area could facilitate a fuller return of United Nations Disengagement Observer Force, an element of the 1974 Israeli-Syrian separation of forces agreement, which both Israel and Syria claim to want to restore.

The formula to bolster the de-escalation resembles earlier “reconciliation” agreements, including in southern Syria,[fn]This model currently exists in Sanamain, Daraa. Aymenn Jawad Al-Tamimi, “Reconciliations: The case of al-Sanamayn in North Deraa”, Syria Comment, 27 April 2017. The regime applies the label “reconciliation” to ceasefire and surrender deals it achieves on favourable terms.Hide Footnote responding to efforts by Damascus and Moscow to reinforce the territorial integrity of the Syrian state, but would differ in two key respects. First, the rebels would remain in place, keep their weapons and retain sole responsibility for local security, backed by the implicit threat of Israeli force. Russian forces, possibly in cooperation with Jordan, could provide substantive monitoring. Second, the rebels have already implemented a ceasefire and most regime and allied forces are fighting far from the south-west front. This fact means that, as opposed to earlier agreements, bolstering the ceasefire would not provide a military advantage to the regime by allowing it to transfer forces elsewhere.

Perhaps the most significant challenge to this arrangement would be Russia’s ability and willingness to deliver the regime and Iran should they demur and prefer to advance their military campaign. It is particularly unlikely that the two would accede to this arrangement for the southwest so long as Israel continues to strike their assets in other parts of the country – which is why any local ceasefire is unlikely to endure without a broader modus vivendi.

B. Israel’s Near Abroad: Brokering a Modus Vivendi in Syria

Barring the unexpected, Bashar al-Assad will remain at the helm for the foreseeable future and the country, or at least the considerable amount of it that the regime controls, will remain under the influence of Iran and its allies. The regime will continue to depend on Iran for security and control of its own territory. Tehran has already set down roots in the Syrian economy, with stakes in the oil, gas, mining, agricultural, power and communications sectors, among others.[fn]Syria and Iran have signed five letters of understanding in January 2017 agreeing to cooperate on agriculture, communications, mining and the building of gas and oil terminals. See Meysam Behroush, “Iran takes first steps in Syria”, IranWire, 8 November 2017.Hide Footnote Iran’s ground presence and belief that maintaining a friendly Syria is an existential concern means it is all but inconceivable that the Iranian military could be pushed from the country as part of an eventual settlement of Syria’s war, as Israel demands.[fn]An adviser to the Jordanian foreign minister said: “It’s meaningless to say that Iran shouldn’t be in Syria. Iran is in Syria and will stay in Syria”. Crisis Group interview, Amman, September 2017.Hide Footnote

That said, it is not clear whether or how Iran plans to use this military presence. A leading Hizbollah figure suggested that Iran may in fact be seeking to protect its substantial investment in Syria by consolidating its position there, which may work as a disincentive for escalation and instead encourage a modus vivendi:

Iran’s long-term objective is a stable Syria friendly to Iranian interests. The partner for that is Bashar al-Assad. It would be completely against Iran’s interest to burn this asset.[fn]Crisis Group interview, Beirut, October 2017. Iranian officials conveyed a similar perspective. Crisis Group interviews, Iranian national security officials and diplomats, Tehran, March-September 2017.Hide Footnote

An adviser to Iran’s supreme leader, Ali Khamenei, made a similar point about his country’s aims in Syria, alleging:

Neither Iran nor Hizbollah want to stay in Syria. We’re not as foolish as the superpowers. We don’t want permanent bases in Syria. We’re trying to help Syria strengthen itself, just like we’re doing in Iraq through the Popular Mobilisation Units.[fn]Crisis Group interview, Tehran, January 2018.Hide Footnote

Intentions notwithstanding, the question is how to persuade Iran, and Israel, to pursue stability and prevent a new conflagration in Syria. As with south-west Syria, Russia remains best placed to broker a deal, clarifying red lines and refereeing disagreements, which it will probably need to do to achieve the basic stability necessary for protecting the regime while drawing down its presence in the country. Basic rules of the military game might include:

 • Theatre of operations. What happens in Syria, stays in Syria and what happens outside of Syria, stays out of Syria. In particular, Iran, Israel and Hizbollah should prevent local clashes in Syria from spreading to other theatres, and from allowing clashes that may erupt elsewhere (for example Lebanon) from spreading to Syria.
   
 • Military infrastructure. Most of Israel’s sensitivities concern major military infrastructure – a naval port, an airport, an IRGC base and precision missile production facilities for Hizbollah – which are relatively easy to target and whose destruction by Israeli strikes Russia has demonstrated willingness to tolerate. Indeed, it seems easier for Moscow to let Israel constrain Iran’s presence in Syria than to do the constraining itself. Moscow should be clear with Tehran that it is not going to change course but that it will help Tehran better protect many of its interests in Syria so long as it does not pursue these major military infrastructure projects.
   
 • Personnel. Israel’s red lines regarding fighting forces will be much more difficult to maintain. Were Iran-backed militia forces to integrate further within Syria’s military and security structures, as some Syrian militia already reportedly have and as Tehran has called on others to do, or to simply don their uniforms, they will be harder for Israel to discern and, even if Israel has intelligence, risky to strike.[fn]IRGC Commander Mohammad Ali Jafari stated such intentions. “Iran calls on Syria to ‘legalize’ National Defence Forces (NDF)”, South Front, 24 November 2017.Hide Footnote Israeli officials fear that this reality could mean that integral parts of the Syrian army in effect would answer directly to Tehran.[fn]Crisis Group interview, defence official, Jerusalem, December 2017.Hide Footnote As the war subsides, the Syrian state probably will gradually exert more control, though Tehran, as it has elsewhere, likely will continue to find proxies. Russia and Iran seem to differ on this matter, with the former prioritising a centralised Syrian army and the latter seemingly keen on maintaining loyal forces.[fn]Crisis Group interview, Russian diplomat, Tel Aviv, April 2017.Hide Footnote Disrupting Tehran’s network in Syria is likely to prove as difficult as elsewhere – in Lebanon and Iraq, and to a lesser degree in Yemen – and for Israel to make that a premise of a settlement is tantamount to saying there will not be one. Moscow should offer Israel its assistance to prevent the construction of the military infrastructure in Syria that it finds most threatening, the price for which is that Israel will not be able to extirpate Iran’s military presence, including those irregular forces that remain.

To some in Israel, this arrangement will smack of the balancing they are trying to escape. A deep sense of mistrust toward Moscow prevails in Israeli officialdom.[fn]An Israeli foreign ministry said: “It’s hard to trust them. They tell us they are not selling weapons to Hizbollah, but we know for a fact that they do. Their policies are cynical. They are not an enticing mediator”. Crisis Group interview, November 2017. An Israeli defence official said: “To counter their denials that Russian weapons we deem problematic are reaching Hizbollah, we shared with Moscow intelligence about such incidents. Their response was that they would look into it. Then they used our information to eliminate the source of our intelligence and continued passing weapons to Hizbollah”. Crisis Group interview, Tel Aviv, 2016.Hide Footnote But Russia is not only a constraint on Israel; it also could be a resource, the only power that, as an Israeli defence official who supports engaging Russia on this question put it, “has some leverage over them” (meaning Iran and its partners), and might be able to help Israel avoid an all-out war that it does not want to fight.[fn]Crisis Group interview, defence official, Jerusalem, 12 June 2017. Of his colleagues who would challenge a Russian-brokered arrangement for the sake of rolling back Iran’s gains, the official said: “The problem is that, on the Israeli side, we don’t all realise who’s the boss. We are not a superpower. They are”.Hide Footnote

VI. Conclusion

The Syrian civil war is still potent and there may be major battles ahead, but assuming present trends continue, the broad contours of its outcome are becoming clearer. Whether or not these contours come to define the parameters of an eventual intra-Syrian settlement, they are already defining the geography of the next Israeli-Hizbollah-Iranian war. Indeed, the uptick in Israeli strikes over the past months, especially against Iran-related targets, and more aggressive Syrian reactions, indicate that an incremental escalation already is occurring. There is still time for Russia to try to broker a set of understandings to prevent a confrontation, protecting both its investment in the regime and Syrian, Israeli and Lebanese lives.

Jerusalem/Beirut/Amman/Brussels, 8 February 2018

Appendix A: Map of the Area of Separation

Map of the Area of Separation CRISISGROUP/Mike Shand

Appendix B: Reported Israeli Aerial Strikes in Syria

The first Israeli aerial strike of the war, which began in 2011, came in January 2013. Pre-January 2017 data: https://militaryedge.org/analysis-articles/tracker-israeli-strikes-syria. Data from 2017/2018 tracked by Crisis Group

Subscribe to Crisis Group’s Email Updates

Receive the best source of conflict analysis right in your inbox.